Granty
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Granty

Granty
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konsultacje z NGO z sprawie konkursu wieloletniego (240.3 KB)

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska

Wyniki oceny merytorycznej ofert - konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wyniki oceny formalnej: Konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu kultury, sztuk, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wyniki oceny merytorycznej ofert - KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS I PRAW CZŁOWIEKA 2022

Wyniki oceny merytorycznej ofert - Konkurs na działania kulturalne w Obszarze Literatury 2022

Wyniki oceny merytorycznej ofert - KONKURS NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI DO KULTURY 2022

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Wyniki oceny formalnej KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS I PRAW CZŁOWIEKA 2022

Wyniki oceny Formalnej - Konkurs ofert na Działania z w Obszarze Literatury 2022

Wyniki oceny Formalnej - Konkurs ofert na Działania z Zakresu Edukacji do Kultury 2022.

Konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka 2022

KONSULTACJE 25 MARCA G.14.30 (003) (248.07 KB)

KONSULTACJE POMOC UKRAINIE (258.18 KB)

Konkurs na Działania w Obszarze Literatury 2022

Wyniki oceny merytorycznej Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2022

Wyniki oceny merytorycznej Konkurs na Działania Kulturalne 2022

KONKURS NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI DO KULTURY

Wyniki oceny formalnej konkursu na WYDARZENIA KULTURALNE 2022

Wyniki oceny formalnej konkurs na DZIAŁANIA KULTURALNE 2022

KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2022