Wspólne Miasto a Strategia Rozwoju Gdańska: edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo, równe szanse

Jak sprawić, by Gdańsk za 10 i więcej lat był Wspólnym Miastem z projektu programu rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030? Jaka powinna być edukacja, jak rozwijać usługi społeczne i aktywność obywatelską, zapewnić równe szanse (także w dostępie do mieszkań) i zdrowie społeczności Gdańska? Odpowiadali uczestnicy warsztatów w piątek, 24 marca, w STARTERZE.
25.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ludzie siedzą na krzesłach i słuchają
Spotkanie warsztatowe wokół programu rozwoju Wspólne Miasto odbyło się 24 marca w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Strategia Rozwoju Gdańska a programy rozwoju 

W ubiegłym roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła zaktualizowaną „Strategię Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 plus”, która określa ramy i cele rozwoju miasta na przynajmniej kolejną dekadę.

Założenia strategii realizowane będą poprzez cztery programy rozwoju: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto, które - podobnie jak sama strategia - powstają przy udziale mieszkańców w trakcie cyklu konsultacji społecznych. 

Gdańsk w 2030 roku i później. Co jest najważniejsze? Zabierz głos w konsultacjach

Pierwsze takie spotkanie - o programie rozwoju Dostępne Miasto, odbyło się 13 marca. W piątek, 24 marca, bohaterem był program Wspólne Miasto, a warsztaty przeprowadzono w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.

Dostępne miasto a Strategia Rozwoju Gdańska - od pieszych i rowerzystów, po cyfryzację i OZE

mówi do mikrofonu
Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Uczestników spotkania powitała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz:

Czego dziś od Państwa oczekujemy? Rozmowy, pomysłów, spostrzeżeń. Tworząc zarysy programów rozwoju staraliśmy się podejść do wyzwań, które stoją przed światem, ale i przed Gdańskiem. Dlatego we Wspólnym Mieście mamy z jednej strony wątki związane z mieszkalnictwem komunalnym, czy społecznym (które od dawna uważamy w Gdańsku za elementy polityki społecznej), a z drugiej strony wszystkie wątki związane z aktywnością obywatelską i z pobudzaniem aktywności obywatelskiej niezależnie od wieku. Obejmuje on również kwestie budowania poczucia sprawczości, równości, czy bardzo szeroko rozumianego tematu zdrowia: aktywności fizycznej i kondycji psychicznej. 

Prezydent zachęcała do wypełnienia ankiety dotyczącej Strategii. Wskazać w niej można inwestycje i projekty, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. W ankiecie jest także przestrzeń na zgłaszanie swoich pomysłów i uwag.

mówi do mikrofonu
Monika Chabior zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Strategia - co, programy - jak

Każdy z programów rozwoju ma swojego opiekuna - jednego z zastępców prezydent Gdańska. Za Wspólne Miasto odpowiada Monika Chabior zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

- Nie jesteśmy tu dziś po to, żeby opowiadać jacy jesteśmy mądrzy, jak wszystko przemyśleliśmy. Oczywiście, stale myślimy o tym, jak te programy rozwoju przygotować i pasjonujemy się tym, ale dziś jesteśmy tu po to, by was słuchać i wspólnie zastanowić się, jak włożyć wasze pomysły i inicjatywy w ten program - tłumaczyła Monika Chabior. - Strategia jest o tym, co chcemy, a program rozwoju jest o tym, jak chcemy to zrobić. Dzisiejsze spotkanie to przestrzeń, by zostawić swoje nawet najmniejsze pomysły i przemyślenia, bo to jest dla nas ważne. Przy stołach czekają na was osoby, które na co dzień zajmują się tym programem.  

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA NT. PROGRAMU ROZWOJU WSPÓLNE MIASTO

Formuła warsztatów

Dyskusja toczyła się przy sześciu stolikach tematycznych pod opieką moderatorów, którzy notowali wypowiedzi uczestników warsztatów. Można było również samemu spisać swój pomysł / ideę / uwagę na jednej z przygotowanych wcześniej fiszek i zostawić je moderatorowi.

Praca trwała godzinę, przy czym po upływie pół godziny można było zmienić stolik i wypowiedzieć się na jeszcze jeden temat (nie był to obowiązek). Nad przebiegiem warsztatów czuwali moderatorzy z toruńskiej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

ludzie siedzą przy stole
Praca przy stolikach odbywała się w osobnych pokojach. Tu - stolik Usługi społeczne
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Główne wnioski z warsztatów - program rozwoju Wspólne Miasto

Stół nr 1 - Aktywność obywatelska

 • Wsparcia w działaniu potrzebują nie tylko lokalni liderzy aktywności, ale też poszczególne osoby zaangażowane w domach sąsiedzkich czy klubach seniora.
 • Ważne zadanie to utrzymanie poczucia sprawczości wśród mieszkańców podczas kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego.
 • Potrzebna jest szkoła animatorów społecznych w nowej formule.
 • Wdrożenie w życie rekomendacji III panelu obywatelskiego w Gdańsku.
 • Potrzebna jest wizja wsparcia i rozwoju sektora organizacji pozarządowych.

 

Stół nr 2 - Zdrowie i sport

 • Zdrowie to najważniejszy zasób każdego człowieka, na którym tworzone są pozostałe zasoby.
 • Problemy zdrowotne wymagające największej uwagi to choroby cywilizacyjne oraz zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
 • Działania w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być kierowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i rodziców.

 

Stół nr 3 - Edukacja

 • Najważniejsza jest dobra komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 • W szkole ważne jest poczucie sprawczości, którego brakuje uczniom.
 • Motywacja do nauki i rozwoju kompetencji społecznych budowana jest na poczuciu dobrostanu psychofizycznego, dlatego trzeba się zastanowić, jak go wypracować u dzieci i młodzieży.
 • Potrzebna jest inwentaryzacja oferty zajęć dla dzieci i młodzieży dostępnej w Gdańsku.
ludzie przy stole rozmawiają
Najgorętsza dyskusja toczyła się wokół tematu mieszkalnictwa
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Stół nr 4 - Usługi społeczne

 • Aby dostęp do usług społecznych był pełny, potrzebne są lokalne, dzielnicowe centra, które będą z jednej strony miejscem spotkań, a z drugiej - punktem informacyjnym i bazą usług jak najbliżej mieszkańców. Wskazano na domy sąsiedzkie, czy też ew. przychodnie.
 • Wsparcie rozwoju usług sąsiedzkich, które stawać się będą coraz ważniejsze.
 • Jedna baza informacyjna na temat dostępnej oferty usług społecznych, zarówno w “wydaniu internetowym”, jak w formie możliwości rozmowy z pracownikiem dzielnicowego centrum (domu sąsiedzkiego?).
 • Włączenie bazy szkół publicznych na rzecz realizacji różnych usług - do rozważenia.

 

Stół nr 5 - Solidarność i równe szanse

 • Przy budowaniu solidarności i równych szans bardzo ważna jest dostępność, nie tylko architektoniczna; stąd pomysł na utworzenie miejsca pierwszego kontaktu jako miejsca informacji dostępnej dla każdego. Z kolei dostępność cyfrowa / komunikacyjna ułatwi uproszczenie języka urzędów i instytucji w Gdańsku.
 • Niezbędne są usługi budujące równość, np. dla osób z niepełnosprawnościami usługi aktywizacji na rynku pracy, np. w osobie asystenta pracy. Konieczne jest zapewnienie ciągłości takich usług.
 • Wciąż zbyt mało jest kampanii społecznych wokół tej tematyki.

 

Stół nr 6 - Mieszkania komunalne i społeczne

 • Miasto nie powinno sprzedawać mieszkań ze swoich zasobów i długofalowo rezerwować tereny pod budownictwo społeczne.
 • Należy tworzyć dodatkowe rozwiązania poza budową mieszkań - np. społeczne agencje najmu.
 • Urząd nie może traktować mieszkalnictwa społecznego jako tematyki odrębnej od usług społecznych. 
 • 17 kwietnia br. w Hevelinaum (sala Kolumb) odbędzie się konferencja podsumowująca program Gdańskiego Mieszkalnictwa Społecznego, początek o godz. 9. Jest to kolejne miejsce, w którym można będzie jeszcze poruszyć ten temat.

Kontakt w sprawie programów rozwojowych: strategia@gdansk.gda.pl   

Harmonogram kolejnych spotkań i warsztatów dotyczących programów rozwoju 

Data  

Nazwa spotkania  

Godziny  

Miejsce  

Rejestracja 

04.04 

Zielone Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

SP nr 12 

(ul. Człuchowska 6)   

Zapraszamy do rejestracji 

17.04 

Innowacyjne Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

XIX LO 

(ul. J. Pestalozziego 11/13)  

Zapraszamy do rejestracji 

8.05 

Spotkanie podsumowujące  

17:00-18:30  

Hevelianum 

(ul. Gradowa 6)  

Bez rejestracji 

 

Harmonogram prac nad programami rozwoju do Strategii Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 plus

Po zakończeniu spotkań warsztatowych:

 • do sierpnia br. - przygotowanie projektów programów rozwoju
 • wrzesień - październik - konsultacje społeczne gotowych projektów
 • grudzień 2023 - uchwalenie programów przez Radę Miasta Gdańska.

Wszystko na temat Strategii i programów rozwoju