PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ujeścisko - Łostowice. Koniec remontu ul. Niepołomickiej coraz bliżej

Ujeścisko - Łostowice. Koniec remontu ul. Niepołomickiej coraz bliżej
Zgodnie z deklaracjami firmy deweloperskiej, która jest inwestorem prac na na ul. Niepołomickiej, na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Kampinoskiej, w środę, 9 sierpnia (w godzinach popołudniowych), zakończą się roboty i przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.

Dobiega końca jedna z inwestycji na ul. Niepołomickiej. To jednak nie koniec utrudnień w tym roku na tej ulicy...

Prace drogowe i wodno-kanalizacyjne, związane z przebudową ul. Niepołomickiej, miały zakończyć się - wedle pierwotnej deklaracji inwestora (firmy deweloperskiej LC Corp) - w czerwcu br. Inwestycja ma zapewnić obsługę komunikacyjną osiedla budowanego przez tego dewelopera, dlatego też została przez niego sfinansowana. Nadzoruje ją z kolei Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Przedłużający się remont irytował część okolicznych mieszkańców i kierowców.

Na opóźnienie w jego realizacji, jak tłumaczyli przedstawiciele firmy, złożyło się kilka kwestii.

- Wynika ono z konieczności przesunięcia terminu robót branżowych ze względu na panujące złe, zimowe warunki pogodowe, a także konieczności zmiany projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, której wysokość posadowienia powinna umożliwiać przejęcie ścieków z istniejących szamb przyległej do inwestycji zabudowy mieszkaniowej oraz konieczności zmiany trasy projektowanego wodociągu w ul. Niepołomickiej - po wytyczeniu wodociągu okazało się, że przebiega on pod projektowanym krawężnikiem jezdni – wyjaśnia Joanna Kitowska z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, gdzie deweloper złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie robót drogowych w ciągu ul. Niepołomickiej.

Na opóźnienie miały też wpłynąć ostatnie, silne opady deszczu, które spowodowały zamulenie nowo wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Obecnie deklarowany termin zakończenia prac na jezdni to wspomniany 9 sierpnia. Potem będą jeszcze trwały prace na poboczu. Nie powinny one jednak utrudniać ruchu kołowego.

W środę, 9 sierpnia, powinien zostać przywrócony ruch dwukierunkowy na ul.  Niepołomickiej

W najbliższych tygodniach rozpocznie się kolejna inwestycja na ul. Niepołomickiej, tym razem realizowana na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W jej ramach poprawiony ma zostać stan techniczny nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej. Wykonawca wybrany w przetargu musi najpierw przygotować dokumentację projektową dla tego zadania. Zgodnie z założeniami, na tym odcinku ul. Niepołomickiej, przed przystąpieniem do modernizacji nawierzchni, musiały zostać wykonane sieci sanitarne oraz kanalizacja deszczowa przez LC Corp, wraz z tymczasowym odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach.

Inwestycja zamówiona przez DRMG powinna zakończyć się w grudniu br.

Obecnie trwa jeszcze przetarg na budowę układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej. W tym przypadku chodzi o dobre skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym budowanego tu żłobka i przedszkola. W ramach inwestycji, poza drogą, powstaną tu

chodniki, zjazdy i progi zwalniające. Zainstalowane zostanie również oświetlenie, a także zbudowana i przebudowana infrastruktura techniczna. Przy okazji urządzona zostanie również okoliczna zieleń. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec listopada 2017 r.

W lipcu br. swoje oferty złożyły cztery zainteresowane realizacją inwestycji firmy. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, gdyż wszystkie propozycje są droższe niż środki, które na ten cel zarezerwowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, a więc 4 mln złotych.Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze