PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki.

Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 64 765 zł
szczegóły
Osiedlowa Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres realizacji prac w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego obejmował wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Parku w Karczemkach przy ul. Azaliowej, w Parku w Kiełpinie Górnym przy ul. Goplańskiej oraz w Kokoszkach obok obecnego placu zabaw przy ul. Osiedlowej. Oprócz sporządzenia dokumentacji projektowych teren przy ul. Azaliowej i Goplańskiej został uporządkowany i przygotowany do dalszych realizacji, natomiast na terenie przy ul. Osiedlowej stanęła siłownia.

Zagospodarowanie w/w terenów ma obejmować budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego dla lokalnych mieszkańców.

1) Park w Karczemkach, ul. Azaliowa
- plac zabaw dla dzieci,
- siłownia otwarta dla starszych, 
- odgrodzenie istniejącego parkingu, 
- nasadzenia roślinności np. krzewy azaliowe, 
- mała architektura m.in. ławki, kosze na śmieci itp. 

2) Park w Kiełpinie Górnym, ul. Goplańska
- podział na strefy dla młodszych i starszych dzieci,
- strefa sportu,
- palenisko, 
- polana z widokiem na dworek, 
- zagospodarowanie stawu (pomost), 
- plac na imprezy wraz z zagospodarowaniem na istniejących skarp na widownię, 
- nasadzenia roślinności, 
- oświetlenie, ścieżki, 
- mała architektura kosze, ławki itp.
Park ma się wpisywać w wiejski charakter osiedla i komponować z sąsiadującą zabudową.

Zakres zadania obejmował:
- roboty ziemne;
- obrzeża betonowe;
- podsypki, podbudowy;
- nawierzchnie utwardzone;
- wyposażenie (ławki i kosze).

3) Siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw - ul. Osiedlowa 
- siłownia zewnętrzna,
- mała architektura.

 

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki

 

 

 

 

fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2016
  • Zakończenie: 2016
Koszt:64 765 zł
  • Miasto Gdańsk: 4 765 zł
  • Budżet Obywatelski: 60 000 zł
Zakres realizacji
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!