PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Rodakowskiego - BO 2021

Celem prac była wymiana nawierzchni jezdni na ul. Rodakowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Norblina do budynku przy ul. Rodakowskiego 1. Prace były realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021

Budżet Obywatelski 2021 w Gdańsku

Remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Rodakowskiego - BO 2021
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 310 000 zł
szczegóły
Rodakowskiego Gdańsk
dzielnica: VII Dwór
Remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Rodakowskiego - BO 2021 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Prace na ul. Rodakowskiego były drugą częścią inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego - "Remont nawierzchni ul. Rodakowskiego". Pierwszą była przebudowa podziemnej sieci wodociągowej przeprowadzona przez spółkę GIWK.

Roboty na ul. Rodakowskiego polegały na odtworzeniu nawierzchni jezdni oraz chodnika. Zakres prac obejmował:

  • rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni ułożonej z sześciokątnych płyt betonowych, tzw. trylinki,
  • wykonanie nowej podbudowy
  • wymiana krawężników
  • ułożenie na jezdni nowej warstwy bitumicznej
  • wymiana wyeksploatowanych płyt chodnikowych na nowe płytki

Stan przed realizacją zadania

Na zdjęciu widoczny jest fragment jezdni ul. Rodakowskiego przed remontem

Na zdjęciu widoczny jest chodnik przy ul. Rodakowskiego przed remontem

Stan po realizacji zadania

Na zdjęciu widoczny jest wyremontowany fragment ul. Rodakowskiego

Na zdjęciu widoczny jest wyremontowany chodnik na ul. Rodakowskiego

fot. GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:310 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 99 000 zł
  • Budżet Obywatelski: 211 000 zł
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2021 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!