Link do opisu wydarzenia: UrbanFarming.pl - Konferencja o przyszłości farm miejskich

UrbanFarming.pl - Konferencja o przyszłości farm miejskich

Data: 17 maja 2024 r.
Godzina: 10:00 - 16:00
Miejsce: Hevelianum ul. Gradowa 6, Gdańsk
Organizator: Fundacja Twoja Rola
Wspieramy to!

Szczegóły wydarzenia

Fundacja Twoja Rola zaprasza do udziału w konferencji "UrbanFarming.pl Konferencja o przyszłości farm miejskich", poświęconej badaniom, innowacjom i praktykom związanym z rolnictwem miejskim. Konferencja stanowi unikalną platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspirujących pomysłów na rozwój zrównoważonych miast, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę.

Uczestnicy konferencji spotkają się z praktykami farm miejskich z Polski, naukowcami, przedstawicielami samorządu i biznesu aby rozwinąć wiedzę oraz świadomość na temat rolnictwa miejskiego:

  • zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów zielonych,
  • wymiany doświadczeń w dziedzinie urban farmingu,
  • identyfikacji najlepszych praktyk w zakresie uprawy roślin w mieście,
  • wyzwań związanych z regulacjami miejskimi dotyczącymi rolnictwa oraz inicjatyw lokalnych władz wspierających rozwój urban farmingu.
  • zrównoważona produkcja żywności,
  • zaspokojenie potrzeb branży spożywczej i gastronomicznej przez lokalne rolnictwo - filozofia od pola do stołu, krótkiego łańcuchu dostaw i niskiego śladu węglowego.

W programie:

  • panele dyskusyjne z naukowcami, przedstawicielami samorządu, biznesu, restauratorami
  • prezentacja filmu przez inicjatywę "Ziarno Świadomości" reż. Rafał Smykowski i Filip Konecki Film opowiada o rolnictwie szanującym naturę, różnorodność biologiczną i dbającym o nasze największe dziedzictwo – stare odmiany nasion. Porusza kwestię podstawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego – lokalnej przetwórczości, spółdzielczości i świadomej współpracy konsumenta z rolnikiem kochającym i troszczącym się o kondycję gleb. Kamera zbliża się do nie zawsze widocznej nici między producentem a konsumentem, pokazuje jaki wpływ na nas mają codzienne wybory i stwarza przestrzeń do głębszej refleksji nad nimi i zmiany, która będzie dobra nie tylko dla nas, lecz także dla naszego otoczenia. To film o empatii i powiązaniach pomiędzy wszystkim, co nas otacza. Jest to festiwal emocji nasączony wiedzą o istocie rolnictwa i łańcuchu wiążącym ze sobą zdrowie, gospodarkę i kwestie społeczne.
  • degustacja produktów Siejemy Ferment.

Dołącz do konferencji i bądź częścią inspirującej dyskusji na temat przyszłości zrównoważonych miast, gdzie rolnictwo miejskie odgrywa kluczową rolę w budowaniu lepszej przyszłości dla naszych społeczności i środowiska naturalnego.

Rejestracja na wydarzenie

Miejsce