Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie Otwarte Pracownie po raz drugi. Lokale do wynajęcia dla artystów

Rozpoczął się kolejny nabór ofert do programu Gdańskie Otwarte Pracownie, którego beneficjentami są lokalni artyści. To program Miasta Gdańsk zakładający wynajem na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej.

Gdańskie Otwarte Pracownie po raz drugi. Lokale do wynajęcia dla artystów
A
A
data publikacji: 27 listopada 2018 r.
klucz_pracownie-002_p
Kolejne Gdańskie Otwarte Pracownie czekają na artystycznych najemców
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


W ofercie są trzy lokale użytkowe w Gdańsku przy ulicach Na Stoku 10, Traugutta 12 oraz Siennickiej 10a.

- Miasto Gdańsk na cele programu udostępnia co roku kilka lokali użytkowych, w których młodzi artyści mogą rozpocząć swoją działalność na preferencyjnych warunkach. Część pracowni zlokalizowana jest w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej - Przykładem są artyści wynajmujący lokale i działający w na przykład w Nowym Porcie. Lokalna społeczność pozytywnie ocenia te inicjatywy. Artyści mogą w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić usługi i sprzedaż swoich prac.

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

Lokale przyznawane są w procedurze bezprzetargowej indywidualnym twórcom posiadającym dorobek artystyczny, który możliwy jest do przedstawienia w formie zbioru prac, publikacji, nagrań. Program kierowany jest zarówno do twórców profesjonalnych (absolwentów uczelni artystycznych lub członków organizacji twórczych), jak i twórców nieprofesjonalnych (na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze). Warunkiem koniecznym dla artystów przystępujących do konkursu jest przedłożenie harmonogramu nieodpłatnych działań prezentujących publiczności swój dorobek, proces pracy twórczej lub też działań z zakresu edukacji artystycznej i upowszechniania wybranej dziedziny sztuki.

Opis lokali do pobrania na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości.

Informacje odnośnie składania ofert można uzyskać w GN, pod numerem telefonu 58 309 10 13 lub drogą elektroniczna pisząc na adres un@nieruchomoscigda.pl.


Anna Maria Sikorska odebrała klucze do pracowni przy ul. Na Zaspę 34D w ubiegłym roku
Anna Maria Sikorska odebrała klucze do pracowni przy ul. Na Zaspę 34D w ubiegłym roku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Jak wygląda proces wyboru najemcy?

Wyboru przyszłego najemcy dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie złożonych ofert, kierując się opinią Komisji, w skład której wchodzą: przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku.


Otwarte pracownie młodych twórców już działają

Pięć lokali rozdysponowanych w zeszłorocznej edycji programu funkcjonuje jako otwarte pracownie artystyczne, realizujące program dostępny dla odbiorców z zewnątrz. W Nowym Porcie działają galerie „SERCE” przy ul. Na Zaspę 34 oraz „LYSKO” przy ul. Na Zaspę 19. We Wrzeszczu funkcjonuje Galeria POKÓJ w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 498/9 organizująca wystawy malarstwa i fotografii, zaś w Tajnej Galerii przy ul. Dekerta 3 funkcjonuje pracownia artysty zajmującego się malarstwem, rysunkiem oraz instalacjami przestrzennymi. Artystyczna pracownia w wynajmowanym lokalu działa również  na Żuławskiej 101.

Opis działalności poszczególnych pracowni i zdjęcia można zobaczyć m.in. na profilu facebook`owym Gdańskich Nieruchomości.


Jaki będzie koszt najmu?

  • 10 proc. wskazanej w ofercie stawki bazowej* - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu,
  • 30 proc. wskazanej w ofercie stawki bazowej* - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

*stawka bazowa – stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu użytkowego ustalana corocznie dla poszczególnych stref bez względu na rodzaj prowadzonej w ich obrębie działalności w oparciu o przeprowadzane badanie rynku przez wyspecjalizowaną jednostkę, podawana do publicznej wiadomości przez prezydenta Miasta Gdańska w formie zarządzenia najpóźniej w IV kwartale roku poprzedzającego.

Umowa o najem lokalu zawierana będzie na czas określony, nie dłużej niż na pięć lat. Po upływie wyznaczonego terminu, artyście działającemu w ramach “Otwartych Pracowni” będzie przysługiwało pierwszeństwo w ubieganiu się o najem tego lokalu.

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

autorka tekstu: Aleksandra Strug, rzecznik prasowa Gdańskich Nieruchomości-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl