PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku , odcinek Reja - Wyzwolenia

Projekt dotyczył kompleksowej przebudowy ulicy Marynarki Polskiej, będącej trasą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym, na odcinku Reja - Wyzwolenia o długości ponad 3 km.

Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku , odcinek Reja - Wyzwolenia
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 46 557 633 zł
szczegóły
Marynarki Polskiej Gdańsk
Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku , odcinek Reja - Wyzwolenia umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Projekt  dotyczył kompleksowej przebudowy ulicy Marynarki Polskiej, będącej trasą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym, na odcinku Reja - Wyzwolenia.

W ramach realizacji Projektu wykonano:

 • przebudowę ulicy Marynarki Polskiej (na odcinku ponad 3 km.)
 • przebudowę 7 skrzyżowań, gdzie wykonano przejścia dla pieszych i ruchu rowerowego z obniżonymi krawężnikami,
 • przebudowę 2 obiektów mostowych
 • nawierzchnie chodnikowe wraz ze zjazdami na jezdnię w miejscach przejść dla pieszych,
 • przebudowę 10 przystanków tramwajowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa drogowego (bariery oddzielające przystanki tramwajowe od ulicy) i udogodnień  dla osób niewidzących  (ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami).

Dzięki realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące efekty:

 • poprawa przejezdności przez Miasto,
 • skrócenie czasu podróży na analizowanym odcinku,
 • dostosowanie przebudowywanego odcinka ulicy do występującego obecnie i przewidywanego   w przyszłości natężenia ruchu drogowego.

Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej, w koordynacji z innymi inwestycjami na głównych korytarzach drogowych, przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego projektu, którym było zwiększenie spójności transportowej Polski oraz polepszenie dostępności przestrzennej kraju w układzie Unii Europejskiej.

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2004
 • Zakończenie: 2007
Koszt:46 557 633 zł
 • Miasto Gdańsk: 14 187 410 zł
 • Unia Europejska: 32 370 222 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!