Gdańskie Forum Zmian Klimatu to miejsce także dla Ciebie. Transmisja we wtorek, od godz. 16.30

Gdańskie Forum Zmian Klimatu wraca po przerwie, by znów oddać głos mieszkańcom, ekspertom i aktywistom, zainteresowanym przystosowaniem naszego miasta do zmian będących skutkiem globalnego ocieplenia. Scenariusz działań w tym kierunku zawarty jest w Miejskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu. Forum spotka się 11 października w Hevelianum, by zaktualizować zapisy tego obowiązującego od 2019 roku dokumentu.
( Publikacja: 09.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Sierpień 2018 roku - raptowna ulewa w Gdańsku
Sierpień 2018 roku - raptowna ulewa w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Piotr Borawski, z-ca prezydent Gdańska: - Dla młodych nie ma ważniejszego tematu niż zmiany klimatu

Miejski Plan Adaptacji a Gdańskie Forum Zmian Klimatu

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu obowiązuje w Gdańsku od 2019 roku jako oficjalny dokument przyjęty przez Radę Miasta. Już podczas procesu tworzenia Planu, którego częścią były również konsultacje społeczne, założono, że jego zapisy będą aktualizowane co pięć lat.

TUTAJ możesz zapoznać się z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

Pierwsze rozmowy na temat aktualizacji miały już miejsce podczas inauguracyjnego Gdańskiego Forum Zmian Klimatu, jesienią 2020 roku. Wówczas obradujący w formule online uczestnicy wskazali najbardziej palące zagadnienia i problemy, z którymi mierzy się Gdańsk lub, które pojawią się w przyszłości w kontekście zmian klimatycznych. 

Pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu. Podsumowanie wydarzenia

Gdańskie Forum Zmian Klimatu w 2022 roku

Podczas tegorocznej edycji Forum zadaniem dyskutantów będzie poszukiwanie rozwiązań odpowiadających na określone dwa lata temu priorytetowe problemy, czy wyzwania. 

Aby znaleźć się w tym gronie, wystarczy wypełnić internetowy formularz rejestracyjny  lub dokonać rejestracji skanując kod QR na plakacie (w dolnej części artykułu) i przyjść 11 października (wtorek) do Hevelianum. 

Spotkanie trwać będzie od godz. 16.30 do 20.00. Uczestnicy Forum zostaną podzieleni na grupy i zasiądą przy stolikach tematycznych (będzie ich od 4 do 8, w zależności od liczby osób), z których każdy będzie miał moderatora. 

Podstawowa problematyka tegorocznego Forum to:

  • stan rzek i powodzie,
  • jakość powietrza,
  • bioróżnorodność (fauna i flora),
  • zdrowie,
  • susze i zmiany temperatur,
  • wzrastający poziom morza,
  • wiatr, grad i burze

Wypracowane przez forumowiczów rozwiązania, po uporządkowaniu poddane zostaną  głosowaniu, które wyłoni te najbardziej akceptowalne społecznie.

Transmisja ze spotkania będzie prowadzona na www.gdansk.pl we wtorek, 11 października, w godz. 16.30-20.00

Gdańskie Forum Zmian Klimatu - kto zasiada w ośmioosobowej eksperckiej radzie?

W Radzie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu zasiada 8 osób, na zdjęciu od lewej Maciej Lorek (dyrektor Wydziału Środowiska UMG), prof. Mirosław Miętus, dr Magdalena Lazarus, prof. Jacek Piskozub, dr inż Piotr Szmytkiewicz, prof. Piotr Lorens, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska oraz Łukasz Broniewski (Fundacja Climate Strategies Poland) oraz dr Tadeuszu Jędrzejczyk
W Radzie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu zasiada 8 osób, na zdjęciu od lewej Maciej Lorek (dyrektor Wydziału Środowiska UMG), prof. Mirosław Miętus, dr Magdalena Lazarus, prof. Jacek Piskozub, dr inż Piotr Szmytkiewicz, prof. Piotr Lorens, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska oraz Łukasz Broniewski (Fundacja Climate Strategies Poland) oraz dr Tadeuszu Jędrzejczyk
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Co dalej z dorobkiem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu?

Efekty pracy uczestników Forum przekazane zostaną Radzie Forum, która skupia naukowców, specjalistów z zakresu klimatu i miasta. Radę powołała w 2021 roku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zadaniem Rady będzie “urealnienie” rozwiązań zaproponowanych przez Forum - sprawdzenie ich zgodności z obowiązującym prawem, kompetencje gminy w zakresie ewentualnego wdrożenia, a także kompatybilność z innymi dokumentami. 

Na zakończenie Rada przedstawi ostateczną listę działań, która zaktualizuje Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gdańska.

Wszyscy uczestnicy Forum w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę otrzymają drobne upominki. Dziewięć osób będzie miało możliwość stać się właścicielami beczek na deszczówkę (w puli jest jedna drewniana i osiem wykonanych z recyklingowanego plastiku).

Aktualne informacje na temat Gdańskiego Forum Zmian Klimatu śledzić można na jego Facebookowym profilu.

plakat_prev