PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Skwer Kwitnących Wiśni na Przymorzu - wykonanie alejek spacerowych ZBO 2021

Na terenie za przychodnią przy ul. Jagiellońskiej powstały alejki spacerowe w ramach pierwszego etapu prac nad Skwerem Kwitnących Wiśni. Inspirowany kulturą Japonii projekt „Park kieszonkowy Przymorze Wielkie. Kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii. Skwer wypoczynkowy za przychodnią” realizowany jest w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Budżet Obywatelski 2021 w Gdańsku

Skwer Kwitnących Wiśni na Przymorzu - wykonanie alejek spacerowych ZBO 2021
W trakcie realizacji Koszt inwestycji: 98 400 zł
szczegóły
Jagiellońska Gdańsk
dzielnica: Przymorze Wielkie
Skwer Kwitnących Wiśni na Przymorzu - wykonanie alejek spacerowych ZBO 2021 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Na terenie za przychodnią przy ul. Jagiellońskiej powstały alejki spacerowe w ramach pierwszego etapu prac nad Skwerem Kwitnących Wiśni. Inspirowany kulturą Japonii projekt „Park kieszonkowy Przymorze Wielkie. Kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii. Skwer wypoczynkowy za przychodnią” realizowany jest w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Realizację, po konsultacjach z Wnioskodawcą, podzielono na etapy. Powodem jest znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, szkółkarskich oraz usług wykonawców.

Zakres realizacji pierwszego etapu objął:

  • zabezpieczenie ochronne istniejącego drzewostanu na czas prowadzenia robót
  • wykonanie alejek spacerowych z nawierzchni mineralnej
  • uporządkowanie i odtworzenie terenu przyległego w obrębie inwestycji

Wnioskodawca złożył w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023 projekt będący kontynuacją rozpoczętego zadania. Na terenie parku kieszonkowego zgodnie z projektem znaleźć się mają m.in. drzewa wiśniowe oraz elementy małej architektury: ławki, kosze, ławki bujane czy ławki w połączeniu z biblioteczką terenową. Częścią projektu jest również charakterystyczna dla ogrodów japońskich stylizowana orientalna brama tori.

Skwer Kwitnących Wiśni powstaje na zadrzewionym terenie ograniczonym ogrodzeniami: ogródków działkowych, kościoła pw. Św. Józefa i Domu Medycznego Jagiellońska. Skwer będzie otwarty od strony ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do ulic Chłopskiej oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Widok przed realizacją zadania:

Zdjęcie przedstawia widok terenu, na którym powstaje Skwer Kwitnący Wiśni na Przymorzu.

Zdjęcie przedstawia widok terenu, na którym powstaje Skwer Kwitnący Wiśni na Przymorzu.

fot. GZDiZ

 

Widok po realizacji zadania:

Zdjęcie przedstawia widok skweru po wykonaniu inwestycji

Zdjęcie przedstawia widok skweru po wykonaniu inwestycji

fot. GZDiZ

Inwestycja
Status: w trakcie
  • Faza projektowa: 2021-05-26
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:98 400 zł
  • Budżet Obywatelski: 98 400 zł
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2021 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Parki i zieleń

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!