Innowacyjne Miasto a Strategia Rozwoju Gdańska: gospodarka, turystyka, kultura i przestrzeń

W jaki sposób powinien rozwijać się Gdańsk, by stał się miejscem maksymalnie atrakcyjnym do życia, czyli Innowacyjnym Miastem ze Strategii Rozwoju Gdańska 2030 plus? Na co stawiać w gospodarce, w tym w turystyce? Jakiej oferty kulturalnej i czasu wolnego oczekują mieszkańcy, a w czym widzą przyszłość rewitalizacji i dbałości o przestrzeń publiczną? Odpowiadali uczestnicy warsztatów w poniedziałek, 17 kwietnia, w XIX LO w Dolnym Wrzeszczu.
17.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ludzie siedzą przy stole
W poniedziałek, 17 kwietnia, w XIX Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące programu rozwoju Innowacyjne Miasto
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Strategia Rozwoju Gdańska a programy rozwoju 

Zaktualizowana i uchwalona przez Radę Miasta Gdańska w ubiegłym roku „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 plus”, określa ramy i cele rozwoju miasta w perspektywie co najmniej kolejnych dziesięciu lat.

W Strategii zapisane są cele zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, które powinny zostać osiągnięte w ciągu dekady w Gdańsku. Sposoby ich osiągnięcia zapisane będą w czterech programach rozwoju (Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto) które - podobnie jak Strategia - powstają przy udziale mieszkańców w trakcie cyklu konsultacji społecznych. 

W poniedziałek, 17 kwietnia, w XIX Liceum Ogólnokształcącym odbyło się ostatnie spotkanie tego cyklu. Dotyczyło programu rozwoju Innowacyjne Miasto.

Dostępne miasto a Strategia Rozwoju Gdańska - od pieszych i rowerzystów, po cyfryzację i OZE

prezydent mówi do mikrofonu
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Innowacyjne Miasto czyli wszystko, co przyciąga ludzi

Uczestników wydarzenia powitała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przybliżając pokrótce jakie obszary życia miasta zawarto pod hasłem “Innowacyjne Miasto”, w którym oprócz najbardziej kojarzącej się z nim - szeroko pojętej gospodarki i nauki, jest także kultura, ochrona zabytków, przestrzeń publiczna, rewitalizacja i turystyka - również w kontekście “przemysłu czasu wolnego”.

Wszystko to przyciąga ludzi i powoduje, że warto tu mieszkać i się rozwijać. Dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie i zachęcam państwa do wypełnienia internetowej ankiety, w której możecie wskazać imiennie inwestycje i przedsięwzięcia, które uważacie za najbardziej potrzebne, ale jest tam też przestrzeń na wpisanie własnych marzeń. Już dziś mogę powiedzieć, że wszystkiego na pewno nie da się zrealizować, ale chcemy wiedzieć, co myślicie i czego potrzebujecie najbardziej.

Wspólne Miasto a Strategia Rozwoju Gdańska: edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo, równe szanse

Perspektywa dekady, perspektywa następnych pokoleń

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. który jest opiekunem / moderatorem programu Innowacyjne Miasto dodał m.in.:

Chcielibyśmy, żeby wartości ważne dla mieszkańców Gdańska były w jak najlepszy sposób reprezentowane w najbliższej perspektywie, którą od kilku dekad w Polsce liczy się perspektywami unijnymi, czyli obecnie mniej więcej do 2030 roku, ale też starać się myśleć o mieście szerzej, dalej, z perspektywą na kolejne pokolenia. Myślę, że bardziej adekwatnym choć wciąż nie w pełni wyczerpującym temat określeniem dla tego programu rozwoju jest atrakcyjne miasto, bo jest to dyskusja o tym, co w pierwszej kolejności decyduje, że chcemy w Gdańsku żyć. 

Mówiąc o przenikaniu się programów rozwoju Strategii, Piotr Grzelak jako przykład projektu, który bardzo zmieni Gdańsk pod względem przestrzennym (a przestrzeń to element “Innowacyjnego Miasta”) jest inwestycja komunikacyjna (transport publiczny to z kolei program Dostępne Miasto), czyli PKM na Południe Gdańska. Wokół jej przystanków mogą powstać centra usługowe, które staną się jednocześnie nowymi centrami lokalnymi dla południowych dzielnic. W kontekście przestrzeni prezydent zachęcał także do dyskusji na temat przyszłości takich reliktów i barier architektonicznych w przestrzeni jak Węzeł Kliniczna obejmujący hektary atrakcyjnych terenów w środku miasta.

mówi do mikrofonu
Piotr Grzelak zastępca prezydent Gdańska
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Zielone Miasto a Strategia Rozwoju Gdańska: drzewa, woda, adaptacja i obieg zamknięty

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WARSZTATÓW W XIX LOFormuła warsztatów

Dyskusja toczyła się przy pięciu stołach tematycznych z udziałem opiekunów, którzy inicjowali rozmowę i notowali wypowiedzi uczestników. Można było również samemu spisać swój pomysł / ideę / uwagę na jednej z przygotowanych wcześniej fiszek i przekazać moderatorowi.

Praca warsztatowa trwała ok 45 minut, przy czym po upływie pół godziny można było zmienić stolik i wypowiedzieć się na jeszcze jeden temat (ale nie był to obowiązek). Nad przebiegiem warsztatów czuwali moderatorzy z toruńskiej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

ludzie przy dwóch sąsiadujących ze sobą stołach
Największym zainteresowaniem odbiorców cieszył się temat "Przestrzeń", dlatego rozmawiano o nim przy dwóch stołach
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Główne wnioski z warsztatów - program rozwoju Innowacyjne Miasto

Stół nr 1 - Kultura i ochrona zabytków

 • Potrzebujemy więcej upamiętniania osób i wydarzeń w przestrzeni publicznej.
 • Obszary zabytkowe Gdańska powinny być zadbane nie tylko infrastrukturalnie, lecz także merytorycznie (żeby historię miejsc można było wyczytać w przestrzeni).
 • Potrzebne są nowe atrakcje - planetarium i stała, lecz nie chronologiczna wystawa o historii Gdańska.
 • Większa dostępność kultury, także wysokiej, w dzielnicach.
 • Kunszt Wodny, ale także spółdzielnie i dzielnicowe ośrodki kultury jako miejsca, w których można uzyskać informację na temat oferty kulturalnej Gdańska.
 • Nadawanie funkcji przestrzeniom miejskim powinno odbywać się z udziałem artystów (np. rzeźby w parku, na osiedlu).

 

Stół nr 2 - Rewitalizacja

 • Rewitalizacja w Gdańsku nadal jest potrzebna, ale w warstwie inwestycyjnej skupić się powinna na tym, co najbliższe mieszkańcom - na remontach mieszkań komunalnych.
 • Obniżenie czynszu dla rzemieślników wynajmujących lokale od miasta  i inne propozycje dla drobnego biznesu na obszarach rewitalizowanych.
 • Postawienie ciężaru rewitalizacji na zieleń - najpierw zadbanie o nią, a później o remonty budynków.
 • Utworzenie na Dolnym Mieście i w Nowym Porcie Centrów Aktywności Lokalnej, tak jak to ma miejsce na Starym Chełmie i Oruni.
 • Wyjście poza ścisłe granice obszaru rewitalizacji, by wzmocnić jego połączenie z sąsiedztwem.
 • Utworzenie Muzeum Nafty na Szańcu Zachodnim.

 

Stół nr 3 - Przestrzeń

 • Zachowanie historycznego charakteru dzielnic takich jak Wrzeszcz.
 • Zmiana w podejściu do kształtowania zieleni, a zwłaszcza sadzenia drzew na sieciach podziemnych. Istnieją systemowe rozwiązania i należy je zastosować, chociaż są kosztowne.
 • Przemyślenie dodatkowych funkcji dla parków ponieważ młodzi mieszkańcy z nich nie korzystają.
 • Tworzenie dzielnic demonstracyjnych, czy też innowacyjnych pod kątem jednego, testowanego rozwiązania, np. w dzielnicy nr 1 - parki kieszonkowe, w dzielnicy nr 2 - obiekty mikroretencji itp.
 • Większa dbałość o niedopuszczanie do niszczenia zieleni przez samochody parkujące poza wyznaczonymi do tego miejscami.
 • Wydzielenie zadania pielęgnacji i nasadzeń zieleni z dotychczasowego GZDiZ.
 • Równomierne inwestowanie w przestrzenie publiczne w dzielnicach. 
 • Więcej inicjatyw warsztatów projektowych / tworzenia masterplanów, by w gronie mieszkańców projektować wspólne przestrzenie.
 • Zwiększenie programu usług gastronomicznych w parkach.
 • Połączenie górnego i dolnego tarasu Gdańska za pomocą kolejki linowej.

 

Stół nr 4 - Odpowiedzialna gospodarka

 • Największe wyzwanie to znaleźć platformę dialogu na linii miasto - nauka - biznes.
 • Zaangażowanie miasta na tym polu (jego rola jest kluczowa) powinno być realizowane z pomocą Międzynarodowych Targów Gdańskich - organizacja targów dla przedstawicieli nauki i biznesu konkretnych branż.
 • Miasto powinno dzielić się otwartymi danymi z biznesem i nauką.
 • Ważny i działający już podmiot rozwoju współpracy to Konwent Gospodarczy przy Związku Uczelni Fahrenheita. 

 

Stół nr 5 - Turystyka i oferta czasu wolnego

 • Dążyć trzeba do złotego środka / balansu w ofercie dla turystów i mieszkańców.
 • Należy sezon rozciągać w czasie, nie kumulować wszystkich wydarzeń w lecie, w pozostałych porach roku stawiać także na turystykę biznesową, organizować także duże wydarzenia miejskie i nie tylko.
 • Potrzebne jest horyzontalne skomunikowanie dzielnic z atrakcjami czasu wolnego.
 • Gdańsk widziany jest przez turystów i mieszkańców jako miasto niebiesko - zielone: ważne by dbać i tworzyć nowe przestrzenie publiczne w tym kontekście, i otworzyć miasto także na wody śródlądowe.
 • Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich turystów chcemy? Czy wszystkich? 
 • Najem krótkoterminowy nie jest z gruntu zły, ale wymaga regulacji, zwłaszcza w newralgicznym pod tym kątem obszarze Głównego Miasta.

Kontakt w sprawie programów rozwoju: strategia@gdansk.gda.pl 

 

Wnioski z czterech warsztatów dotyczących programów rozwoju do Strategii zostaną podsumowane 8 maja w Hevelianum (ul. Gradowa 6), początek spotkania jak zwykle o godz. 17, rejestracja nie jest wymagana. 

A później?

 • Do sierpnia br. trwać będzie przygotowanie projektów programów rozwoju
 • Wrzesień i październik będą czasem na konsultacje społeczne gotowych projektów programów.
 • W grudniu 2023 powinno nastąpić uchwalenie programów przez Radę Miasta Gdańska.

Wszystko na temat Strategii i programów rozwoju

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów