PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uniwersytet Gdański w elitarnym konsorcjum Europejskich Uniwersytetów Nadmorskich

Uniwersytet Gdański w elitarnym konsorcjum Europejskich Uniwersytetów Nadmorskich
Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego European University of the Seas - SEA-EU. Dzięki temu może liczyć na nawet 5 mln euro dofinansowania na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań i wymiany akademickiej uniwersytetów w Europie.
Statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego „Oceanograf”
Statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego „Oceanograf”
Fot. GospodarkaMorska.pl

 

„European Universities” to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który zachęca do budowania sojuszy europejskich uczelni ze wspólną długoterminową strategią. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, najwyższej jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz integracyjności. Łączny budżet programu to 85 mln euro.

 

Gdańsk wyróżniony

Jak podaje portal GospodarkaMorska.pl, w gronie 17. konsorcjów uniwersytetów europejskich, wyłonionych przez Komisję Europejską w formule konkursowej, znalazł się Uniwersytet Gdański - jako jeden z pięciu polskich zwycięskich uniwersytetów. Oprócz niego, wyróżnione zostały także: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski.

W przygotowanie projektu, który zapewnił gdańskiej uczelni miejsce w programie, zaangażowany był zespół w składzie: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mgr Ewa Weronis, mgr Kamila Chomicz-Sokołowska i mgr Marlena Rutkowska-Myzyk.

- Wybór Uniwersytetu Gdańskiego przez Komisję Europejską do elitarnego grona pierwszych Uniwersytetów Europejskich jest ogromnym wyróżnieniem. Uczelnia w ramach otrzymanych środków wdrażać będzie zupełnie nowy model kształcenia i wymiany akademickiej z uniwersytetami partnerskimi - komentuje prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UG.

 

Przełom w finansowaniu działań akademickich

Dla gdańskiej uczelni to oznacza całkowicie nowe perspektywy ubiegania się o finansowanie działalności akademickiej. Wraz z partnerami: Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta), UG otrzyma grant w wysokości do 5 milionów euro, w ciągu najbliższych 3 lat. Fundusze posłużą do rozwoju współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań i wymiany akademickiej.

Co ważne, w ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków możliwe będzie np. powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów, wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu uczelni.

- Sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek sześciu regionów nadmorskich, z których pochodzą nasi partnerzy. Stanowi on jeden z głównych celów edukacji i badań naukowych prowadzonych przez uczelnie tworzące konsorcjum SEA-EU - cieszy się prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UG.

 

Dynamiczny rozwój gospodarki

Uczelnie zaangażowane w SEA-EU zobowiązały się do wspólnej realizacji tego projektu, we współpracy z partnerami stowarzyszonymi (w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego są nimi: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Morski w Gdańsku i Stowarzyszenie Erasmus Student Network UG), kluczowymi publicznymi agencjami badawczymi, administracją krajową i regionalną oraz firmami zaangażowanymi w badania i działalność gospodarczą związaną z morzami i oceanem, sąsiadującymi z naszymi terytoriami.

- W uniwersytetach SEA-EU, a więc m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, kształcimy studentów na wielu kierunkach studiów związanych z dyscyplinami morskimi, wiele grup badawczych pracuje nad tematyką związaną z morzem, a społeczność biznesowa dynamicznie rozwija się w sektorze produkcji i usług dedykowanych gospodarce morskiej - dodaje prof. Bielawski.

 

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl