Centrum Praw Kobiet zaprasza na warsztaty przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji

W weekend 21-22 kwietnia w Centrum Praw Kobiet w Gdańsku odbędą się warsztaty przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, będące jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety dla kobiet, łączącą metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Trwają zapisy.

Centrum Praw Kobiet zaprasza na warsztaty przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji
A
A
data publikacji: 16 kwietnia 2018 r.

Aleksandra Mosiołek, szefowa Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza na warsztaty asertywności
Aleksandra Mosiołek, szefowa Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza na warsztaty asertywności
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Aleksandra Mosiołek, szefowa CPK w Gdańsku, tłumaczy: - Dyskryminacja oraz przemoc wobec kobiet są niestety wciąż zjawiskami powszechnymi. Szacuje się, że co roku w Polsce około 800 tysięcy kobiet doświadcza przemocy, co stanowi ponad 2 tysiące kobiet dziennie. Jednym z najdotkliwiej odczuwanych rodzajów przemocy jest przemoc domowa, której doświadczają przede wszystkim kobiety i dzieci. Szacuje się, że kilkaset kobiet rocznie ginie w wyniku tak zwanych nieporozumień domowych. Dopóki kobiety nie będą wolne od przemocy i dopóki nie będą bezpieczne zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, dopóty nie będą w pełni korzystać z przysługujących im praw.

Dlatego Centrum Praw Kobiet w Gdańsku w projekcie “Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek” koncentruje się na działaniach z obszaru zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji kobiet.

Jednymi z takich działań są właśnie warsztaty WenDo, polegające na budowaniu pewności siebie, asertywności i nauce samoobrony dla kobiet.

 • Kiedy: 21-22 kwietnia (sobota-niedziela)
 • Warsztaty odbędą się w godzinach: sobota, 21 kwietnia: 11.00-17:00 (wraz z przerwami); niedziela, 22 kwietnia: 11:00-17:00 (wraz z przerwami)
 • Gdzie: miejsce warsztatu zostanie podane osobom zakwalifikowanym. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w centrum Gdańska.
 • Liczba miejsc: 8-12
 • Udział bezpłatny

Jak się zapisać?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (można go uzyskać m.in. pisząc na adres biura CPK Gdańsk (cpk_gdansk@cpk.org.pl) i odesłać go na adres biura CPK.

Termin nadsyłania zgłoszeń to poniedziałek, 16 kwietnia, do końca dnia. Co prawda 12 miejsc jest już zajętych, ale można wpisać się na listę rezerwową (jeśli któraś z uczestniczek zrezygnuje, będzie można wejść na jej miejsce).

To nie koniec działań Centrum Praw Kobiet na stulecie uzyskania praw wyborczych przez Polki. Centrum planuje także wkrótce:

1. Cykl warsztatów “Poznaj swoje prawa”:

 • “Prawa osób doświadczających przemocy domowej”,
 • “Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej”,
 • “Prawa osób doznających przemocy ekonomicznej”,
 • “Prawa osób doznających cyberprzemocy i przemocy werbalnej (mowy nienawiści)”,
 • “Dyskryminacja kobiet na rynku pracy i prawne mechanizmy obrony przed dyskryminacją”,
 • “Dyskryminacja kobiet w różnych sferach życia publicznego i prawne mechanizmy obrony przed dyskryminacją” - 9 czerwiec 2018, prowadzenie: Katarzyna Bogatko, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
 • “Pokrzywdzona kobieta w sądzie - symulacja rozprawy”.

2. Cykl debat i paneli dyskusyjnych:

 •  "Aktywność obywatelska i polityczna kobiet w Polsce 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych",
 • “Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet”

3. Cykl spotkań z dyskusjami:

 • - “Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku naruszeń praw kobiet pokrzywdzonych w związku z różnymi formami przemocy czy dyskryminacji. Spotkanie z dr. Sylwią Spurek - Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich" - 6 czerwca 2018;
 • - “Co mogę zrobić jeśli jestem świadkiem/świadkinią przemocy lub dyskryminacji?”.

Wszystkie terminy przyszłych warsztatów, spotkań i debat zostaną podane w późniejszym terminie.


CZYTAJ TAKŻE:

Niepodległość jest kobietą. 100-lecie nadania praw wyborczych Polkom uczcimy w Gdańsku 

Centrum Praw Kobiet wciąż pomaga, choć od trzech lat bez rządowego wsparciaoprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl