Dostępna w Gdańsku: wyjątkowa metoda wsparcia psychologicznego dla rodzin

Czego można dowiedzieć się o relacjach rodzinnych podczas wspólnego krojenia papryki? Wielu, często bardzo bolesnych, rzeczy. Dla młodzieży z problemami psychicznymi i ich rodzin Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA prowadzi zajęcia, dzięki którym można poprawić relacje rodzinne na tyle, żeby dzieci nie podejmowały prób samobójczych, samookaleczeń i innych ryzykownych zachowań.

Dostępna w Gdańsku: wyjątkowa metoda wsparcia psychologicznego dla rodzin
A
A
data publikacji: 05 grudnia 2017 r.

Nz. Zajęcia terapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy
Nz. Zajęcia terapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy
Fot. ŚDS FOSA

Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” w Gdańsku, który prowadzi Fundacja FOSA, jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 13-21 lat i ich rodzin, zamieszkujących na terenie Gdańska. Dom zapewnia podopiecznym całodzienną opiekę i realizację programu terapeutycznego, dzięki któremu młodzi ludzie mogą wrócić do środowiska rodzinnego, szkolnego i swoich rówieśników.

Problemy nastolatków to rodzina z problemami

- Do “Młodzieżowego Szopena” trafiają młodzi ludzie skierowani przez psychologa szkolnego, ze szpitala, z poradni psychologicznej - mówi Alina Kaszkiel-Suska, prezes FOSY. - Po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi, okaleczający się, trafiający do sekt, ryzykownie się zachowujący, nie radzący sobie w normalnych szkołach. Z naszych doświadczeń wynika, że 90 proc. z nich ma problemy wynikające z sytuacji rodzinnej: rozwodów rodziców, przemocy w rodzinie, zaniedbań, braku czasu. To my, dorośli, fundujemy im kłopoty życiowe. Do ŚDS trafiają na terapię, mogą też chodzić do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku.

Jak mówi Alina Kaszkiel-Suska, to właśnie doświadczenia z młodymi ludźmi z “Młodzieżowego Szopena” zainspirowały kadrę fundacji do opracowania szerszej oferty pomocy i wsparcia środowiskowego dla rodzin, aby przez poprawę relacji rodzinnych przeciwdziałać zachowaniom suicydalnym (próby samobójcze, samookaleczenia) dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat. 

Fundacja pilotażowo przygotowała unikatową ofertę - to zajęcia wideotreningowe dla rodzin, potem analiza i konsultacje psychologiczne, żeby wprowadzić korektę zachowań w rodzinie i pracować nad poprawą relacji.

Program ten finansuje miasto Gdańsk, zajęcia i wsparcie edukacyjno-terapeutyczne odbywa się w Punkcie Edukacyjno-Terapeutycznym przy ulicy Srebrniki 9 w Gdańsku.

- To są wspólne wyjścia do escape roomu, zajęcia kulinarne, zajęcia w świetlicy, w których biorą udział całe rodziny i widać je w działaniu - opowiada Alina Kaszkiel- Suska. - Na fotelu u psychologa człowiek zachowuje się inaczej, podczas wspólnego gotowania “zapomina się” i zachowuje naturalnie. W takich sytuacjach widać wszystko, czego dziecko nie powie, a rodzice się nie przyznają. Rodzina podczas zajęć jest nagrywana, materiał oglądają psychologowie. Na koniec wspólnie z rodzicami analizują materiał, np. wskazują, że rodzic nie przytula dziecka, widać dystans i obcość albo że rodzic sam robi wszystko za dziecko lub zupełnie swego dziecka nie chwali. To jest żywy materiał do pracy nad relacjami w rodzinie i wprowadzania korekty zachowań. 

Nie chwali, nie przytula, nie ma czasu

Zajęcia wideotreningowe i zajęcia edukacyjno-terapeutyczne pracownicy fundacji przeprowadzili z 14 rodzinami. Część z nich to rodziny młodych ludzi przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy, kolejne - to rodziny nastolatków czekających na miejsce w SDS, bo na miejsce czeka się nieraz i pół roku. Z pomocy w ŚDS korzysta dziś 33 młodych ludzi, w kolejce czeka 18 nastolatków.  

- Bardzo dużo dzieci i młodzieży ma problemy psychiczne - dodaje prezes Kaszkiel-Suska. - Na 33 naszych podopiecznych, 10 ma zachowania suicydalne. Źle dzieje się w rodzinach, rodzice nie mają kompetencji wychowawczych, popełniają błędy wychowawcze, nie mają czasu dla swoich dzieci. Rodzice oglądają materiał nagrany w PET, rozmawiiają z psychologami i mówią, że nie zdawali sobie sprawy ze swoich zachowań, z tego jak traktują swoje dziecko. Dzięki tym treningom na pewno jest sznasa na poprawę relacji w rodzinie. 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z Gdańska w ciągu roku realizuje około 20 różnych projektów oferując wsparcie dla ponad 400 osób. Prowadzi ośrodki wsparcia, takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy, kluby samopomocy czy mieszkania chronione.

Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny w Gdańsku, ul. Srebrniki 9, tel. 606806363, 58344-96-00/fax, e-mail: fundacjafosa@gmail.com
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora