• Start
  • Wiadomości
  • Granty kulturalne. Miasto przeznaczyło ponad dwa miliony złotych

Granty kulturalne. Miasto przeznaczyło ponad dwa miliony złotych

Miasto Gdańsk rozstrzygnęło dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację działań oraz wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
( Publikacja: 09.03.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kino na dachu Teatru Szekspirowskiego
Kino na dachu Teatru Szekspirowskiego
fot. Mateusz Ochocki/KFP

 

Po niespełna dziesięciu latach dotychczasowa formuła otwartego konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego uległa wyczerpaniu. Duże zainteresowanie organizacji pozarządowych ubiegających się o środki na organizację wydarzeń oraz skala zróżnicowania projektów sprawiła, że organizator konkursu- Biuro Prezydenta ds. Kultury zdecydowało się na uruchomienie reformy procedury konkursowej.

Najbardziej widoczną zmianą w regulaminie konkursu jest podział projektów na wydarzenia kulturalne oraz działania kulturalne.

- Pierwszy z nich Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019 jest szansą dla tych organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń. W drugim konkursie, na Działania Kulturalne 2019, priorytetem jest włączenie uczestników w proces twórczy. Celem tego konkursu jest realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze - mówi Celina Zboromirska-Bieńczak, zastępca dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury. - Wśród złożonych ofert w Konkursie na Wydarzenia Kulturalne dominowały projekty koncertowe, festiwale muzyczne, wystawy, przeglądy filmowe oraz wydarzenia w dzielnicach Gdańska. Natomiast w Konkursie na Działania Kulturalne oferenci skoncentrowali się na realizacji warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących sztuki filmowej, teatralnej, muzycznej czy dialogu międzykulturowego.

W konkursie na Wydarzenia Kulturalne 2019 na realizację zadań komisja konkursowa rozdzieliła kwotę w wysokości 1 355 700 zł, z 1 540 000 zł zaplanowanej na ten cel. Ze złożonych 115 wniosków komisja przyznała środki na realizację 62 projektów.

W konkursie na Działania Kulturalne 2019 przydzielono 697 900 zł (z miliona przeznaczonego na ten konkurs). Działania Kulturalne 2019 zebrały najwięcej wniosków na realizację projektów cyklicznych. Ze złożonych 101 komisja konkursowa przyznała dotację na realizację 53 projektów.

W najbliższych tygodniach Miasto Gdańsk planuje ogłoszenie drugiej tury konkursu. Jak co roku, Miasto Gdańsk uruchomi również tzw. małe granty, czyli ogłoszenia o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym. W ramach małych grantów organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dotacje o maksymalnej wysokości 10 000 zł. Program będzie aktywny do wyczerpania środków.

W Gdańsku ze środków przyznawanych w konkursach grantowych realizowane są takie wydarzenia jak festiwale SPACEFEST, JarmaROCK FEST, Soundrive, OPEN HOUSE Gdańsk, pokazy filmowe Kino na Szekspirowskim czy Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, a także wiele działań dzielnicowych angażujących lokalną społeczność, przygotowywanych przez takie organizacje jak Fundacja Generacja, Fundacja Wspólnota Gdańska czy Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki.

Wyniki obu konkursów są dostępne TUTAJ