PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stogi Plaża

Stogi Plaża
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Stogi1_1.1.1
W związku z zakończeniem wieloletniej umowy dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie przyplażowym w Gdańsku–Stogach, pojawiła się szansa nowego sposobu zagospodarowania zespołu wejściowego na plażę Stogi, w tym realizacji nowej wielofunkcyjnej zabudowy. Koniec dzierżawy zbiegł się również z końcem dwuletniego remontu i modernizacji linii tramwajowej na Stogi, co poprawiło dostępność plaży. Przy wyłonieniu w drodze przetargu nowego dzierżawcy tego terenu priorytetem dla władz miasta jest, by uzyskana w wyniku nowego zagospodarowania przestrzeń była wysokiej jakości. Służy temu inicjatywa rozpisania konkursu, poprzedzonego procesem partycypacyjnym, w celu uzyskania opracowań studialnych mających określić założenia dla zaprojektowania nowej zabudowy.
 

AKTUALNIE


 

BYŁO


 

LINKI: