PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych
Internetowa rekrutacja do gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli rusza 1 marca (poniedziałek). W tym roku, z powodu pandemii Covid-19, nie odbędą się dni otwarte gdańskich podstawówek. Wszelkie informacje o ofercie placówek można znaleźć na ich stronach internetowych.
Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu są wyłączone z elektronicznej rekrutacji. Rodzicie składają tylko u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego
Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu są wyłączone z elektronicznej rekrutacji. Rodzicie składają tylko u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego
fot. www.gdansk.pl

 

– Aktualny rok szkolny naznaczony jest pandemią koronawirusa. Skutki obowiązujących obostrzeń sanitarnych dotykają wszystkich w szkolnych społecznościach. Dbając o bezpieczeństwo zarówno nauczycieli, rodziców, jak i samych dzieci nie przeprowadzimy w tym roku dni otwartych w gdańskich podstawówkach. Rodziców i opiekunów sześciolatków zachęcam do odwiedzenia stron internetowych wybranych placówek, by poznać ich szczegółowe oferty. Wszelkiej informacji w przypadku pytań udzielają również pracownicy gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy mogą pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej pójścia dzieci do szkoły – podkreśla Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. edukacji i usług społecznych.

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie składali w terminie od 15 do 26 lutego u dyrektora placówki tylko wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. 


Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie same warunki, jak te w przedszkolu, czyli dwóch nauczycieli, możliwość całodziennego wyżywienia, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru. Dodatkowym atutem szkolnej zerówki może być np. szkolna baza sportowa, z której korzystać mogą również przedszkolaki z zerówki szkolnej.

Dziecko, któremu Prezydent wskazała, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice nie dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej).

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej należy złożyć w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 1 marca do 12 marca 2021 r. do godz. 16.00.

 

Witajcie w gdańskiej szkole

Rodzice, którzy oddają swoje dzieci pod opiekę gdańskich placówek oświatowych mogą też skorzystać z pakietów powitalny dla dzieci, rodziców i opiekunów z doświadczeniem migracji! Pakiety są przygotowane z myślą o nowych uczniach i uczennicach, którzy przyjechali do Gdańska z innych krajów. Publikacja zawiera dodatkowe treści dla rodziców i opiekunów, oraz specjalnie wyznaczone miejsca do wpisywania informacji przez nauczycielki i nauczycieli. Znajdują się tu informacje dotycząca zarówno systemu edukacji i środowiska szkolnego, jak i miejsc i możliwości, dzięki którym uczniowie i uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Publikacja jest do pobrania w językach: rosyjskim (русский язык), ukraińskim (українська мова), angielskim (English) i polskim na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Rekrutacja internetowa do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych rozpoczyna się 1 marca (poniedziałek) o godzinie 12.00 poprzez stronę internetową z naborem kandydatów

Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.

 

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze