PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wszystkie Strony Miasta. Rozmowa z radnymi przed XXX sesją - wtorek, godz. 12.00

Wszystkie Strony Miasta. Rozmowa z radnymi przed XXX sesją - wtorek, godz. 12.00
Na 26 listopada zwołana została XXX Sesja Rady Miasta Gdańska. Zanim radni omawiać będą ważne sprawy, w programie „Wszystkie Strony Miasta” zapytamy przedstawicielki klubów o najważniejsze tematy, które będą poruszane podczas obrad. Emisja programu we wtorek, 24 listopada, o godz. 12.00 na gdansk.pl. Zapraszamy!
W programie Wszystkie Strony Miasta  rozmawiać będziemy z radnymi: Beatą Dunajewską - WdG (po lewej) i Kamilą Błaszyk
W programie "Wszystkie Strony Miasta" rozmawiać będziemy z radnymi: Beatą Dunajewską - WdG (po lewej) i Kamilą Błaszyk
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl i Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Ostatni miesiąc obfitował w wiele wydarzeń ogólnopolskich i miejskich, które wzbudzały żywą społeczną dyskusję. Oprócz wciąż trwających protestów Strajku Kobiet, spore emocje towarzyszą negocjacjom związanym z kolejnym budżetem Unii Europejskiej. Wiele obaw, szczególnie samorządowców budzi spodziewane weto polskiego rządu do budżetu wspólnoty. Może to oznaczać stratę wielomiliardowych kwot z funduszu odbudowy, który miał wesprzeć kraje członkowskie w wychodzeniu z kryzysu po pandemii Covid-19.

Po emisji w TVN 24 reportażu o kardynale Stanisławie Dziwiszu i jego ewentualnej roli w ukrywaniu sprawy pedofilii w Kościele Katolickim w różnych miastach Polski pojawiły się żądania usunięcia z przestrzenie publicznej śladów papieża Jana Pawła II. W Gdańsku zbierane są podpisy pod petycją, której celem jest usunięcie jego imienia z alei Jana Pawła II.

Bardzo ożywiona w Gdańsku jest również dyskusja związana z reformą jednostek pomocniczych Miasta, czyli reformą rad dzielnic. Radni dzielnicowy zarzucają kolegom z Rady Miasta Gdańska m.in., że dążą do ograniczenia autonomii i budżetów rad dzielnic. Czy faktycznie mamy do czynienia z konfliktem? O co chodzi w reformie?


Te i inne problemy poruszymy w programie „Wszystkie Strony Miasta”, a nasze zaproszenie do rozmowy online przyjęły:

  • Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska
  • Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej

„Wszystkie Strony Miasta” emisja na portalu gdansk.pl we wtorek 24 listopada - godz. 12.00. Zapraszamy! 

PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miasta Gdańska 


Na podstawie art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam obradowanie w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji.

2. Komunikaty:
- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska:

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:

1) w sprawie nadania nazwy Skwer im. gen. Marka Bezruczki (druk 799);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Beata Gaj – p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji

2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 783);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 784);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 785);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 786);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 787);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 788);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 789);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 790);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 791);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 792);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

12) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 793);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

13) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 794);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 795);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

15) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 796);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 797);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 798);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

18) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 800);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Michał Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej

19) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk 782);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Joanna Pińska  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

20) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (druk 777);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku

21) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 778);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

22) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk 779);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

23) w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych
(druk 772);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Cezary Śpiewak – Dowbór – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

24) w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska albo Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 773);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.
6. Zakończenie obrad.

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl