PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Trasa Sucharskiego - Zadanie II Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu

Trasa Sucharskiego stanowi podstawowe drogowe połączenie Portu Gdańskiego z siecią dróg krajowych, w tym z drogą ekspresową S7 i autostradą A1. W ramach zadania wykonano 2.692 km jezdni.

Trasa Sucharskiego - Zadanie II Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 201 521 977 zł
szczegóły
Sucharskiego Gdańsk
dzielnica: Przeróbka, Rudniki, Stogi
Trasa Sucharskiego - Zadanie II Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadanie II (odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu) rozpoczyna się za istniejącym mostem wantowym im. Jana Pawła II, a kończy za węzłem Ku Ujściu. Trasa Sucharskiego w tym rejonie przebiega równolegle do istniejącej ulicy ul. Sucharskiego, która pełnił także funkcję ulicy obsługującej tereny przyległe. Oba zadania I i II stanowią podstawowe elementy Trasy Sucharskiego, która łączy Trasę Słowackiego z Południową Obwodnicą Gdańska.

Zadanie drugie obejmowało:

 • Budowę dwóch pasów jezdni drogi klasy GP;
 • Budowę dwóch węzłów: Wosia Budzysza i Ku  Ujściu;
 • Budowę czterech wiaduktów;
 • Budowę dróg serwisowych, dojazdowych, zbiorczych w zakresie zadania;
 • Wybudowano zatoki postojowe z wbudowanymi stanowiskami do ważenia;

Dzięki realizacji inwestycji poprawiła się dostępność drogowa do Portu Morskiego w Gdańsku oraz w znacznym stopniu ograniczono ciężki ruchu samochodowy w Śródmieściu.

INFORMACJE TECHNICZNE:

 • Generalny wykonawca: Skanska S.A.
 • Długość odcinka: 2,692 km
 • Realizacja: czerwiec 2011 r. – listopad 2012 r.
 • Oddany do użytku: 30.11.2012 r

 

Widok Trasy Sucharskiego (odcinek II) przed realizacją

Trasa Sucharskiego - Zadanie II Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu

Widok Trasy Sucharskiego (odcinek II) po realizacji

Trasa Sucharskiego - Zadanie II Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • budowe dwóch nowych jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z mozliwościa dostępu z dróg i ulic lokalnych przez skrzyzowania dwupoziomowe;
 • budowę wezłów Wosia Budzyszai Ku Ujściu;
 • budowe obiektów inżynieryjskich w ciągu oraz nad projektowanymi jezdniami i liniami kolejowymi;
 • budowę dróg serwisowych i dojazdowych;
 • budowę nowych rowów melioracyjnych;
 • budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;
 • budowę ekranów akustycznych;
 • budowęi rozbudowę uzbrojenia podziemnego terenu;

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2011
 • Zakończenie: 2012
Koszt:201 521 977 zł
 • Miasto Gdańsk: 36 131 824 zł
 • Unia Europejska: 165 390 153 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!