PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zgłoszenia na 112 już nie tylko telefonicznie. Specjalna aplikacja dla osób głuchych i niedosłyszących

Zgłoszenia na 112 już nie tylko telefonicznie. Specjalna aplikacja dla osób głuchych i niedosłyszących
Numer alarmowy 112 to System Powiadamiania Ratunkowego funkcjonujący na terenie całego kraju. Co jednak mają zrobić osoby głuche lub niedosłyszące, które nie są w stanie komunikować się za pośrednictwem telefonu. Z myślą m.in. o takich osobach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiało aplikację Alarm 112, dzięki której o niebezpiecznym zdarzeniu, można powiadomić służby ratunkowe za pomocą odpowiednich piktogramów.
telefon 112

 

Aplikacja mobilna Alarm 112 pozwala na zgłoszenie zdarzenia alarmowego w sytuacji kiedy nie można wykonać połączenia głosowego. Program stanowi dogodne rozwiązanie dla osób głuchych i niedosłyszących, a także czasowo pozbawionych możliwości mówienia. Dzięki temu rozwiązaniu osoby znajdujące się w sytuacji zagrożenia, będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Jak to działa

Alarm 112 instalujemy na naszym smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym, które często mamy przy sobie. Aplikacja jest dostępna dla dwóch najpopularniejszych mobilnych systemów operacyjnych:

Tuż po zainstalowaniu programu na naszym smartfonie zostaniemy poproszeni o wykonanie kilku prostych, acz niezbędnych czynności.

  1. Pierwszym krokiem jest akceptacja regulaminu.
  2. Następnie musimy wpisać swoje dane. System poprosi nas o uzupełnienie pól z naszym imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem PESEL oraz numerem telefonu. Wszystkie pola są obowiązkowe.
  3. Następnie zostaniemy poproszeni o zapoznanie się i zaakceptowanie polityki prywatności. Na tym etapie otrzymujemy sms z czterocyfrowym kodem, który musimy wprowadzić w celu weryfikacji. Teraz możemy dodać adresy, pod którymi najczęściej przebywamy. Mamy możliwość wpisania dowolnej ilości adresów takich jak np. dom, praca, adres rodziców, szkoła itp.
  4. Ostatnim krokiem jest zezwolenie aplikacji Alarm 112 na dostęp do lokalizacji naszego urządzenia mobilnego. Umożliwi to precyzyjne wskazanie zdarzenia z wykorzystaniem zainstalowanej na smartfonie mapy.

Po wykonaniu tych czynności aplikacja jest gotowa do wysyłania zgłoszenia alarmowego w sytuacji zagrożenia. Nasze dane zawsze możemy zmienić lub uzupełnić, wchodząc w zakładkę ustawienia.

Warto zadbać o to by wszystkie wpisane przez nas informacje były aktualne i możliwie dokładne. Dzięki temu dyspozytor już w momencie przyjęcia zgłoszenia dysponuje wiarygodnymi danymi, co może przyczynić się do skrócenia czasu podjęcia akcji ratunkowej.

Zgłoszenia przez aplikację Alarm 112

Z aplikacji mobilnej Alarm 112 można korzystać poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów. W ten sposób następuje powiadomienie służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po przyjęciu zgłoszenia możliwa jest, poprzez wiadomości SMS obustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru 112 a użytkownikiem. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Dzięki dużym, przejrzystym ikonom obsługa aplikacji jest bardzo prosta. To bardzo ułatwia szybkie i skuteczne działanie, zwłaszcza w sytuacji, w której jesteśmy pod wpływem silnego stresu. Czytelne piktogramy pozwalają na wybranie odpowiedniej służby ratunkowej. Możliwy jest wybór straży pożarnej, policji lub ratownictwa medycznego. Z tego poziomu możemy również w łatwy sposób wykonać połączenie głosowe z numerem 112.

Aplikacja umożliwia komunikację z operatorem numerów alarmowych za pomocą wiadomości tekstowych. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju zdarzenia. Na tym etapie możemy określić czy zgłoszenie dotyczy wypadku komunikacyjnego, kradzieży, pożaru, czy innych niebezpiecznych zdarzeń. W przypadku zgłoszenia do ratownictwa medycznego, precyzujemy czy chodzi o uraz, zaburzenie psychiczne, utratę przytomności czy inną kategorię zagrożenia życia lub zdrowia. Na kolejnym etapie doprecyzowujemy szczegóły naszego zgłoszenia, tak aby dyspozytor zebrał wszystkie informacje, które są potrzebne służbą udzielającym pomocy. Ostatnim krokiem jest określenie miejsca zdarzenia. Możemy to zrobić na trzy sposoby: wskazując lokalizację na mapie, wpisując adres zdarzenia ręcznie lub wybierając adres, wcześniej wprowadzony, np. dom lub praca.

Po wybraniu wszystkich potrzebnych informacji wysyłamy zgłoszenie. Jeżeli nie otrzymamy potwierdzenia należy zgłosić zdarzenie ponownie. Musimy się liczyć z tym, że dyspozytor może zadać nam dodatkowe pytania, które służą wysłaniu odpowiedniej pomocy.


ZOBACZ FILM WIDEO

 


112 to nie zabawa!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje i ostrzega: „Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia! Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie! Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.”

Dzwoń tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:

- wypadki drogowe,
- silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
- omdlenia i utrata świadomości,
- pożary,
- przypadki porażenia prądem,
- kradzieże, włamania,
- rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
- podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
- inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.


Administratorem danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych w systemie teleinformatycznym SI CPR jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Batorego 5, kod pocztowy: 02-591. Link do klauzuli informacyjnej na stronie www.gov.pl.

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze