PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańscy nauczyciele wciąż się kształcą. Wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Gdańscy nauczyciele wciąż się kształcą. Wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wręczyła akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 114 gdańskim nauczycielkom i nauczycielom. Uroczystość, odbyła się w poniedziałek, 6 września w Europejskim Centrum Solidarności. Przez 42 sesje egzaminacyjne awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 812 osób zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz i zastępczyni Monika Chabior wręczyły akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 114 gdańskim nauczycielkom i nauczycielom
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz i zastępczyni Monika Chabior wręczyły akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 114 gdańskim nauczycielkom i nauczycielom
brak autora

 

- Dziękuję, że chcecie się rozwijać i sięgać po kolejnego stopnie awansu zawodowego. Zawód nauczyciela jest bardzo ważny. To kluczowy element w wychowywaniu młodych obywatelek i obywateli naszego miasta, regionu, naszej ojczyzny. Podnoszenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli to przede wszystkim korzyści dla dzieci i przyszłych pokoleń. Za te decyzje dziękuję i serdecznie wszystkim gratuluję - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Kadrze pedagogicznej gratulowała także Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Podczas uroczystości nauczycielki i nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie. Wydarzenie uświetnił występ Gdańskiego Chóru Nauczycielskiego.

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

- brzmiały słowa ślubowania.


Akty otrzymało 114 nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 45 nauczycieli uzyskało maksymalną ocenę z egzaminu od wszystkich członków komisji.

W związku z uzyskanym wyższym stopniem awansu zawodowego wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym wzrasta o 411 zł.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 

Droga do awansu

W lipcu 2021 odbyła się 42 sesja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o ten awans. Wcześniej do Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku wpłynęło 115 wniosków od nauczycieli kontraktowych z gdańskich szkół i placówek, którzy otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło finalnie 114 osób.

Zgodnie z procedurą egzaminy przeprowadzały komisje egzaminacyjne, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Skład komisji egzaminacyjnej był inny dla każdego z nauczycieli uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym.

W pracach Komisji egzaminacyjnych uczestniczyło:

  • 2 przewodniczących komisji
  • 70 dyrektorów gdańskich szkół i placówek
  • 11 przedstawicieli Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • 15 ekspertów różnych specjalności

Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela tj. 6 kwietnia 2000 roku, w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejne 42 sesje egzaminacyjne awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 812 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

Kolejny stopień na ścieżce kształcenia

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Kolejny stopień awansu - postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego przeprowadza Kurator Oświaty.

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze