Nowy Port - rewitalizacja. Mieszkańcy podpowiadają, co jeszcze może zrobić Miasto

Którędy pojadą ciężarówki, kiedy zmodernizowana zostanie ul. Wyzwolenia? Co z placem nadwodnym i Dworem Fischera? Które ulice i budynki modernizować w kolejnych latach? O tym, i wielu innych kwestiach, rozmawiano podczas tzw. spaceru badawczego po Nowym Porcie, który odbył się w poniedziałek, 5 czerwca, w ramach przygotowań do następnych działań rewitalizacyjnych w tej części Gdańska. Jego organizatorem było Biuro Rozwoju Gdańska, które nadzoruje przygotowania oraz realizację już zaplanowanych projektów w ramach rewitalizacji.
06.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu na pierwszym planie trzech mężczyzn w średnim wieku i jedna kobieta, stoją przed budynkiem, rozmawiają, w tle widać stojące inne osoby
5 czerwca odbył się ostatni tzw. spacer badawczy, w ramach przygotowań do kolejnego etapu rewitalizacji gdańskich dzielnic. W poniedziałek spacerowano po Nowym Porcie
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Ul. Wyzwolenia ma być zielona, ciężarówki pojadą inną drogą

Wśród propozycji mieszkańców znalazła się przebudowa ul. Wyzwolenia. Miasto już od pewnego czasu planuje przekształcić tę ulicę w przyjemną zieloną przestrzeń. Jest pomysł, by taką inwestycję wykonał prywatny inwestor w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jeszcze przed wakacjami Miasto ogłosi rozpoczęcie procedury ppp dla Nowego Portu. Będzie to zaproszenie potencjalnych inwestorów do składania ofert. Po negocjacjach, które potrwają zapewne kilka miesięcy, zakłada się, że taki inwestor zostanie wybrany pod koniec 2024 roku.

Rozwój Nowego Portu w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego

Co istotne, ul. Wyzwolenia przejeżdżają obecnie każdego dnia dziesiątki ciężarówek. Zgodnie z zapowiedziami, port morski przygotować ma inną drogę dojazdu - ul. Śnieżną. To z tej ulicy samochody ciężarowe mają wyjeżdżać wprost na ul. Marynarki Polskiej.

Plac nadwodny będzie, ale w kolejnej perspektywie

Plac nadwodny, który znajduje się u zbiegu ulic Wyzwolenia i Władysława IV, miał stać się atrakcyjną przestrzenią, przyciągającą mieszkańców całego Gdańska. Przedłużające się, wielomiesięczne ustalenia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sprawiły, że inwestycji tej nie uda się zrealizować w obecnej perspektywie unijnej. Przedstawiciele DRMG i BRG ogłosili natomiast podczas poniedziałkowego spaceru, iż właśnie 5 czerwca Konserwator Zabytków podpisał decyzję w sprawie wytycznych dla tego placu. Oznacza to, że uzgodniona została opracowana już dokumentacja projektowa. W najbliższym czasie rozpocznie się procedura wydania pozwolenia na budowę. Będzie to więc projekt całkowicie gotowy już do realizacji, ale w nowej perspektywie UE. Ta ma obowiązywać już pod koniec bieżącego roku.

Nowy Port. Jak powinien wyglądać plac nadwodny? Jest przetarg na wykonanie projektu

na zdjęciu grupa osób stoi w kółku i rozmawia, za nimi stoi kilka zaparkowanych samochodów ciężarowych
Jest zielone światło dla budowy atrakcyjnego placu nadwodnego. Niewykluczone, że już za kilkanaście miesięcy parkujące bądź przejeżdżające tędy ciężarówki zastąpią wyłącznie piesi i rowerzyści
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Co z Dworem Fischera?

Zabytkowy budynek przy ul. Starowiślnej zaproponowano do zagospodarowania przez potencjalnego inwestora, także w ramach procedury ppp. Miejsce to wyznaczono na cel komercyjny. Będzie tu mógł więc powstać np. obiekt gastronomiczny czy kameralny hotel, o ile będzie takie zainteresowanie. Niewykluczone, że inwestor będzie miał inny pomysł na to miejsce. Dawny dwór znajduje się pod ochroną konserwatorską. Co bardzo istotne, stoi on na terenie portu morskiego. Dlatego, mimo iż jest to własność Miasta, to port i Minister Infrastruktury musi wyrazić zgodę na jego sprzedaż.

Kiedy oczyszczony zostanie Szaniec Zachodni?

W październiku 2022 r. na terenie dawnego szańca rozpoczęły się prace związane z remediacją, czyli wymianą gruntu. Teren ten miał być bowiem zanieczyszczony głównie składnikami benzyn oraz frakcji olejowych. W trakcie prowadzonych prac odkryto nieudokumentowane wcześniej zanieczyszczenia substancjami smołopodobnymi i ropopochodnymi. Wykonawca musiał więc przerwać roboty, a Miasto zwróciło się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o nowe wytyczne i decyzję w tej sprawie. RDOŚ wydał już takie decyzje w sprawie substancji smołopodobnych. Wkrótce więc na plac robót wróci wykonawca. Nie ma natomiast jeszcze decyzji co do substancji ropopochodnych. Założenie jest jednak takie, że w bieżącym roku zakończą się wszystkie prace związane z oczyszczaniem i remediacją gruntu. Ze względu na większy zakres robót, zwiększył się także ich koszt - o około 3 mln złotych.

Teren Szańca Zachodniego bardziej zanieczyszczony niż w dokumentacji

Po zakończeniu robót na pewno zasiana zostanie trawa i teren ten będzie udostępniony mieszkańcom. Trudno natomiast obecnie określić, czy będzie można tam postawić np. ławki. Konserwator Zabytków zaproponował z kolei, by zieleniec ten wykonany został w kształcie dawnego szańca - znajdującego się przed laty w tym miejscu. RDOŚ z kolei planuje przez co najmniej 5 lat, a niewykluczone że i dłużej, prowadzić regularne pomiary tego terenu - by sprawdzić, czy grunt samooczyszcza się z zanieczyszczeń ropopochodnych.

na zdjęciu fragment brukowanej ulicy, po lewej widać grupę kilkunastu osób idącą chodnikiem, w tle niewysokie zabytkowe kamienice
W trakcie poniedziałkowego spaceru zajrzano m.in. na ul. Wyzwolenia, Strajku Dokerów, Rybołowców i Władysława IV
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Podwórko przy ul. Strajku Dokerów czeka na lepszy czas

Podwórko w kwartale ul. Strajku Dokerów 17-19 trzeba zagospodarować. W ramach rewitalizacji wyremontowano m.in. elewacje kamienic, które go otaczają, jest jaśniej i estetyczniej. Na podwórko postawiono też estetyczną wiatę. Brakuje jednak kolejnych prac, by cały ten teren został przyjemnie, atrakcyjnie zagospodarowany. Jest plan, by w tym miejscu działała z lokalną społecznością jedna z organizacji pozarządowych. Niewykluczone, że podwórko to uda się zmodernizować w ramach innego programu, niekoniecznie rewitalizacji.

na zdjęciu zabytkowy ceglany budynek, widać płyty pilśniowe wstawione w miejscu okien
Przy ul. Rybołowców znajduje się budynek dawnej przepompowni. Zainteresowana jest nim jedna z miejskich jednostek - Gdańska Infrastruktura Społeczna
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Inne sprawy

Podczas spaceru rozmawiano też o niszczejącym gmachu dawnego Morskiego Domu Kultury, który nie jest miejskim budynkiem. Mieszkańcy wypytywali także o zasady finansowania remontów prywatnych kamienic w ramach rewitalizacji. Zwracali również uwagę na ławki, które prawdopodobnie, zostały źle wykonane lub ze złego, łatwo niszczejącego materiału, a które ustawiono na wyremontowanych w ostatnich miesiącach ulicach. Te miejskie meble zostaną wymienione w ramach trwającej jeszcze gwarancji.

Zaproponowano też remont ul. Podjazd, na odcinku od skrzyżowania z ul. Oliwską. Działki wokół tej ulicy także wyznaczono do ppp. Występuje tu jednak ta sama sytuacja co w przypadku Dworu Fischera - te tereny także należą do portu, więc w razie ewentualnej sprzedaży potrzebna będzie na to zgoda portu i ministerstwa.

Orunia przed nowym etapem rewitalizacji dzielnicy

Przy ul. Rybołowców znajduje się zabytkowy budynek dawnej przepompowni. Zainteresowana jest nim obecnie jedna z miejskich jednostek - Gdańska Infrastruktura Społeczna, która planuje zaadaptować go i przeznaczyć na usługi społeczne. Obecnie część budynku stoi pusta, część zamieszkuje kilka osób.

Mieszkańcy zgłosili też potrzebę remontu torowiska w ulicy Góreckiego. Samą ulicę wyremontowano w ostatnich miesiącach, w ramach rewitalizacji. Środków nie wystarczyło jednak na modernizację torów tramwajowych.

W maju spacery badawcze, w czerwcu warsztaty

W poniedziałkowym spacerze wzięli udział mieszkańcy, a także pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, w tym zastępczyni dyrektor BRG, Ewa Pielak. Obecny był Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, a także zastępczyni dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Katarzyna Jaskuła, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości oraz Wydziału Polityki Gospodarczej, który przygotował propozycje inwestycji i miejskich nieruchomości pod cele komercyjne w ramach planowanego w Nowy Porcie partnerstwa publiczno - prywatnego. Był też Przemysław Guzow z Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy Nowy Port, na czele z Zastępczynią Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowy Port Ewą Marią Łapińską.

W ramach przygotowań do kolejnego etapu rewitalizacji, w drugiej połowie kwietnia br. BRG zorganizowało punkty konsultacyjne we wszystkich czterech dzielnicach Gdańska, w których planowane są dalsze działania rewitalizacyjne: w Nowym Porcie, Oruni - Św. Wojciechu - Lipcach, na Dolnym Mieście i Biskupiej Górce. Przez kilka dni mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje inwestycji i projektów społecznych. Takie pomysły można było też zgłaszać za pomocą internetowej ankiety zamieszczonej na stronie BRG. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych w kwietniu pomysłów, w maju, i na początku czerwca, pracownicy BRG zaprosili mieszkańców na tzw. spacery badawcze. Trasy zostały zaplanowane z uwzględnieniem miejsc i obiektów zgłoszonych w kwietniu w punktach konsultacyjnych. W sumie odbyło się pięć spacerów: dwa po Biskupiej Górce i tzw. Starym Chełmie, i po jednym na Dolnym Mieście, na Oruni oraz w Nowym Porcie.

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu. Co proponują mieszkańcy?

W czerwcu br. odbędą się jeszcze warsztaty z mieszkańcami.

Podobne działania Miasto prowadziło przed kilku laty, kiedy przygotowywało się do projektów, które obecnie są realizowane bądź zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach bądź latach.

Rewitalizacja Dolnego Miasta. Jakie inwestycje proponują mieszkańcy?

Po zakończeniu spacerów i warsztatów BRG opracuje wstępny dokument, w którym zawarte zostaną pomysły i propozycje mieszkańców - przede wszystkim te, które faktycznie będą mogły zostać zrealizowane. Ten powinien być gotowy jesienią br. Wówczas Miasto ponownie zaprosi mieszkańców na konsultacje społeczne, tym razem już tego konkretnego dokumentu.