PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Otwarte Pracownie. Pięć nowych lokalizacji dla lokalnych twórców 

Gdańskie Otwarte Pracownie. Pięć nowych lokalizacji dla lokalnych twórców 
W 2020 roku po raz kolejny artyści i twórcy mogą skorzystać z programu Gdańskie Otwarte Pracownie i wynająć lokal komunalny na preferencyjnych warunkach. Do wyboru jest pięć miejsc na terenie miasta. Wnioski trzeba złożyć do 24 stycznia.

 

Wręczenie kluczy najemcom lokali z programu Gdańskie Otwarte Pracownie Gdańsk. Nz lokal przy ulicy Na Zaspę, klucz odebrała Sikorska
Wręczenie kluczy najemcom lokali z programu Gdańskie Otwarte Pracownie w lutym 2018 roku. Nz lokal przy ulicy Na Zaspę, klucz odebrała Anna Maria Sikorska
Fot. Dominik Paszliński

 

 

Program skierowany jest do lokalnych artystek i artystów, uczestniczyć w nim mogą twórcy profesjonalni: absolwenci uczelni artystycznych, członkowie organizacji twórczych, a także twórcy nieprofesjonalni.

Dzięki programowi Gdańskie Otwarte Pracownie artyści mogą uzyskać przestrzeń dla siebie i stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców. W pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Program uruchomiono w 2017 roku, w jego ramach wynajęto dotąd osiem lokali w różnych dzielnicach miasta. Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Wśród twórców, którzy skorzystali z programu znaleźli się m. in. Marcin Zawicki, który otworzył Tajną Galerię we Wrzeszczu czy malarka i artystka multimedialna, Honorata Martin. Jej pracownia znajduje się na Biskupiej Górce. Z kolei na Stogach, swoją pracownię otworzył Wiliam Malcolm.

 

 

klucz_pracownie-001_798x533
Artyści i twórcy wynajmujący lokale w ramach Gdańskich Otwartych Pracowni muszą udostępniać swoją przestrzeń mieszkańcom
Fot. Dominik Paszliński

 

 

W 2020 roku twórcy mogą wybierać wśród pięciu kolejnych lokali. Dwa z nich znajdują się w Śródmieściu, dwa we Wrzeszczu Górnym i jeden w Oliwie.

Najemcy mogą skorzystać ze specjalnych stawek czynszu pod warunkiem, że swoją przestrzeń będą udostępniać mieszkańcom, np. organizując dla nich warsztaty czy wystawy. Umowa najmu zawierana jest na pięć lat, po upływie tego okresu najemca ma pierwszeństwo do wynajmu.

 

Koszty najmu w ramach Gdańskich Przestrzeni Otwartych ustalono na poziomie:

  • 2,89 zł/m kw dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu
  • 8,67 zł/m kw  dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

 

By starać się o pracownię trzeba spełnić następujące warunki:

  • działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu przez artystę osobiście;
  • jeżeli artysta planuje działalność niezarobkową, to dochody z tej działalności, w całości powinny być przeznaczane na działalność statutową
  • przedstawić musi harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności;
  • jest zobowiązany uwzględnić w planie działania spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030
  • być mieszkanką lub mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku.

 

W tej edycji do wykorzystania Gdańskie Nieruchomości wytypowały pięć komunalnych lokali użytkowych:

1) al. Grunwaldzka 52

2) ul. Długie Ogrody 51 i 51 A

3) ul. Gdyńskich Kosynierów 10

4) ul. Generała de Gaulle’a 2 A

5) ul. Hołdu Pruskiego 1/1 A.

 

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Oferty można składać do 24 stycznia 2020 roku do godziny 15.00 w Kancelarii Działu Nieruchomości (I piętro) przy ul. Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku.

Najemców wybiera Prezydent Gdańska kierując się opinią sześcioosobowej Komisji, w skład której wchodzą: przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej.

Potencjalni najemcy powinni zapoznać się ze stanem technicznym lokali. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi Biurami Obsługi Mieszkańców. Informacje odnośnie składania ofert można uzyskać w Gdańskich Nieruchomościach, pod numerem telefonu 58 309 10 13 lub drogą elektroniczna pisząc na adres: un@nieruchomoscigda.pl. 

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

 

Czytaj także:

Gdańskie Otwarte Pracownie po raz drugi. Lokale do wynajęcia dla artystów

 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl