PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiany w ruchu drogowym od poniedziałku. Remonty na ulicach Budowlanej, Elbląskiej i Madalińskiego

Zmiany w ruchu drogowym od poniedziałku. Remonty na ulicach Budowlanej, Elbląskiej i Madalińskiego
W kilku miejscach Gdańska od poniedziałku, 6 grudnia, wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym. Spowodowane jest to naprawą nawierzchni na ul. Budowlanych, wymianą bariery energochłonnej na wiadukcie wzdłuż ul. Elbląskiej, pracami na około 100-metrowym odcinku ul. Madalińskiego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W Gdańsku w różnych miejscach trwają przebudowy i prace remontowe dróg i jezdni
W Gdańsku w różnych miejscach trwają przebudowy i prace remontowe dróg i jezdni
fot. GZDiZ

 

Zamknięcie fragmentu ul. Madalińskiego

W poniedziałek, 6 grudnia, rozpoczną się prace na ok. 100-metrowym odcinku ul. Madalińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Małomiejską. W związku z robotami zostanie on całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Roboty potrwają planowo do końca grudnia. 

Zakres robót na ul. Madalińskiego obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym. Ponadto wykonany zostanie zjazd z ulicy na teren powstającej inwestycji mieszkaniowej. Ostatnim etapem prac będzie wymiana istniejących płyt drogowych na nowe.

Ze względu na zamknięcie dla ruchu odcinka ul. Madalińskiego kierowcy będą korzystać z objazdów. Wyznaczony on został ulicami Małomiejską, Wawelską oraz Królowej Jadwigi i Marii Ludwiki. W celu umożliwienia przejazdu w obu kierunkach na fragmentach ulicy Marii Ludwiki odwrócony zostanie kierunek ruchu. Ponadto na czas prac zdemontowane zostaną donice z kwiatami pełniące rolę barier drogowych.

Ruch pieszych będzie odbywał się bez utrudnień.

Prace na ul. Madalińskiego realizowane będą w ramach umowy drogowej, zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą Erga Sp. z o.o.

 

Nocna naprawa nawierzchni na ul. Budowlanych

Odcinek ul. Budowlanych, na którym prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni jezdni
Odcinek ul. Budowlanych, na którym prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni jezdni
google maps


Od 6 do 11 grudnia na ul. Budowlanych prowadzone będą prace związane z punktową naprawą nawierzchni bitumicznej jezdni. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu roboty odbywać się będą w nocy – od godz. 22:00 do 5:00.

Miejscowe naprawy nawierzchni prowadzone będą na ok. 1-kilometrowym odcinku ul. Budowlanych od ul. Nowatorów do ul. Jesiennej. Polegać one będą na usunięciu ubytków w jezdni i uzupełnieniu nawierzchni asfaltem lanym.

W trakcie robót, które odbywać się będą w porze nocnej, fragmenty ul. Budowlanych zostaną zawężone do jednego pasa. Ruch w tych miejscach będzie odbywać się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

Ze względu na fakt, że remontowany odcinek ul. Budowlanych jest nieoświetlony, kierowców w czasie jazdy w porze nocnej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne planowany termin robót może ulec zmianie.


Wymiana bariery energochłonnej na wiadukcie w ciągu ul. Elbląskiej

Zamknięcie lewego pasa na wiadukcie na ul. Elbląskiego w kierunku centrum
Zamknięcie lewego pasa na wiadukcie na ul. Elbląskiego w kierunku centrum
google maps


Od 6 grudnia na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu ul. Elbląskiej rozpocznie się wymiana bariery energochłonnej.

W związku z pracami ruch na wiadukcie w kierunku centrum Gdańska zostanie zawężony do jednego pasa. Wyłączony zostanie lewy pas ruchu, kierowcy będą mogli korzystać z prawego pasa.

Utrudnienia potrwają do końca grudnia.

Wiosną przyszłego roku planowane są prace związane z modyfikacją bariery energochłonnej na wiadukcie w kierunku Przejazdowa.

 

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze