• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie Forum Zmian Klimatu - kto zasiada w ośmioosobowej eksperckiej radzie?

Gdańskie Forum Zmian Klimatu - kto zasiada w ośmioosobowej eksperckiej radzie?

Gdańsk stworzył plan adaptacji do zmian klimatu, którego założenia są wciąż aktualizowane, m.in. temu służą spotkania Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. W pierwszej fazie Forum zidentyfikowano najbardziej istotne problemy miasta związane z globalnymi zmianami zachodzącymi w środowisku. Teraz powołano Radę Forum - grono naukowców, które zaproponować ma władzom miasta odpowiednie rozwiązania.
24.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne - woda stojąca w obrębie Węzła Kliniczna w Gdańsku po raptownej majowej ulewie w 2018 r.
Zdjęcie ilustracyjne - woda stojąca w obrębie Węzła Kliniczna w Gdańsku po raptownej majowej ulewie w 2018 r.
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Prezydent Miasta Gdańska do Rady Forum zaprosiła ośmioro ekspertów, przede wszystkim przedstawicieli różnych dziedzin nauki. W piątek, 22 października, Aleksandra Dulkiewicz wręczając nominację do Forum mówiła m.in.:

- To symboliczne, że spotykamy się w Europejskim Centrum Solidarności. Działanie i wsparcie, o które chcielibyśmy Państwa prosić, w swojej istocie dotyka bardzo mocno właśnie solidarności, solidarności z przyszłymi pokoleniami. Zmiany klimatu, żeby nie powiedzieć więcej - katastrofa klimatyczna, dotyka właściwie każdej dziedziny życia i prędzej czy później się na nie przełoży. Bardzo chcielibyśmy, żeby Państwo dzielili się z nami swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Chodzi o to, żebyśmy jako ludzie kreujący politykę w mieście, mieli spojrzenie z różnych stron i mogli świadomie podejmować różne decyzje.  

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wręcza dr Magdalenie Lazarus nominację do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wręcza dr Magdalenie Lazarus nominację do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Rada jako ciało doradcze Forum składa się z naukowców specjalizujących się w tematyce klimatu i miasta. Do Rady zaproszeni zostali: 

  • prof. Jacek Piskozub - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Michał Szydłowski - Katedra Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  • dr inż Piotr Szmytkiewicz - Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk 
  • dr Krzysztof Szczepaniak - Katedra Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr Tadeusz Jędrzejczyk - dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
  • dr Magdalena Lazarus - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • prof. Piotr Lorens - Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, architekt Miasta Gdańska 
  • prof. Mirosław Miętus - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut BadawczyPrzypomnijmy: w pierwszej fazie Forum, która odbyła się w listopadzie 2020 roku mieszkańcy, przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych oraz aktywiści uczestniczący w otwartym spotkaniu online wskazali najbardziej palące ich zdaniem problemy związane ze zmianami klimatu w kontekście Gdańska. To była faza identyfikacji problemu.

W Radzie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu zasiada 8 osób, na zdjęciu od lewej Maciej Lorek (dyrektor Wydziału Środowiska UMG), prof. Mirosław Miętus, dr Magdalena Lazarus, prof. Jacek Piskozub, dr inż Piotr Szmytkiewicz, prof. Piotr Lorens, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska oraz Łukasz Broniewski (Fundacja Climate Strategies Poland) oraz dr Tadeuszu Jędrzejczyk
W Radzie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu zasiada 8 osób, na zdjęciu od lewej Maciej Lorek (dyrektor Wydziału Środowiska UMG), prof. Mirosław Miętus, dr Magdalena Lazarus, prof. Jacek Piskozub, dr inż Piotr Szmytkiewicz, prof. Piotr Lorens, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska oraz Łukasz Broniewski (Fundacja Climate Strategies Poland) oraz dr Tadeuszu Jędrzejczyk
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Rozpoczęciem prac Rady Forum to druga faza procesu - etap szukania rozwiązań. Gremium eksperckie ma teraz za zadanie zaproponować rozwiązania wskazanych problemów, uwzględniając kompetencje gminy w danych kwestiach.

Wypracowane rozwiązania - rekomendacje do wdrożenia określonych działań i uwzględnienie ich w Gdańskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu, Rada Forum przedstawi wiosną 2022 roku. W tej części ponownie będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni: zapoznać się z rozwiązaniami rekomendowanymi przez ekspertów, a następnie zgłosić swoje uwagi.

Zmiany w planie adaptacji do zmian klimatu muszą być przyjęte na drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.

 

 

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury