PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Trasa Sucharskiego - Zadanie III Węzeł Ku Ujściu - Terminal Westerplatte

Trasa Sucharskiego stanowi podstawowe drogowe połączenie Portu Gdańskiego z siecią dróg krajowych, w tym z drogą ekspresową S7 i autostradą A1. W ramach zadania III powstał odcinek między Węzłem Ku Ujściu, a Terminalem Westerplatte.

Trasa Sucharskiego - Zadanie III Węzeł Ku Ujściu - Terminal Westerplatte
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 11 059 463 zł
szczegóły
Sucharskiego Gdańsk
dzielnica: Przeróbka
Trasa Sucharskiego - Zadanie III Węzeł Ku Ujściu - Terminal Westerplatte umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji
Odcinek od Węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte o długości 2,650 km został zrealizowany przez firmę Skanska S.A. i oddany do użytku w czerwcu tego samego roku.

W ramach tego zadania wykonano m.in.:

  • Modernizację istniejącej jednojezdniowej ul. maj. H. Sucharskiego od Węzła Ku Ujściu do ul. kpt. Poinca;
  • Wybudowano układ odwodnienia powierzchniowego  jezdni;
  • Wybudowano chodniki dla pieszych;
  • Przebudowano kolizje.

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2011
  • Zakończenie: 2011
Koszt:11 059 463 zł
  • Miasto Gdańsk: 2 605 964 zł
  • Unia Europejska: 8 453 499 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!