• Start
  • Wiadomości
  • Bezpłatne obiady dla uczniów od września. Złóż wniosek i zapewnij dziecku ciepły posiłek

Bezpłatne obiady dla uczniów od września. Złóż wniosek i zapewnij dziecku ciepły posiłek

Rodzice dzieci uprawnionych do bezpłatnych posiłków w szkole czy przedszkolu powinni już składać wnioski na rok szkolny 2018/2019 w Centrach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Warunek: rodzina musi spełniać kryteria uprawniające do przyznania świadczenia.
( Publikacja: 24.07.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

SP nr 15 zdrowa kanapka

Szkola Podstawowa nr 16 w Gdańsku. Uczniowie wraz z wiceprezydentem Gdańska ds. polityki społecznej Piotrem Kowalczukiem pod okiem specjalisty dietetyka

przygotowywali pełnowartościową, zdrową kanapkę

Grzegorz Mehring/gdansk.pl

- Warto zadbać o złożenie wniosku przed początkiem roku szkolnego, żeby dziecko miało obiady od pierwszych zajęć w szkole czy przedszkolu - mówi Sylwia Ressel rzecznik MOPR w Gdańsku.  - W przypadku ubiegania się o pomoc dotyczącą dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole wniosek w tej sprawie rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej w odpowiedniej dzielnicy zamieszkania.

Do podania (forma dowolna) trzeba dołączyć m.in.:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Następnie pracownik CPS MOPR przeprowadzi wywiad, ustali czy rodzina kwalifikuje się do pomocy. Przypomnijmy, że jej realizacja odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na takie wsparcie dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 925, 20 zł. Natomiast rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci tylko z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł.

Adresy Centrów Pracy Socjalnej na stronie MOPR