PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej

Przebudowa na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej
W poniedziałek, 23 stycznia ruszą prace na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej w centrum Gdańska. Ich celem będzie wyprofilowanie przejścia i przejazdu rowerowego przez ulicę Strzelecką oraz likwidacja prawoskrętu. Prace, które polepszą widoczność i zapewnią więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, przeprowadzone zostaną na wniosek Referatu Mobilności Aktywnej. Potrwają one ok. 4 tygodni, a w ich trakcie zmieni się organizacja ruchu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W czasie prac na jezdni ul. Nowe Ogrody w kierunku Siedlec konieczne będzie wyłączenie z ruchu zarówno pasa do skrętu w prawo, jak i obu pasów do jazdy na wprost. W związku z tym, na wysokości budynku sądu ruch pojazdów skierowany zostanie na biegnące ul. Nowe Ogrody torowisko tramwajowe. Kierowców prosimy o zachowanie w tym miejscu szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Ponadto roboty będą wymagały połówkowego zawężenia jezdni ul. Strzeleckiej w obrębie skrzyżowania z Nowymi Ogrodami. Wjazd i wyjazd z ul. Strzeleckiej pozostanie jednak przejezdny.

Więcej przestrzeni i poprawa bezpieczeństwa

Przebudowa skrzyżowania wraz z likwidacją prawoskrętu to zmiany, które podniosą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, przekraczających jezdnię ul. Strzeleckiej. Nie bez znaczenia jest także podniesienie ich komfortu poprzez zwiększenie przestrzeni między jezdnią ul. Nowe Ogrody a budynkiem sądu.

Zmiany w tym miejscu, o które wnioskował Referat Mobilności Aktywnej, polegać będą na przesunięciu drogi rowerowej w miejsce obecnego prawoskrętu. Dotychczasowy odcinek drogi dla rowerów w tym miejscu zostanie przekształcony w chodnik dla pieszych. Takie rozwiązanie, polegające na przybliżeniu ruchu rowerowego do jezdni ul. Nowe Ogrody poprawi widoczność rowerzystów i pieszych przez kierowców, zarówno skręcających w ul. Strzelecką, jak i wyjeżdżających z niej na ul. Nowe Ogrody. Dodatkowo zarówno droga rowerowa, jak i chodnik zachowają ciągłość nawierzchni pod względem wysokości – dla kierowców oznaczać to będzie nieznaczne wyniesienie skrzyżowania, co również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prac skręt w prawo z Nowych Ogrodów w ul. Strzelecką możliwy będzie z prawego pasa do jazdy na wprost.

Przebudowa na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej fot. Patryk Rosiński
Przebudowa na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej. fot. Patryk Rosiński