PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyspa Sobieszewska kończy 125 lat. Konkurs na jubileusz

Wyspa Sobieszewska kończy 125 lat. Konkurs na jubileusz
W dniu 31 marca obchodzone są urodziny Wyspy Sobieszewskiej. Uroczystości 125-lecia ze względu na epidemię koronawirusa zostały przesunięte w czasie, co nie oznacza, że gdańszczanki i gdańszczanie nie mogą uczcić tej rocznicy. Ogłaszamy konkurs: za co kochasz Wyspę Sobieszewską? Na najciekawsze wpisy czekają ciekawe nagrody.
Atrakcjami Wyspy Sobieszewskiej są szerokie, piaszczyste plaż, leśne ścieżki, rezerwaty Ptasi Raj i Mewia Łacha
Atrakcjami Wyspy Sobieszewskiej są szerokie, piaszczyste plaż, leśne ścieżki, rezerwaty Ptasi Raj i Mewia Łacha
fot. Matylda Hojnor / ZHP

 

Chcąc rozwiązać problem corocznych powodzi na Żuławach 28 czerwca 1888 roku Parlament Pruski uchwalił ustawę, która obejmowała wykonanie przekopu Wisły, uregulowanie wałów wiślanych oraz budowę śluz w Przegalinie. Wykopano sztuczny kanał o długości 7,1 km od miejscowości Szewce do Zatoki Gdańskiej. Uroczyste otwarcie Przekopu Wisły nastąpiło 31 marca 1895 roku o godz. 15.45 na telegraficzny sygnał cesarza Wilhelma II. Od tego momentu wody Przekopu Wisły połączyły się z Bałtykiem i w tym samym Wyspa Sobieszewska stała się wyspą…

Taki był początek.


Ze względu na epidemię koronawirusa odwołane czy przesunięte w czasie zostały tegoroczne uroczystości związane z jubileuszem 125-lecia. Jednak atrakcji nie zabraknie. Na FB Teraz Wyspa Sobieszewska trwa quiz (do 7 kwietnia), niedługo premiera książki „Wyspa wspomnień. Osobiste historie mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej”, w przygotowaniu także film, który opowie o powstaniu dzielnicy, pokazując jednocześnie współczesne kadry i pozytywne zmiany, jakie zaszły w ciągu ponad 100 lat.

Z okazji 125. urodzin Wyspy Sobieszewskiej dla naszych Czytelników mamy konkurs.


Konkurs: Za co kochasz Wyspę Sobieszewską?

Przejrzyj swoje zdjęciowe archiwa, odnajdź najpiękniejsze kadry uchwycone na Wyspie Sobieszewskiej i zamieść je w publicznym poście na Facebooku oznaczając profil FB Miasta Gdańska. Opisz w trzech zdaniach (do 400 znaków), dlaczego to miejsce jest dla Ciebie ważne, jakie wspomnienia się z nim wiążą, do czego, do jakiego miejsca, wrócisz, gdy już będzie można?


Na autorów 10 najbardziej kreatywnych wpisów czekają nagrody związane z Wyspą Sobieszewską. Pakiet zawiera: plecak przydatny na wędrówki, bidon na wodę, mały kompas oraz gadżety dla dzieci: niewielkie latawce i domki dla ptaków.


Akcja trwa od 31 marca do 7 kwietnia. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu (czytaj poniżej).

 

REGULAMIN KONKURSU „Za co kochasz Wyspę Sobieszewską”

  1. Organizatorem konkursu z nagrodami „Za co kochasz Wyspę Sobieszewską” są Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. ul. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk (wydawca portalu www.gdansk.pl) oraz Gmina Miasta Gdańska.
  2. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie www.gdansk.pl i trwa do dnia 7 kwietnia 2020 roku. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
  3. Udział w konkursie polega na napisaniu za co kocha się Wyspę Sobieszewską, podzieleniem się zdjęciem swojego ulubionego miejsca na Wyspie i zamieszczeniu go w publicznym poście oznaczając profil FB Miasta Gdańska.
  4. Zwycięzcą konkursu zostaje 10 osób, których opisy i zdjęcia zostaną uznane przez Gminę Miasta Gdańska za najbardziej kreatywne.
  5. Nagrodą w konkursie dla każdego zwycięzcy jest: plecak turystyczny (25l), bidon na wodę oraz gadżety dla dzieci.
  6. Rozstrzygnięcie wyników nastąpi 10 kwietnia 2020 roku.
  7. Zwycięzca o sposobie odebrania nagrody zostanie poinformowany w indywidualnej wiadomości. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową. Zwycięzca w potwierdzeniu otrzymanej informacji o przyznanej nagrodzie, winien wskazać adres, na który ma nastąpić wysyłka nagrody. 
  8. Zwycięzca zobowiązany jest w indywidualnej wiadomości potwierdzić do dnia 14 kwietnia 2020 roku otrzymanie informacji o przyznanej nagrodzie. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą, stwierdzenia nieprawidłowości podczas weryfikacji, niepotwierdzenia otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie w w/w terminie lub niewskazania w tym terminie adresu do wysyłki nagrody, zwycięzcą zostanie ogłoszona osoba, która zajęła kolejne miejsce w konkursie.
  9. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu, w tym wysłanych w mailu do redakcji.
  10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, iż administratorem danych osobowych jest Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Andruszkiewicza 5, a współadministratorem Gmina Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, tel. 58 323 60 00, która wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdańsk, poprzez e-mail: iod@gdansk.gda.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 323 60 00. Administrator danych osobowych odpowiedzialny jest za ogłoszenie konkursu, publikację zgłoszeń uczestników i nadesłanych przez nich zdjęć, ogłoszenie wyników, skierowanie indywidualnych wiadomości do zwycięzców, przekazanie zagregowanych danych adresowych zwycięzców pocztą e-mailową współadminsitratorowi celem wysłania nagród. Współadministrator odpowiedzialny jest za wyłonienie zwycięzców i przekazanie administratorowi pocztą e-mailową listy zwycięzców celem ogłoszenia, wysłanie nagród do zwycięzców. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą, o której mowa w ust. 10. Odbiorcami danych będą podmioty obsługujące pocztę elektroniczną. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane do dnia 30 czerwca 2020 r. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie oraz wysłanie nagród zwycięzcom. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl