Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wygraj kalendarz ścienny na 2018 rok. Konkurs dla Czytelników

Zbliża się nowy rok. Z tej okazji dla naszych Czytelników mamy kalendarze przygotowane przez Urząd Miejski w Gdańsku. By je otrzymać wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie!

Wygraj kalendarz ścienny na 2018 rok. Konkurs dla Czytelników
A
A
data publikacji: 18 grudnia 2017 r.

fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Gdańsk rozwija się i pięknieje. W ciągu ostatnich lat wiele w naszym mieście zmieniło się na lepsze. Z tymi zmianami właśnie związane jest pytanie konkursowe.

By otrzymać kalendarz trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie.

PYTANIE:

Którą inwestycję (np. nowo wybudowany obiekt czy ciąg komunikacyjny, odrestaurowany fragment miasta, program społecznościowy lub pomocowy) w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu uważasz za najważniejszą i dlaczego?

Odpowiedzi należy przesyłać do 22 grudnia 2017 roku na adres mail: konkurs@gdansk.pl

Kalendarze trafią w ręce autorów najciekawszych odpowiedzi. Odbiór kalendarzy w siedziebie organizatora konkursu Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5 do dnia 5 stycznia 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU „KALENDARZE na 2018”

I. Nazwa konkursu

 • Konkurs jest organizowany pod nazwą „KALENDARZE na 2018”

II. Nazwa podmiotu organizującego konkurs.

 • Konkurs jest organizowany przez Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk zwana dalej Organizatorem.

III. Nazwa sponsora nagród w konkursie.

 • Sponsorem nagród w konkursie jest Urząd Miejski w Gdańsku, który przekazał swoje promocyjne kalendarze na rok 2018.

IV. Zasady prowadzenia konkursu.

 • W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i członków rodzin Organizatora.
 • W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe, które jest zamieszczone na stronie internetowej www.gdansk.pl. Odpowiedzi na zadane pytanie należy przesłać w formie informacji mailowej na adres poczty elektronicznej Organizatora: konkurs@gdansk.pl.
 • Jedna osoba może otrzymać jeden kalendarz, bez względu na liczbę nadesłanych odpowiedzi.
 • Wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa wedle swego uznania. Ogłoszenie o wyborze nagrodzonego zamieszczone będzie na stronie internetowej Organizacji.
 • Wysłanie zgłoszenia konkursowego na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestników, w tym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie (podanie) danych osobowych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora jako jednego ze zwycięzców konkursu uprawnionego do odbioru nagrody.

V. Czas trwania konkursu

 • Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 18-22 grudnia 2017 roku.

VI. Warunki otrzymania nagrody

 • Warunkiem otrzymania i odbioru nagrody jest podanie na stronie internetowej Organizatora do publicznej wiadomości danych osobowych wyłonionego zwycięscy oraz okazanie zwrotnej informacji od Organizatora o otrzymaniu nagrody.
 • Nagrodę w postaci kalendarza wyłoniony zwycięzca odbierze w siedzibie Organizatora w dniu następnym po wygraniu nagrody z wyłączeniem sobót i niedziel.
 • Termin odbioru nagrody upływa z dniem 5 stycznia 2018 roku. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane, a zgromadzone dla potrzeb niniejszego konkursu dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.

VII. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje przyjmowane są w siedzibie Organizatora Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl