PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szlak turystyczny "Westerplatte"

Szlak turystyczny "Westerplatte"
Pobierz mapę zapisaną w formacie
JPG (96.26 KB) lub PDF (62.34 KB)

Teren i obiekty byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 roku uznane zostały za pomnik historii: "Pole Bitwy na Westerplatte". Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych materialnych i niematerialnych, symbolizujących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II Wojny Światowej - największej z wojen XX wieku (Dz U. Nr 148 poz. 1448).

Fot. Kosycarz Foto Press KFP

Spośród wielu znanych miejsc bitewnych z okresu II wojny Światowej na obszarze Polski jedynie Westerplatte zachowało swoją oryginalną nazwę. Nawet komuniści, których przecież o przedwrześniowe sentymenty posądzać raczej nie można, nie odważyli się jej spolszczyć, a tym samym zniszczyć symbolu męstwa, którym obrona półwyspu była od samego początku. Zrobili natomiast wiele, by zafałszować obraz wydarzeń i nieodwracalnie zniszczyć teren historycznej bitwy.
Dla wszystkich, którym bliska jest idea kultywowania tradycji i codziennego a nie na pokaz patriotyzmu, Westerplatte to nie jest zwykłe pole bitewne. To symbol odwagi, honoru, odpowiedzialności i bohaterstwa, a także bólu, cierpień i zwątpienia, oraz trwania na posterunku. Niezwykle istotne zatem jest pokazanie szczególnie młodemu pokoleniu sensu tego wysiłku, by pamięć o wielkim dziele Westerplatczyków nigdy nie zginęła.
Napisano wiele publikacji na temat zarówno samej obrony na Westerplatte we wrześniu 1939 roku jak i innych aspektów nierozerwalnie się z nią łączących. Niniejsza publikacja nie jest kolejną próbą odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ma na celu podanie podstawowych faktów w najbardziej przystępnej formie.
Szlak Turystyczny "Westerplatte" rozpoczyna swój przebieg w miejscu, gdzie znajduje się przystań pasażerska dla statków "Białej Floty" przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte, a kończy się na kopcu u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża, ale można również rozpocząć zwiedzanie od dowolnego obiektu. Przejście całego szlaku wymaga około dwóch godzin.

Mapa - kierunek zwiedzania

Mapa półwyspu Westerplatte


Kierunek zwiedzania:

  1. Przystań statków pasażerskich
  2. Schron i wieża obserwacyjna
  3. Placówka"Fort"
  4. Czołg T - 34
  5. Cmentarz Obrońców - miejsce nieistniejącej Wartowni nr V
  6. Wartownia nr I
  7. Ruiny Nowych Koszar
  8. Pozostałości po "Willi Podoficerskiej" - Wartowni nr III
  9. Plac przed kopcem przy zniczach
  10. Kopiec - Pomnik Obrońców Wybrzeża


Bibliografia:

  1. Cieślak E.: W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego, Gdańsk 1986.
  2. Dąbrowska E.: Wspomnienia o moim Ojcu, Jantarowe Szlaki, R. XXXII, nr 3 (213), 1989, ss.37- 40.
  3. Dąbrowski F.: Wspomnienia z obrony Westerplatte, Gdańsk 1957.
  4. Drzycimski A.: Górnikiewicz S.: Wojna zaczęła się na Westerplatte, Gdańsk 1979.
  5. Godlewski J. R., Odyniec W.: Pomorze Gdańskie, koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939, Warszawa 1982.
  6. Gliński M., Kukliński J.: Kronika Gdańska 997 - 1997, T. 1, 997 - 1945, Gdańsk 1998.
  7. Górnikiewicz S.: Lwy z Westerplatte, Gdańsk 1983.
  8. Górnikiewicz S.: W poszukiwaniu prawdy..., Jantarowe Szlaki, R. XXXII, nr 3 (213) 1989.
  9. Historia Gdańska, pod red. E. Cieślaka, T. III, cz. 2, Gdańsk 1993.
  10. Kosiarz E.: Wojna na Bałtyku 1939, Gdańsk 1988.
  11. Kosiarz E.: Pierwsza Wojna Światowa na Bałtyku, Gdańsk 1979.
  12. Relacja niemieckiego oficera o walce na Westerplatte we wrześniu 1939 roku, pod red. M. Pelczara, Warszawa 1974.
  13. Sucharski H., List z Westerplatte do Siostry, Notatki z Obrony Westerplatte, Gdańsk 1989.
  14. Tuliszka J.: Westerplatte 1926 - 1939 Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku, Toruń 2003.
  15. Wańkowicz M.: Westerplatte, Warszawa 1990.
  16. Westerplatte: pod red. Z. Flisowskiego, Warszawa 1984.
  17. Witkowski R.: Westerplatte, historia i dzień dzisiejszy, Gdańsk 1977.
  18. Wójtowicz - Podhorski M, Wyrzykowski K.: Komiks wojenny. Westerplatte Załoga Śmierci, Gdańsk 2004.
  19. Wydarzyło się w Gdańsku 1901 - 2000. Jeden wiek w jednym mieście: pod red. G. Fortuny i D. Tuska, Gdańsk 1999.
  20. Zanim się poddał Hel. Niemiecki dokument z 1939 roku, zebrał, przetłumaczył i opracował J. Żebrowski, Łódź 2003.
  21. Żurawiński J.: Aspekty prawne powstania Wolnego Miasta Gdańska i pierwsze lata jego funkcjonowania, Jantarowe Szlaki, R. XLVIII, nr 2 (276) 2005.


Adresy stron www, poświęcone tematyce Westerplatte:

Opracowanie: Jarosław Żurawiński
Zdjęcia: Jarosław Żurawiński, Gabriela Schlahs, Kosycarz Foto Press KFP