PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Strefa wypoczynku przy Parku Jordanowskim w ramach BO 2018

Realizacja zadania dotyczyła budowy strefy wypoczynku przy Parku Jordanowskim w Nowym Porcie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku

Strefa wypoczynku przy Parku Jordanowskim w ramach BO 2018
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 108 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Nowy Port
Strefa wypoczynku przy Parku Jordanowskim w ramach BO 2018 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach realizacji zadania przygotowano strefę wypoczynku poprzez:

- usunięcie zniszczonych elementów małej architektury,
- umiejscowienie gier terenowych,
- montaż tablic edukacyjnych,
- montaż stołów do gry w szachy,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- montaż tablicy informacyjnej,
- wymianę piaskownicy,
- wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej,
- założenie trawników,
- nasadzenia zieleni.

Widok przed realizacją zadania:
 

widok na teren zielony z wydzielonymi ścieżkami i rosnące przy nich drzewa

                                            fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

widok na stoły do gry w szachy i krzesła, w tle teren zielony, ławki i tablice informacyjne                                                             

                                                                         fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2020
  • Zakończenie: 2020
Koszt:108 000 zł
    Inne projekty w ramach:
    Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku
    Więcej z kategorii: Parki i zieleń

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!