PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego

Wykonanie skweru przy ulicy Reja.

Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku

Skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 128 799 zł
szczegóły
Reja Gdańsk
dzielnica: Młyniska
Skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego

Na skwerze przy ul. Reja na osiedlu Zielony Trójkąt zagospodarowano teren zielony i ustawiono ławki. Inwestycja została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego 2016.

Skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego znajduje się na terenie osiedla Zielony Trójkąt, przy pawilonach handlowo-usługowych pochodzących z lat 60. XX wieku. Plac, zwany imieniem godnego pamięci mieszkańca Gdańska – Arkadiusza Arama Rybickiego, wymagał zagospodarowania, które znacznie poprawiło estetykę tego miejsca.

Arkadiusz Rybicki (1953–2010) był historykiem, działał w opozycji demokratycznej, w wolnej Polsce aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i samorządowym, był wiceministrem kultury, posłem na Sejm. W działalność opozycyjną zaangażował się na przełomie lat 60. i 70., współtworząc trójmiejską grupę młodzieżową, która malowała na murach antykomunistyczne hasła. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Uczestniczył w tworzeniu Ruchu Młodej Polski. W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, był współautorem Tablic 21 Postulatów Gdańskich. Działał w tworzącej się Solidarności, a następnie kierował Biurem Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność”. Był internowany w stanie wojennym, jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Lecha Wałęsy.

W 1991 roku należał do grupy, która wystąpiła z inicjatywą powołania w Gdańsku Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA), kiedy osoby z autyzmem nie były jeszcze objęte żadnymi formami pomocy. Zginął w katastrofie smoleńskiej.

Zakres zadania obejmował

▪ roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni oraz klombu

▪ roboty ziemne przygotowawcze

▪ ułożenie nawierzchni utwardzonych – nawierzchni z płyt betonowych oraz kostki brukowej

▪ wydzielone skrzynie wraz z nasadzeniem zieleni

▪ montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, stojaków rowerowych, informacji ulicznej

▪ odtworzenie terenu.

 

Zdjęcie placu przed realizacją zadania

widok na utwardzony teren z zabudowaniami, kiosk i zaparkowane samochody

                                            fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zdjęcia po zakończeniu realizacji zadania

nawierzchnia wyłożona kostką brukową z wydzielonymi terenami przeznaczonymi na zieleń, ławki i kosze na śmieci

                                           

 

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2016
  • Zakończenie: 2016
Koszt:128 799 zł
  • Miasto Gdańsk: 35 299 zł
  • Budżet Obywatelski: 93 500 zł
Zakres realizacji
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!