Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji. Masz pomysł na działanie? Zgłoś się!

Przez najbliższy miesiąc można zgłaszać pomysły przedsięwzięć związanych z rewitalizacją w kilku gdańskich lokalizacjach: Dolne Miasto, Biskupia Górka, Nowy Port czy Orunia. Należy to zrobić za pomocą tzw. fiszek projektowych, zawierających propozycje konkretnych działań społecznych lub inwestycyjnych, które zbierać będzie Biuro Rozwoju Gdańska. Można je składać od 11 lipca do 10 sierpnia.
07.07.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu formularze do wypełnienia, leżą dwa, widać też długopisy
Masz pomysł na konkretne działania w ramach rewitalizacji? Zgłoś to w Biurze Rozwoju Gdańska
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

Były spacery i warsztaty, czas na konkretne projekty

W czerwcu zakończyły się tzw. działania partycypacyjne związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. W ich ramach odbyły się spacery badawcze, warsztaty oraz spotkania w punktach konsultacyjnych, w których uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, radni dzielnicowi, ale też sympatycy podobszarów objętych rewitalizacją.

Już za kilka dni, od 11 lipca, będzie można złożyć propozycje konkretnych przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane na rewitalizowanych w Gdańsku podobszarach:

  • Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
  • Orunia
  • Biskupia Górka/Stary Chełm
  • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Nowy Port - rewitalizacja. Co podpowiadają mieszkańcy?

Orunia przed nowym etapem rewitalizacji dzielnicy

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu. Co proponują mieszkańcy?

Rewitalizacja Dolnego Miasta. Jakie inwestycje proponują mieszkańcy?

Kto może zgłosić konkretny pomysł?

Do składania "fiszek" zaproszeni są wszyscy interesariusze rewitalizacji, w szczególności: jednostki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, organizacje społeczne, przedsiębiorcy oraz nieformalne grupy mieszkańców. W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę powinna wypełnić osoba lub podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości; w przypadku projektów tzw. miękkich - osoba lub podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Wpisanie projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji nie gwarantuje uzyskania środków na jego realizację, może jednak stanowić podstawę do uzyskania wsparcia z instrumentów unijnych lub innych źródeł zewnętrznych. Horyzont czasowy dla realizacji projektów, wynikający z obowiązywania GPR, obejmuje okres do 2030 roku.

Fiszka projektowa powinna zostać przygotowana na bazie formularza dostępnego na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce Rewitalizacja/Gminny Program Rewitalizacji. Wypełnioną fiszkę z propozycją przedsięwzięcia można składać do 10 sierpnia 2023 roku:

  • elektronicznie, na adres rewitalizacja@brg.gda.pl
  • drogą korespondencyjną, na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
  • osobiście w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter)

Oprac. KG