• Start
  • Wiadomości
  • Dzień Edukacji Narodowej. Ponad stu nauczycieli z nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska

Dzień Edukacji Narodowej. Ponad stu nauczycieli z nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska

W piątek, 15 października podczas Gdańskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Dworze Artusa zasłużonym nauczycielom i wychowawcom przyznano nagrody finansowe. Uhonorowane zostały 104 osoby.
( 15.10.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dworze Artusa
Gdańskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dworze Artusa
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Za przedsięwzięcia na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, wykształcenie laureatów ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego czy za zaangażowanie w powstanie szkolnej szklarni. To niektóre z zasług, które zostały docenione Nagrodą Prezydenta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla wyróżniających się nauczycieli z gdańskich szkół i placówek oświatowych.


- Od wielu lat wdrażamy w życie hasło, które wypełniamy treścią "Przedszkole i szkoła współpracy". Dzięki wspólnemu działaniu możemy tworzyć piękne wydarzenia i opiekować się utalentowanymi młodymi osobami. Zawód nauczyciela, który dźwiga na barkach każdy i każda z Was, to odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. - mówiła podczas uroczystości Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Życzę Wam siły ducha i abyście trafiali na takich współpracowników, uczniów i rodziców, którzy pozwolą Wam czerpać satysfakcję z tego zawodu. Wielu powodów do uśmiechu, najmniej problemów i aby wiodło Wam się jak najlepiej.

Prezydent Gdańska (pierwsza od prawej) i zastępca prezydent Monika Chabior (pierwsza od lewej) na wspólnym zdjęciu z nagrodzonymi
Prezydent Gdańska (pierwsza od prawej) i zastępca prezydent Monika Chabior (pierwsza od lewej) na wspólnym zdjęciu z nagrodzonymi
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Podczas uroczystości, nagrodę z rąk Aleksandry Dulkiewicz oraz Moniki Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania otrzymało 15 nauczycieli z przedszkoli, 39 ze szkół podstawowych, 20 z Liceów Ogólnokształcących i Zespołów Szkół Ogólnokształcących, 10 ze szkół zawodowych i 20 z innych zespołów i placówek. Wśród nagrodzonych znalazło się m.in. 19 dyrektorów szkół i 6 wicedyrektorów.

Podczas programu artystycznego wystąpiła Agnieszka Czabańska, uczennica XXIV LO w ZSO 2 w Gdańsku, która zaprezentowała Allegro assai z trzeciej Sonaty na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha oraz Obertas G dur Henryka Wieniawskiego.

Z danych Gdańskiego Urzędu Statystycznego za rok szkolny/akademickim 2020/21 wynika, że w Gdańsku działa 309 placówek wychowania przedszkolnego, w których pracuje 1703 nauczycieli opiekując się ponad 19 tysiącami najmłodszych gdańszczan. W 107 szkołach podstawowych (uczęszcza do nich 35824 uczniów) zatrudnionych jest 3408 nauczycieli.  Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe - w 35 liceach ogólnokształcących w Gdańsku, w 20 technikach i szkołach ogólnokształcących artystycznych dla młodzieży, trzech szkołach specjalnych przysposabiające do pracy i w 26 szkołach policealnych - zatrudnionych jest 1975 nauczycieli. Najwięcej - bo 4626 nauczycieli akademickich - pracuje na 13 gdańskich uczelniach wyższych.