• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski. Rudniki, Siedlce, Stogi, Strzyża, Suchanino - tak było w poprzednich edycjach

Budżet Obywatelski. Rudniki, Siedlce, Stogi, Strzyża, Suchanino - tak było w poprzednich edycjach

W tym roku po raz ósmy głosujemy na projekty Budżetu Obywatelskiego, ale dopiero od 2016 roku poszczególne projekty są przypisane do konkretnych dzielnic. Głosować na Budżet Obywatelski 2021 można do 30 listopada. Jakie kwoty i jakie przykładowe inwestycje zrealizowano przez ostatnie lata? Przedstawiamy dane z dzielnic Rudniki, Siedlce, Stogi, Strzyża, Suchanino.
( Publikacja: 27.11.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

RUDNIKI

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 109 000 110 000 121 000 170 000 149 000
liczba projektów wygranych 1 1 1 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 659 000 zł.

 
Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Rudniki: Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0 (230 tys. zł)

rudniki przed

Przed realizacją 
fot. DRMG
rudniki po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Obiekt umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców. Bezpośrednia bliskość szkoły pozwoli w bezpiecznych i komfortowych warunkach dzieciom i młodzieży szkolnej rozwijać zdrowy styl życia i poprawiać ogólną sprawność fizyczną. Obiekt ma również umożliwiać organizację zawodów sportowych na skalę miejską. 

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano: wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie bieżni, wykonanie skoczni, ułożenie chodnika, uporządkowanie terenu pod przyszłe boisko, wyposażenie w elementy małej architektury.

 

 

SIEDLCE

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 306 000 306 000 339 000 474 000 420 000
liczba projektów wygranych 1 5 5 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 845 000 zł.

 
Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Siedlce: Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (154 tys. zł)

siedlce przed

Przed realizacją
fot. DRMG
siedlce po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie zakładało remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich). W ramach zadania wykonano: remont schodów, remont murów oporowych, renowację balustrad, wymianę nawierzchni na dojściach do schodów, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni.

 

 

STOGI

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 266 000 266 000 296 000 415 000 642 700
liczba projektów wygranych 2 1 2 2 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 885 700 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Stogi: Pusty Staw - park, sport, rekreacja, wypoczynek (445 tys. zł)

stogi przed

Przed realizacją
fot. DRMG
stogi po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania było stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.

W ramach zadania - do wykonanych już wcześniej siłowni zewnętrznej, ścieżki zdrowia do ćwiczeń intensywnych, placu zabaw dla dzieci - zrealizowano budowę pomostu na Pustym Stawie w południowej części jeziora na terenie przynależnym do dzielnicy Stogi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. bezpiecznym i wygodnym dojściem, urządzeniem terenu przy pomoście oraz zakupie i montażu stolika szachowego.

 

 

STRZYŻA

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 176 000 176 000 196 000 277 000 249 000
liczba projektów wygranych 1 1 1 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 074 000 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Strzyża: Zagospodarowanie terenu „Okazała Strzyża” (849 tys. zł)

strzyza przed

Przed realizacją
fot. DRMG
strzyza po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania było zachowanie i uporządkowanie terenu.

Na miejscu pojawiły się ścieżki i chodniki. Nie zabrakło także nowych ławek i koszy na śmieci. W ramach zadania powstał ogrodzony plac zabaw, na którym przewidziano m.in. huśtawki, trampolinę i piaskownicę. Teren wokół placu został uporządkowany. Projekt przewidywał również nasadzenia roślinności i utworzenie tunelu oraz altany z wierzb, a także stworzenie labiryntu z krzewów.

 

 

SUCHANINO

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 263 000 263 000 292 000 409 000 371 200
liczba projektów wygranych 1 1 3 4 7
Łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w 2020 roku wynosi 1 598 200 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Suchanino: boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich (253 075 zł)

suchanino przed

Przed realizacją
fot. DRMG
suchanino po

Inwestycja w trakcie realizacji 
fot. DRMG

Celem zadania było promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz utrzymanie konwencji zieleni.

W ramach realizacji zadania dokończono budowę boiska do gry w tenisa oraz boiska do piłki siatkowej, wybudowano siłownię pod chmurką oraz wybudowano schody terenowe na skarpie przy ul. Paganiniego wraz z fragmentem chodnika w okolicy kładki nad ul. Powstańców Warszawskich.

 

Wszystko o Budżecie Obywatelskim. SPRAWDŹ. Tutaj także informacje o projektach wygranych we wszystkich edycjach BO, od 2014 roku (od 2016 roku nastąpiła zmiana podziału środków z okręgów wyborczych na dzielnice).

 

 

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021

W tym roku zarezerwowano 18 428 001 zł, z czego:

  • 14 824 301 zł na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach (w tym na Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł)
  • 3 603 700 zł na projekty ogólnomiejskie (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000 zł)

Głosować można do 30 listopada 2020 roku.

Do głosowania zachęca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz:

Szanowne Gdańszczanki,

Szanowni Gdańszczanie,

po raz ósmy głosujemy na projekty budżetu obywatelskiego. Inwestycje i zadania zrealizowane przez ostatnie lata, dzięki Państwa zaangażowaniu oraz obywatelskiej postawie, to dla nas ogromna radość. Przede wszystkim jednak to rozwój naszego miasta, miejsca w którym żyjemy, za które bierzemy wspólną odpowiedzialność. Dziękuję za złożone projekty i zapraszam do wyboru tych najlepszych, najciekawszych.

ZAGŁOSUJ 

 

 

Tak było w poprzednich edycjach BO w innych dzielnicach: