PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
W Gdańsku powstaną dwa nowe ogrody... kieszonkowe. We Wrzeszczu i Nowym Porcie
W Gdańsku powstaną dwa nowe ogrody... kieszonkowe. We Wrzeszczu i Nowym Porcie
Choć „ogrody kieszonkowe” (ang. pocket gardens) brzmią niepozornie, są znakomitym miejscem do odpoczynku i naładowania wewnętrznych baterii oraz spotkań z przyjaciółmi i sąsiadami, enklawą wyciszenia, spokoju i beztroski w środku miasta. Dlatego właśnie w Gdańsku jest już ich coraz więcej. Do końca listopada pojawią się w kolejnych dwóch lokalizacjach: we Wrzeszczu i Nowym Porcie.
W Gdańsku istnieją już trzy ogrody kieszonkowe. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć kolejnymi dwoma
W Gdańsku istnieją już trzy ogrody kieszonkowe. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć kolejnymi dwoma
mat. GZDiZ

Parki kieszonkowe („pocket gardens”) to dostępne publicznie niewielkich rozmiarów tereny zieleni miejskiej. Są istotną częścią zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, pełnią bowiem szereg funkcji ważnych dla ekosystemu, stanowią również łączniki między terenami zieleni o większej powierzchni. Ich dobroczynny wpływ polega m.in. na zmniejszeniu efektu miejskich wysp ciepła, łagodzeniu klimatu, cyrkulacji mas powietrza i korzystnym wpływie na gospodarowanie wodami. Przy tym stanowią znakomite miejsce do wypoczynku i ucieczki od miejskiego zgiełku.

Mieszkańcy Gdańska mogą korzystać już z trzech zieleńców o charakterze ogrodów kieszonkowych. Znajdują się przy ulicy Bogusławskiego, vis-a-vis Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (realizacja w 2018 r.), u zbiegu ulic Dmowskiego oraz ks. Zator-Przytockiego (realizacja w 2018 r., przy wsparciu środków finansowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny), oraz przy ulicy Grobla I (realizacja w 2017 r.). Ostatni ogród służy nie tylko mieszkańcom Śródmieścia, ale również uczniom Szkoły Podstawowej nr 50 - mają oni możliwość odbycia tam lekcji, korzystając z ustawionych w tej lokalizacji mebli miejskich i trawnika.

Jeszcze w tym roku w Gdańsku powstaną dwa nowe ogrody kieszonkowe: u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów we Wrzeszczu oraz u zbiegu ulic Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie. Łączny koszt inwestycji wyniesie 449 699,88 zł (w tym roczna pielęgnacja zieleni płatna w 2019 r. - 71 113,03 zł).

W ramach planowanych prac pojawi się:

Zieleniec u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów:

 • elementy drogowe - nawierzchnia gliniasto-żwirowa w obrzeżach betonowych pod ławkami i krzesłami, oraz pomosty z drewna syntetycznego;
 • elementy roślinne - nasadzenia z situ sinego (307 szt.), oraz traw ozdobnych (975 szt.) i krzewów ozdobnych iglastych (265 szt.), z urządzeniem powierzchni o funkcji małej retencji (nasadzenia situ na kruszywie kamiennym);
 • mała architektura - korekta ustawienia ławek i krzeseł (7 szt.), i zielone „ściany” z paneli drewnianych ze skrzynią obsadzoną pnączami (8 szt.) jako osłona pojemników na odpady komunalne.

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wynosi ok. 970 m2. Koszt realizacji to 171 815,35 zł.

Zieleniec u zbiegu ulic: Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie:

 • roboty rozbiórkowe - rozebranie murku, schodów, demontaż kosza i dwóch ławek oraz nawierzchni z płyt betonowych;
 • prace przygotowawcze dotyczące wymiany podłoża na ziemię żyzną na powierzchni przeznaczonej do obsadzenia krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi;
 • nasadzenia krzewów liściastych i iglastych (230 szt.);
 • obsadzenie rabat trawami ozdobnymi (265 m2), bylinami (168,4 m2), roślinami cebulowymi (100 szt.) i pnączami (575 szt.);
  nasadzenia wykonane na agrowłókninie, z powierzchnią ściółkowaną warstwą otoczaków;
 • alejki o nawierzchni żwirowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, w obrzeżach betonowych (118,8 m2);
 • chodnik i schody z płyt betonowych (9,30 m2);
 • elementy wyposażenia terenu - ławki z oparciem (6 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.).

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wynosi ok. 980 m2. Koszt realizacji: 277 884,53 zł.

Przyjęte rozwiązania na etapie opracowywania dokumentacji projektowych były konsultowane z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz Gdańskimi Wodami - w zakresie wdrażania rozwiązań sprzyjających małej retencji.

Powstanie dwóch nowych ogrodów kieszonkowych nie wyczerpuje planów realizacji kolejnych tego typu obiektów w Gdańsku. Dział Utrzymania Zieleni Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ma już dokumentacje projektowe na następne tego typu zagospodarowania w różnych lokalizacjach miasta. Będą one tworzone sukcesywnie w kolejnych latach - tempo ich realizacji uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl