PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Komunikat Sanepidu po awarii oczyszczalni w Warszawie - na chwilę obecną plaże w normie

Komunikat Sanepidu po awarii oczyszczalni w Warszawie - na chwilę obecną plaże w normie
Sanepid nie ma zastrzeżeń, co do wyników badania próbek wody, które pobrano w czwartek 19 września 2019 r. na kąpieliskach morskich w rejonie ujścia Wisły. Próbki wody pobierane są codzienie, od poniedziałku 16 września - chodzi o monitorowanie sytuacji po awarii Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w Warszawie. Sanepid robi to za każdym razem w pięciu miejscach, na wschód i zachód od ujścia Wisły.
Na kąpieliskach w Gdańsku Stogach, Mikoszewie i Jantarze wykazano przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków
Sanepid bada codziennie wodę przy pięciu kąpieliskach pod kątem obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

 Próbki pobierane są na terenie pięciu kąpielisk, w tym trzech na terenie Gdańska.

KOMUNIKAT SANEPIDU WS. PRÓBEK WODY Z CZWARTKU, 19 WRZEŚNIA:

"Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że analiza próbek wody  pobranych w dniu 19.09.2019 r. z następujących kąpielisk:

  1. Gdańsk - Świbno
  2. Gdańsk - Sobieszewo
  3. Gdańsk - Stogi
  4. Mikoszewo
  5. Jantar   

wykazała, że jej jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.  poz. 255).

W przypadku pogorszenia jakości wody w ww. kąpieliskach, wydany zostanie stosowny komunikat".

 

We wszystkich próbkach z poniedziałku (16 września) i wtorku (17 września) nie było przekroczenia norm sanitarnych. Sytuacja uległa zaburzeniu w środę, 18 sierpnia. Przekroczenie norm stwierdzono przy trzech kąpieliskach: Gdańsku - Sobieszewie, Mikoszewie i Świbnie.

- W mojej opinii, te zanieczyszczenia (z środy, 18 września - przyp red.) mają związek głównie z ulewnymi deszczami - powiedział portalowi gdansk pl. Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

KOMUNIKAT SANEPIDU WS. PRZEKROCZENIA NORM SANITARNYCH NA TRZECH KĄPIELISKACH (BADANIE PRÓBEK Z 18 WRZEŚNIA):

 

  • Gdańsk - Stogi

 - Escherichia coli: 1531 NPL/100 ml. wody

 - Enterokoki: 640 jtk/100 ml. wody

 

  • Mikoszewo

Escherichia coli: 1391 NPL/100 ml. wody

- Enterokoki: 610 jtk/100 ml. wody

 

  • Jantar

Escherichia coli : 2873 NPL/100 ml. wody

- Enterokoki: 940 jtk/100 ml. wody

 

"Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.  poz. 255)., dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli wynosi ≤ 1000 NPL/100 ml wody, natomiast liczba Enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml wody.

Na pogorszenie jakości wody mogły mieć wpływ złe warunki atmosferyczne, w tym wiatry północno - zachodnie, które mają miejsce od ubiegłego tygodnia co utrudnia mieszanie się wody. 

W związku z przedstawionymi wynikami badań prosimy o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej w wyżej wskazanych kąpieliskach".

 

CZYTAJ TEŻ:

Awaria oczyszczalni "Czajka" w Warszawie bez wpływu na jakość wody w dolnym biegu Wisły i na gdańskich plażach

oprac. KG

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze