PORTAL MIASTA GDAŃSKA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA STREFĘ WEJŚCIOWĄ
NA PLAŻĘ STOGI
WYSTAWA ONLINE ETAPU II

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA STREFĘ WEJŚCIOWĄ
NA PLAŻĘ STOGI
WYSTAWA ONLINE ETAPU II

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs studialny dwuetapowy na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2022 r. (strona konkursu >>). Jego celem było uzyskanie najlepszych studialnych koncepcji, które stanowić będą wytyczne do nowego zagospodarowania strefy wejściowej na plażę Stogi uwzględniającego poprawę estetyki, polepszenie komfortu użytkowania i dostępności dla wszystkich użytkowników, niezależnie od pory roku. Konkurs przeprowadzono w formule dwuetapowej. Do udziału w konkursie zgłosiło się 40 uczestników, z czego w I etapie prace konkursowe nadesłały 22 zespoły projektowe.

Do oceny prac z obu etapów został powołany Sąd konkursowy w składzie:

  1. Sławomir Gzell – Warszawa (przewodniczący sądu konkursowego)
  2. Bartosz Macikowski – Gdańsk
  3. Magdalena Staniszkis – Warszawa
  4. Paweł Wład. Kowalski – Gdańsk (sędzia referent)
  5. Katarzyna Zielonko-Jung – Gdańsk
  6. Piotr Lorens – dyrektor Biura Architekta Miasta, Urząd Miejski w Gdańsku
  7. Leszek Paszkowski – dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu,

 

ETAP I

W I etapie konkursu sąd, po ocenie 22 nadesłanych prac, przyznał sześć wyróżnień (po 10 000 zł), spośród których trzy prace zostały zakwalifikowane do II etapu. Przyznane zostało także jedno wyróżnienie honorowe (pozaregulaminowe). Rozstrzygnięcie etapu I, przy zachowaniu anonimowości uczestników, zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2022 r. Więcej o I etapie konkursu, w tym wystawę online 22 nadesłanych prac, można zobaczyć >> tutaj.

miniat

 

ETAP II

W II etapie konkursu ocenie sądu poddano prace trzech zespołów wyłonionych w I etapie: Praca nr 2 (979913), Praca nr 8 (075001), Praca nr 10 (240952). Nadesłane w etapie II prace, stanowiące uszczegółowienie koncepcji z I etapu, zachowały numerację porządkową nadaną w etapie I. Zachowana została anonimowość uczestników.

W opinii sądu wszystkie trzy prace odpowiadają oczekiwaniom organizatora konkursu, szanują środowisko i zachowują walory krajobrazowe. Dotyczy to zarówno związków z wydmami i otaczającym lasem, historycznego kontekstu miejsca  i zagospodarowania przestrzennego wokół inwestycji. We wszystkich pracach zwraca uwagę motyw pergoli – jednolitej ramy architektonicznej – oraz  zastosowanie drewna jako materiału dominującego w architekturze obiektów kubaturowych.

Wspólne zdjęcie laureatów obecnych na ogłoszeniu wyników z sędziami i organizatorami konkursu.
Wspólne zdjęcie laureatów obecnych na ogłoszeniu wyników z sędziami i organizatorami konkursu.
Jarosław Zulewski

W dniu 9.06.2022 po dwudniowych obradach sąd postanowił przyznać jedną pierwszą nagrodę w wysokości 30 tys. zł oraz dwie drugie nagrody w wysokości po 15 000 zł. Ogłoszenie wyników odbyło się w siedzibie gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Po publicznym odczytaniu wyników nastąpiła identyfikacja autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.

I NAGRODA
(i wyróżnienie w I etapie)

Praca nr 2 (979913)
Piotr Person Architekt (Warszawa)

W pracy szczególnie doceniono koncept jednej czytelnej przestrzeni publicznej w postaci obszernego placu z możliwością wykorzystania go na różne funkcje w sposób bardzo uporządkowany, sezonowo lub całorocznie. Należy zauważyć, że w pracy nr 2 motywy pergoli pełnią funkcję estetyczną powiązaną ściśle z walorem użytkowym. Praca  wyróżnia się wydzieleniem strefy niekomercyjnej (np. miejsca do spożywania własnych produktów).

II NAGRODA (równorzędna)
(i wyróżnienie w I etapie)

Praca nr 8 (075001)
Anna Bukowy (Paryż)
z zespołem w składzie:
Piotr Bukowy, Anna Bukowy, Eryk Szczepański, Konstanty Mikołajczak

W pracy doceniono zaprojektowanie różnych form przestrzeni z punktu widzenia skali, charakteru i użytkowania. Zauważono w niej także drobną skalę obiektów architektonicznych identyfikujących charakter miejsca zgodnie z deklarowaną ideą projektu „miejsce, nie przejście”. Proponowana wieża widokowa stanowi wyróżniającą atrakcję całego zespołu urbanistycznego.

II NAGRODA (równorzędna)
(i wyróżnienie w I etapie)

Praca nr 10 (240952)
Atelier Skrzypczyk & Rivat sp.z o.o. (Warszawa)
Zespół projektowy w składzie:
Barbara Skrzypczyk, Marcin Skrzypczyk

W pracy wyróżnia się zintegrowanie poszczególnych obiektów w jeden harmonijny obiekt. Pochylnie umożliwiające dostępność dla wszystkich zostały umiejętnie  wkomponowane w założenie urbanistyczne i zespolone  kompozycją przedpola budynku. Na podkreślenie zasługuje elegancka forma architektoniczna całego zespołu.

 

WYRÓŻNIENIE

Praca nr 3 (869146)
Szymon Kulikowski (Gdynia)
z zespołem w składzie:
Paulina Kwiatkowska,
Szymon Kulikowski, 
Wojciech Zajączkowski

Sąd docenił spójność założenia przestrzennego w postaci dwóch równoważnych brył ustawionych symetrycznie względem głównego założenia parkowego. Przestrzeń między nimi z zakomponowaną wysoką zielenią łączy się harmonijnie z pasmem leśnym poprzedzającym plażę. Skala przestrzeni i jej charakter tworzy wrażenie otwartości i eksponuje naturalny krajobraz. Elementami architektonicznymi, takimi jak podcienia, tarasy czy ażurowe osłony podkreślono plażowo-uzdrowiskowy charakter miejsca.

WYRÓŻNIENIE

Praca nr 5 (182522)
BudCud Mateusz Adamczyk (Kraków)
zespół projektowy w składzie:
Agata Woźniczka, Mateusz  Adamczyk, Piotr Zabłocki

Praca została wyróżniona ze względu na odważną koncepcję przestrzenną spajającą wszystkie elementy kubaturowe na obszarze opracowania w jedną charakterystyczną formę. Tworzy ona nowy element silnie identyfikujący miejsce. Jednorodność bryły skontrastowana została z różnorodnością funkcji zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu.

WYRÓŻNIENIE

Praca nr 22 (2710219)
Zespół projektowy w składzie:
Karolina Prałat-Orłowska, 
Pavko Krajka,
(Szczecin – Gdańsk)

W zaproponowanej koncepcji wyróżnia się lapidarna czytelność głównej historycznej osi kompozycyjnej, której podporządkowano ciąg pieszy prowadzący na plażę. Włączenie do niego szerokiej rampy łączącej różne poziomy terenu umożliwia jednakową dostępność tego miejsca dla wszystkich użytkowników, bez względu na ograniczenia ich możliwości poruszania się. Całość kompozycji przestrzennej stanowi układ umożliwiający zagospodarowanie przestrzeni między budynkami jako interesującej przestrzeni publicznej.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Praca nr 21 (679576)
Pracownia architektoniczna MIDI (Gdańsk)
Zespół projektowy w składzie:
Piotr Karaś, Alicja Karaś, Marta Strus, Monika Luis

Wyróżnienie zostało przyznane za swobodną, inspirującą próbę rozwiązania tematu konkursu od strony idei podnoszącej ekspozycję różnorodnych walorów użytkowych lokalizacji w kontekście krajobrazu wydm i plaży wraz z widokiem na port, którego sylweta współtworzy niepowtarzalny charakter tego miejsca.

 

 


 

 

WYSTAWA ONLINE PRAC ETAPU II

(kliknięcie w planszę składową pracy otwiera ją
w nowym oknie w wyższej rozdzielczości)

 

 

I NAGRODA

w konkursie studialnym dwuetapowym na koncepcję
urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi

PRACA NR 2 (979913)

Projekt: Piotr Person Architekt (Warszawa) 
 
979913_plansze-1
979913_plansze-2
979913_plansze-3
979913_plansze-4

 


 

 

II NAGRODA (równorzędna)

w konkursie studialnym dwuetapowym na koncepcję
urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi

PRACA NR 8 (075001)

Projekt: Anna Bukowy (Paryż) z zespołem w składzie:
Piotr Bukowy, Anna Bukowy, Eryk Szczepański, Konstanty Mikołajczak
 
 
STG-PLANSZE-04-1
STG-PLANSZE-04-2
STG-PLANSZE-04-3
STG-PLANSZE-04-4

 


 

 

II NAGRODA (równorzędna)

w konkursie studialnym dwuetapowym na koncepcję
urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi

PRACA NR 10 (240952)

Projekt: Atelier Skrzypczyk & Rivat sp.z o.o. (Warszawa)
Zespół projektowy w składzie: Barbara Skrzypczyk, Marcin Skrzypczyk
 
 
P1_240952
P2_240952
P3_240952
P4_240952