PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska: są zmiany w zasadach najmu lokali gminnych

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska: są zmiany w zasadach najmu lokali gminnych
Podczas majowej sesji RMG miejscy radni przyjęli uchwałę, na podstawie której zmieniają się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Miasta oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
Zmiany wprowadzono na podstawie konsultacji. Do rozmów zaproszonych zostało jedenaście aktywnych organizacji pozarządowych oraz sześciu przedstawicieli z jednostek organizacyjnych. W spotkaniach konsultacyjnych wzięli udział również przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Nz. budynek GTBS przy ul. Piotrkowskiej
Zmiany wprowadzono na podstawie konsultacji. Do rozmów zaproszonych zostało jedenaście aktywnych organizacji pozarządowych oraz sześciu przedstawicieli z jednostek organizacyjnych. W spotkaniach konsultacyjnych wzięli udział również przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Nz. budynek GTBS przy ul. Piotrkowskiej
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W 2019 roku przyjęta została uchwała, która wprowadziła nowe zasady dotyczące najmu lokali komunalnych w Gdańsku. Dokument wprowadził szereg zmian m.in. w procesie kwalifikowania rodzin do pomocy mieszkaniowej jak również w ustalaniu kryteriów pierwszeństwa.

Biorąc pod uwagę społeczny charakter ustawy podjęto decyzję o dodatkowym przeprowadzeniu konsultacji. Do rozmów zaproszonych zostało jedenaście aktywnych organizacji pozarządowych oraz sześciu przedstawicieli z jednostek organizacyjnych. W spotkaniach konsultacyjnych wzięli udział również przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.  Na tej podstawie, podjęta została decyzja o wprowadzeniu zmian do zasad wynajmowania lokali mieszkalnych mających na celu doprecyzowanie istniejących już zapisów. 

 

Najważniejsze zmiany w ustawie 

Nowelizacja umożliwi wychowankom pieczy zastępczej ubiegania się o pomoc mieszkaniową do 26 roku życia bez względu na to, kiedy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą. Dotychczas status wychowanka miały osoby, które złożyły wnioski w okresie 3 lat od uzyskania pełnoletności lub opuszczenia placówki lub rodziny zastępczej. Zmiana ta ujednolica zapisy uchwały z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wprowadzono możliwości wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 w drodze ustnej licytacji stawki czynsz. Tryb ten będzie uruchamiany w przypadku braku chętnych rodzin zakwalifikowanych do pomocy mieszkaniowej lub zadań z zakresu pomocy społecznej. Przychód uzyskany z tytułu takiego wynajmu stanowić będzie dodatkowe środki na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego.

Osoby z zaburzeniami natury psychicznej, które są uczestnikami Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, zostały zwolnione z kryterium dotyczącego powierzchni. 

Umożliwiono zawarcie umowy najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego z osobami, których dochód jest wyższy od progu dochodowego kwalifikującego do najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Zaproponowano, aby w takiej sytuacji wnioskodawca miał prawo wyboru pomiędzy przyjęciem propozycji lokalu z zasobów TBS, a zawarciem umowy najmu lokalu zajmowanego, lecz z wyższym czynszem ustalonym wg zasad określonych w ustawie. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw wnioskodawcom, którzy nie posiadają zgromadzonych środków na partycypację w kosztach budowy lokalu przez TBS albo zainwestowali w zajmowany już lokal dostosowując jego standard do potrzeb rodziny. 

Nowelizacja wprowadza też możliwość wskazania lokali ofiarom przemocy domowej na czas określony z możliwością przedłużenia umowy najmu lub przedłużenia umowy czasowej czas nieokreślony w przypadku pozytywnej rekomendacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Dookreślono także zasady przedłużenia umowy najmu mieszkania ze wsparciem oraz uzyskania prawa do lokalu po zakończeniu wsparcia w mieszkaniu. 

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze