PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach BO 2018

Realizacja zadania dotyczyła odnowienia ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku

Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach BO 2018
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 290 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Zaspa-Rozstaje
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach BO 2018 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja polegała na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Jelitkowski Dwór do osiedla Trzy Żagle.

W ramach zadania wykonano:
- rozbiórkę pozostałości po układzie drogowym – nawierzchni z płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników,
- wycinkę części zieleni i wykonanie nasadzeń zastępczych,
- usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, oświetlenia,
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,5 m (długości 315 m),
- wyposażenie w obiekty użytkowe, tj. ławki i kosze na śmieci,
- odtworzenie istniejących trawników.

 

widok na ławkę z oparciem i kosz na śmieci

Widok na nowy chodnik , widoczna ławka i kosz na śmieci, w kołó świeżo zagospodarowany teren zielony

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2019
  • Zakończenie: 2019
Koszt:290 000 zł
    Inne projekty w ramach:
    Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku
    Więcej z kategorii: Chodniki

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!