• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie Otwarte Pracownie - to może być Twoja przestrzeń twórcza. Złóż wniosek do 10 sierpnia 

Gdańskie Otwarte Pracownie - to może być Twoja przestrzeń twórcza. Złóż wniosek do 10 sierpnia 

Z programu Gdańskie Otwarte Pracownie, który oferuje wynajem lokalu komunalnego na preferencyjnych warunkach, skorzystało już 13 twórców. Swoją pracownię znaleźli w ten sposób m.in. Honorata Martin i Wiliam Malcolm. Gdańskie Nieruchomości wytypowały kolejne cztery lokalizacje na terenie miasta. Wnioski można składać do 10 sierpnia.
( Publikacja: 26.07.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W ramach Gdańskich Otwartych Pracowni, lokal na ul. Na Zaspę 34 d, po byłym zakładzie zegarmistrzowskim przejęła Anna Maria Sikorska - absolwentka gdańskiej ASP
W ramach Gdańskich Otwartych Pracowni, lokal na ul. Na Zaspę 34 d, po byłym zakładzie zegarmistrzowskim wynajęła Anna Maria Sikorska - absolwentka gdańskiej ASP
Fot. Maciej Kosycarz / KFP

 

Gdańskie Otwarte Pracownie. Pięć nowych lokalizacji dla lokalnych twórców

 

Program kierowany jest do lokalnych artystek i artystów. Dzięki niemu mogą uzyskać przestrzeń dla siebie, ale też stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców. W Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Łącznie, w ramach programu uruchomionego w 2017 roku, wynajęto 13 lokali w różnych dzielnicach miasta. Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się już w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Wśród twórców, którzy skorzystali z programu znaleźli się między innymi Marcin Zawicki, który otworzył Tajną Galerię we Wrzeszczu czy malarka i artystka multimedialna, Honorata Martin. Jej pracownia znajduje się na Biskupiej Górce. Z kolei na Stogach, swoją pracownię otworzył Wiliam Malcolm.

Najemcy mogą skorzystać ze specjalnych stawek czynszu pod warunkiem, że swoją przestrzeń będą udostępniać mieszkańcom, np. organizując dla nich warsztaty czy wystawy. Umowa najmu zawierana jest na pięć lat, a po tym czasie najemca ma pierwszeństwo do wynajmu.

 

Koszty najmu w ramach Gdańskich Przestrzeni Otwartych ustalono na poziomie:

  • 2,94 zł/m2 dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu
  • 8,83 zł/m2 dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

 

By starać się o pracownię musisz spełnić następujące warunki:

- być mieszkanką lub mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku

- działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu osobiście przez najemcę

- jeżeli planujesz działalność zarobkową, to dochody z tej działalności w całości powinny być przeznaczane na działalność statutową

- przedstaw harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności

- uwzględnij w planie działania spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030

 

W tej edycji do wykorzystania Gdańskie Nieruchomości wytypowały cztery komunalne lokale użytkowe:

1) ul. Do Studzienki 31 – pow. 48,41 m2,

2) ul. Glinki 3 – pow. 14,94 m2,

3) ul. Na Zaspę 19 – pow. 12,75 m2,

4) ul. Na Zaspę 34D – pow. 19,77 m2.

 

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Oferty można składać do 10 sierpnia do godziny 15.00 w siedzibie Gdańskich Nieruchomości przy ulicy Partyzantów 74.

 

O IDEI PROGRAMU MÓWI PIOTR GRZELAK Z-CA PREZYDENT GDAŃSKA

 

 

Najemców wybiera Prezydent Gdańska kierując się opinią sześcioosobowej Komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej.

Potencjalni najemcy powinni zapoznać się ze stanem technicznym lokali. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi Biurami Obsługi Mieszkańców.

Informacje odnośnie składania ofert można uzyskać w Gdańskich Nieruchomościach, pod numerem telefonu 58 309 10 13 lub drogą elektroniczna pisząc na adres un@nieruchomoscigda.pl.

 

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.