• Start
  • Wiadomości
  • 100 mieszkań już wyremontowanych, do końca roku będzie ich 300

100 mieszkań już wyremontowanych, do końca roku będzie ich 300

Liczba lokali wyremontowanych w tym roku przez ekipy zatrudniane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przekroczyła już sto. W trakcie remontu jest obecnie jeszcze około 50 pomieszczeń, a kolejne 30 w trakcie postępowań przetargowych. Według planu założonego przez GZNK do końca roku zostanie wyremontowanych łącznie 300 lokali.
( 13.08.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych oprócz pionu technicznego, który zleca i nadzoruje remonty powierzane firmom zewnętrznym, sprawnie działa Grupa Remontowa, utworzona 1 marca 2016 r. Na starcie liczyła 60 pracowników rekrutowanych z PUP w Gdańsku, obecnie zatrudnia 64 osoby. W roku 2016 pracownicy wyremontowali 55 lokali mieszkalnych oraz 3 użytkowe. Całkowitej renowacji poddano również 17 lokali użytkowych oraz mieszkań zalanych podczas ubiegłorocznej ulewy.

Grupa Remontowa doraźnie remontuje również elementy małej architektury, w tym schody, chodniki, a także piwnice. Pomaga ponadto przy remontach świetlic i pomieszczeń w placówkach oświatowych. W roku ubiegłym wspomogła również w drobnych pracach remontowych w lokalach należących do NGO-sów znajdujących się na terenie Gdańska. Grupa była również inicjatorem nasadzeń przy ul. Kaplicznej. Prowadzi konserwacje i pogotowie lokatorskie na terenie BOM8. Na bieżąco remontuje place zabaw oraz wymienia piasek w piaskownicach na terenach administrowanych przez GZNK. W roku bieżącym Grupa Remontowa ma jeszcze w planie wyremontowanie około 100 lokali mieszkalnych oraz 5 -7 lokali użytkowych. 

Ponadto podczas ostatnich lipcowych wzmożonych opadów deszczu, pracownicy Grupy Remontowej wraz z pracownikami Działu Utrzymania Porządku i Czystości GZNK ułożyli około 3 500 worków z piaskiem, w celu zabezpieczenia mieszkańców Dolnego i Górnego Wrzeszcza przed ewentualnymi skutkami podtopień.

Grupa Remontowa nawiązała w roku ubiegłym współpracę z Centrum Integracji Społecznej Gdańsk. Dzięki temu pracę znalazło 7 osób będących podopiecznymi CIS, działającego pod egidą Fundacji Brata Alberta. Są to osoby wykluczone społecznie, które dzięki Fundacji oraz GZNK SZB znalazły stałą pracę. 

Mieszkanie przy ul. Szpaki przed i po remoncie
{id93961} {id93962}
{id93963} {id93964}
{id93965} {id93967}