PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego

Celem inwestycji była poprawa dostępności drogowej i zwiększenie konkurencyjności Portu Morskiego w Gdańsku oraz ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego w Śródmieściu Gdańska.

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 439 841 637 zł
szczegóły
Sucharskiego Gdańsk
dzielnica: Przeróbka, Stogi
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Budowa Trasy Sucharskiego to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska w perspektywie finansowej 2007-2013.

Trasa Sucharskiego ma duże znaczenie ponadregionalne. Jest wpisana w sieć korytarzy transportowych  Trans - European Network -Transport (TEN-T). Najważniejszą korzyścią płynącą z realizacji projektu jest wyprowadzenie pojazdów ciężarowych i tranzytowych z centrum Gdańska.

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2011
  • Zakończenie: 2014
Koszt:439 841 637 zł
  • Miasto Gdańsk: 88 922 225 zł
  • Unia Europejska: 350 919 270 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!