• Start
  • Wiadomości
  • Dodatek węglowy. Komu przysługuje, gdzie złożyć wniosek, zmiany w przepisach

Dodatek węglowy. Komu przysługuje, gdzie złożyć wniosek, zmiany w przepisach

Gospodarstwa domowe ogrzewane węglem kamiennym mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub przez internet do 30 listopada 2022 roku. W Gdańsku wnioski o dodatek węglowy obsługuje Gdańskie Centrum Świadczeń. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz online za pomocą platformy ePUAP.
( 29.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Węgiel z wbitą łopatą, z tyłu ceglana ściana
Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest m.in kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
fot. jpmueller99 / wikipedia commons

Przypomnijmy od 12 sierpnia 2022 r. gminy zajmują się wypłatą nowego świadczenia - dodatku węglowego. 

Jesteśmy gotowi na nadejście zimy

Kto może skorzystać z dodatku węglowego?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatkowo urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Obowiązek złożenia takiej deklaracji ciążył na każdym właścicielu lub zarządcy budynku do 30 czerwca 2022 roku. 

Zmiany w przepisach dotyczących dodatku węglowego 

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem, drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Nowelizacja doprecyzowuje, że

przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie od tego, ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem.

Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Pomóż osobie w kryzysie bezdomności. Możesz powiadomić służby, które udzielą wsparcia

Dodatkowo, przepisy umożliwiają przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu środowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego. Istotną zmianą jest termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony do 2 miesięcy.

Termin na złożenie wniosku mija 30 listopada 2022 r.

 
Grafika z napisem dodatek weglowy

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. 


Dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022.


Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o dodatku węglowym, Gdzie je znaleźć?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku węglowego są publikowane na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń: www.gcs.gda.pl.

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników punktu informacyjnego GCŚ. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 58 326 79 89 lub mailowo, pisząc na adres gcs-wegiel@gdansk.gda.pl.