Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Strażnicy miejscy przy gdańskich szkołach. Rodzice z mandatami za złe parkowanie

117 patroli przy 24 szkołach w ciągu trzech tygodni. We wrześniu Straż Miejska sprawdzała bezpieczeństwo przejść drogowych, z których masowo korzystają uczniowie. Były też szkolenia dla dzieci, interwencje w sprawie złego oznakowania i... kilka mandatów dla rodziców, którzy parkowali auta lekceważąc podstawowe przepisy.

Strażnicy miejscy przy gdańskich szkołach. Rodzice z mandatami za złe parkowanie
A
A
data publikacji: 02 października 2018 r.
 Bezpieczna droga do szkoły to też spotkania uczniów ze strażnikami miejskimi
"Bezpieczna droga do szkoły" to też spotkania uczniów ze strażnikami miejskimi
Materiały prasowe Straż Miejska w Gdańsku

Gdańscy strażnicy od lat właśnie we wrześniu koncentrują się na zadaniach związanych z bezpieczeństwem uczniów. Przez trzy tygodnie  kontrolują okolice szkół podstawowych, prowadzą spotkania edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu, rozmawiają z najmłodszymi i ich rodzicami w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły”.   

Znaki, przechodzenie przez jezdnię, bezpieczne zachowania

W tym roku Straż Miejska objęła opieką 24 szkoły podstawowe na terenie Gdańska. Przy placówkach tych wystawiła przez trzy tygodnie września 117 patroli. W ramach spotkań w klasach funkcjonariusze realizowali dwa programy profilaktyczne: „Bezpieczna droga do szkoły” (64 zajęcia dla 1230 uczniów) i „Autochodzik” czyli podstawy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (9 zajęć dla 114 uczniów). Uczestnicy lekcji dostali opaski odblaskowe.

Podczas zajęć strażnicy rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie. Dzieci uczyły się między innymi podstawowych zasad, których należy przestrzegać na ulicy. Najmłodsi poznawali najważniejsze znaki drogowe, ćwiczyli też ze strażnikami przechodzenie przez jezdnię. Jednak bezpieczeństwo w drodze do (i ze) szkoły, to nie tylko kwestie związane z ruchem drogowym. Dlatego też funkcjonariusze uświadamiali uczniom inne zagrożenia, które mogą wynikać na przykład z kontaktów z obcymi osobami lub agresywnymi zwierzętami.


Rodzice też muszą się uczyć. Mandaty, interwencje, pouczenia  

Strażnicy, którzy patrolowali tereny przy placówkach oświatowych, podejmowali interwencje wobec kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Niestety, funkcjonariusze wciąż mają do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażają na niebezpieczeństwo innych uczniów. Problemem bywa blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju).

Wobec kierowców strażnicy podjęli przy szkołach 46 interwencji: 30 osób pouczyli, czterem wręczyli mandaty, 12 prowadzących pojazdy otrzymało informacje o popełnionym wykroczeniu - czynności w tych sprawach wciąż trwają.

Aż 11 razy mundurowi zwracali uwagę rodzicom, którzy wraz z dziećmi przechodzili przez ulicę w miejscu niewyznaczonym, na przykład obok przejścia dla pieszych. 13 razy funkcjonariusze interweniowali w związku z przypadkami spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem (2 mandaty, 11 pouczeń), natomiast cztery razy mieli do czynienia z zaśmiecaniem terenu (3 mandaty, 1 pouczenie).


Bezpiecznie powinno być też wokół szkoły

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy przeprowadzili przy gdańskich szkołach podstawowych 319 kontroli. Troje uczniów, którzy byli na wagarach, odprowadzili do szkoły i przekazali pod opiekę dyrekcji placówki. Zgłosili też zarządcy drogi nieprawidłowe oznakowanie ustawione na ulicy obok jednej ze szkół. W innym miejscu mundurowi zauważyli uszkodzony stojak rowerowy, który mógł stanowić zagrożenie dla przechodniów. O naprawę urządzenia poproszony został administrator terenu.

W Gdańsku pod koniec wakacji przeprowadzone zostały 64 kontrole stanu przyszkolnej infrastruktury. Funkcjonariusze stwierdzili 12 uchybień. Najczęściej chodziło o słabo widoczne poziome oznakowanie przejść dla pieszych. W niektórych miejscach brakowało znaków informacyjnych D-6 (Przejście dla pieszych) i tabliczek T-27 (wskazują one, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci), albo były one zabrudzone. W ogrodzeniu jednej ze szkół mundurowi znaleźli dziurę, przez którą dzieci mogłyby wybiegać na ulicę.

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl