• Start
  • Wiadomości
  • 8 września 1981 r. I Zjazd Solidarności ogłosił “Posłanie do robotników Europy Wschodniej”

8 września 1981 r. I Zjazd Solidarności ogłosił “Posłanie do robotników Europy Wschodniej”

Żaden z dokumentów pierwszego zjazdu Solidarności nie wywołał tak wielu emocji jak ten. W Moskwie zawrzało. Posłanie, zawierające słowa: “Czujemy wspólnotę naszych losów”, zostało wówczas uznane za zamach na ustrój, a rumuński robotnik, porwany solidarnościowym zrywem, odsiedział w więzieniu sześć i pół roku. Dziś obchodzimy 40 rocznicę wydania tego dokumentu.
( 08.09.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się jesienią 1981 roku w gdańskiej hali Olivia przyjechało 896 demokratycznie wybranych delegatów z całej Polski. Byli też goście z zagranicy. [Na zdjęciu w centrum Lech Kaczyński]
Na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się jesienią 1981 roku w gdańskiej hali Olivia przyjechało 896 demokratycznie wybranych delegatów z całej Polski. Byli też goście z zagranicy. [Na zdjęciu w centrum Lech Kaczyński]
fot. Małgorzata Lewandowska/ECS

 

 

W 1981 roku hala Olivia była, w niedemokratycznym państwie, demokratycznym parlamentem. Na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w gdańskiej hali w dwóch turach – od 5 do 10 września oraz od 26 września do 7 października 1981 roku - zjechało się 896 demokratycznie wybranych delegatów z całej Polski. Reprezentowali 9,5-milionowy, niezależny od komunistycznych władz, ruch społeczny. Dołączyło do nich wielu związkowców z wolnego świata – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Włoch, Francji, Szwecji i Szwajcarii. To było wielkie święto demokracji i wolnych mediów, pierwsze takie wydarzenie po II wojnie światowej za żelazną kurtyną. 

Czwartego dnia na wokandzie stanęło „Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które brzmiało:

 

POSŁANIE PIERWSZEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DO LUDZI PRACY EUROPY WSCHODNIEJ*

Delegaci zebrani w Gdańsku na Pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w Waszych krajach, jesteśmy autentyczną, 10 milionową organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z Was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo Wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń.

ZJAZD DELEGATÓW


*zapis oryginalny

Pomysłodawcą wystosowania posłania okazał się nie nauczyciel historii, tylko lekarz pediatra. Henryk Siciński miał 30 lat, pochodził z Ostrowa Wielkopolskiego i był zaangażowany opozycyjnie już od 1968 roku, gdy uczestniczył w demonstracjach studenckich w Poznaniu. 

Podczas tegorocznego Święta Wolności Henryk Siciński poprowadził grupę zwiedzających szlakiem wspomnień po wystawie stałej ECS.


Pomysłodawcą wystosowania Posłania był 30-letni wówczas lekarz pediatra Henryk Siciński. Podczas Święta Wolności 2021 Henryk Siciński poprowadził grupę zwiedzających szlakiem wspomnień po wystawie stałej ECS
Pomysłodawcą wystosowania Posłania był 30-letni wówczas lekarz pediatra Henryk Siciński. Podczas Święta Wolności 2021 Henryk Siciński poprowadził grupę zwiedzających szlakiem wspomnień po wystawie stałej ECS
fot. Grzegorz Mehring, archiwum ECSW Moskwie wrze

10 września do posłania odniosło się Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Sekretarz generalny KPZR Leonid Breżniew uznał je za dokument „prowokacyjny i niebezpieczny”. Przewidywał, że może zaowocować zamieszkami w krajach socjalistycznych, aktywizując „grupki różnego rodzaju odszczepieńców”. I zaproponował, aby załogi dużych radzieckich przedsiębiorstw kolektywnie powiedziały mu: „nie”. Machina ruszyła. Wiece organizowano zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Bułgarii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Do Polski słano listy protestacyjne. Z odsieczą ruszyła prasa. Już 11 września dziennik „Prawda”, oficjalny organ KC KPZR, pisał: „Otwarcie prowokacyjny i bezczelny w stosunku do państw socjalistycznych ma przyjęte w Gdańsku tzw. »Posłanie do narodów Europy Wschodniej«, które nawołuje do walki z ustrojem socjalistycznym”. Po czym pytano i odpowiadano – „W czyim imieniu właściwie zostało przyjęte to »Posłanie«?”. „Wiadomo, że antysocjalistyczne zbiorowisko w Gdańsku, które nazywają »zjazdem związku zawodowego«, jest w swej istocie schadzką etatowych pracowników aparatu »Solidarności«, przedstawicieli sił kontrrewolucyjnych, antysocjalistycznych ugrupowań KSS »KOR« i KPN”. W Czechosłowacji i na Węgrzech prasa też stanęła murem za komunistami.

„Nie wiem, co macie zamiar uczynić w związku z tym prowokacyjnym wybrykiem, ale wydaje mi się konieczne dać mu godny odpór” – 11 września w rozmowie telefonicznej Breżniew instruował Stanisława Kanię, I sekretarza KC PZPR.

– To posłanie miało rzeczywisty wpływ na destabilizację Związku Sowieckiego. Władza sama sobie strzeliła w stopę. Wszędzie były protestacyjne mitingi – w żłobach, fabrykach, biurach. Do czego to doprowadziło? Każdy normalny człowiek po takim mitingu protestu wracał do domu i myślał: Protestowaliśmy, ale przeciw czemu? Każdy normalny człowiek próbował się dowiedzieć: przeciwko czemu protestowałem? I jeżeli ten człowiek nigdy nie słuchał Wolnej Europy czy Głosu Ameryki, to wtedy zaczął regularnie słuchać – prof. Nikołaj Iwanow mówił podczas konferencji SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA.

– To posłanie miało rzeczywisty wpływ na destabilizację Związku Sowieckiego – powiedział prof. Nikołaj Iwanow podczas konferencji SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA w ECS
– To posłanie miało rzeczywisty wpływ na destabilizację Związku Sowieckiego – powiedział prof. Nikołaj Iwanow podczas konferencji SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA w ECS
fot. Michał Mistat, archiwum ECSOddech wolności

Doświadczenie zjazdu odcisnęło silny ślad na biografiach uczestników i świadków. Otwarta dyskusja, wzajemny szacunek, zgłaszanie uchwał, debaty w podgrupach, redagowanie tekstów, ponad tysiąc poprawek, głosowanie, 70 uchwał… 

– Czuć było oddech wolności – podkreśla Antoni Pietkiewicz, inżynier, delegat zjazdowy, przewodniczący struktur Solidarności w Kaliszu, którego gościliśmy podczas Święta Wolności w Gdańsku.

Dla fizyka Henryka Wujca, podczas zjazdu odpowiadającego za redakcję projektów uchwał, wspomnienie z hali Olivia przywodzi obraz wielkiej hali i…

– Poczucie, że jesteśmy na tej sali jako taka trochę nowa Polska, że może zmienimy tę Polskę – po latach wspominał w notacji dla ECS.

Grzegorz Grzelak, działacz Ruchu Młodej Polski, współorganizator zjazdu, to, że mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu i czuć jego atmosferę, uważa za „największe przeżycie w życiu”.

– Byliśmy tak dumni, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, że tylko trącaliśmy się, czy nie śnimy, że jesteśmy wśród takich ludzi, że poznamy tylu ludzi… Atmosfera była taka wzniosła, cudowna, koleżeńska, niepowtarzalna – w notacji ECS zwierzała się Grażyna Przybylska, lekarka, działaczka opozycyjna i delegatka na zjazd.

– Na tym zjeździe rozstrzygało się kilka istotnych spraw, nie tylko programowych. Solidarność była związkiem zawodowym, ale była też organizacją proreformatorską – podkreśla Bogdan Lis, delegat zjazdowy, a prof. Jerzy Buzek, delegat zjazdowy, potwierdza i z perspektywy czasu nawet dziwił się dojrzałości związku: – Stworzyliśmy projekt nowoczesnego, zdecentralizowanego państwa. Nie uchwaliliśmy tylko programu gospodarczego, bo nie można było pisać o gospodarce wolnorynkowej.

Te słowa wypowiedział podczas debaty wprowadzającej do konferencji SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA, która odbyła się w ECS w dniach 28–29 sierpnia 2021. 

Gośćmi debaty PRZESŁANIE DLA EUROPY. „POSŁANIE…” I ODZEW ZE STRONY PAŃSTW BLOKU WSCHODNIEGO, któa odbyła się 28 sierpnia 2021 roku byli: Nikołaj Iwanow, Antoni Pietkiewicz, Henryk Siciński. Poprowadził ją Grzegorz Majchrzak.

Pełny zapis debaty tutaj:

https://www.gdansk.pl/tv/swieto-wolnosci-2021-debata-przeslanie-dla-europy-poslanie-i-odzew-ze-strony-panstw-bloku-wschodniego,v,2705

 

Pełna treść artykułu, której autorką jest Katarzyna Żelazek, znajduje się na stronie Europejskiego Centrum Solidarności