Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Recykling organiczny - "mokre" odpady wracają na trawniki jako kompost. Jak to działa w Gdańsku?

Segregowanie odpadów ma sens! Każdy obierek, skorupka i zepsuty pomidor z gospodarstw domowych w Gdańsku jest przetwarzany na ekologiczny kompost, który jest następnie wykorzystywany w naszym mieście.

Recykling organiczny - "mokre" odpady wracają na trawniki jako kompost. Jak to działa w Gdańsku?
A
A
data publikacji: 04 listopada 2017 r.

Symboliczne, ale prawdziwe - na produkcie wytwarzanym z naszych śmieci powstaje życie
Symboliczne, ale prawdziwe - na produkcie wytwarzanym z naszych śmieci powstaje życie
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Wszystkie odpady komunalne produkowane w gdańskich domach trafiają do Zakładu Utylizacyjnego, który odpowiada za ich zagospodarowanie. Od lipca 2013 r. w ramach obowiązkowej segregacji odpady z gospodarstw domowych rozdzielamy w całym Gdańsku na tzw. odpady mokre i suche. Od lipca 2016 r. segregujemy obowiązkowo także szkło (od 1 kwietnia 2018 r. system zbiórki odpadów surowcowych zostanie poszerzony o papier, metale i tworzywa sztuczne). Trafiające do pojemników na odpady mokre: resztki kuchenne, obierki owoców i warzyw, rośliny i ziemia kwiatowa, trociny, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj i orzechów, suche pieczywo, skoszona trawa, liście i pocięte gałęzie itp., to także swojego rodzaju surowiec wtórny. W Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku produkowany jest z nich ekologiczny kompost. Proces jego powstawania trwa około 15 tygodni i przedstawia się następująco (patrz slajdy).

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Kompost wykorzystywany jest do nasadzeń w zieleni miejskiej - np. jako nawóz pod osiedlowe trawniki i zieleń w pasach drogowych administrowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Rokrocznie stosowany jest podczas akcji nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów towarzyszącej Wielkiemu Sprzątaniu Gdańska Południe. Także kwiaty posadzone na kształt herbu Gdańska w rejonie Ronda Granicznego Wolnego Miasta Gdańsk (wjazd do Gdańska z kierunku Żukowa) korzystały z odżywczych substancji zawartych w organicznym nawozie. Warto wspomnieć, że utworzenie kwiatowego herbu było wspólną wiosenną inicjatywą Rady Dzielnicy Kokoszki i ZU.

Wielkie Sprzątanie Gdańska Południe 2017 - bratki sadzone na glebie z dodatkiem miejskiego kompostu
Wielkie Sprzątanie Gdańska Południe 2017 - bratki sadzone na glebie z dodatkiem miejskiego kompostu
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Kwiatowy herb przy dawnej granicy Wolnego Miasta Gdańska
Kwiatowy herb przy dawnej granicy Wolnego Miasta Gdańska
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Jak podaje ZU, w 2016 r. spółkom miejskim i firmom sprzedano 220 ton eko kompostu, mieszkańcy Gdańska kupili 86 ton nawozu.

- Kompost był kiedyś nazywany złotem ogrodników, ponieważ nie tylko nawozi glebę, ale poprawia też jej strukturę. Wyglądem przypomina wilgotną czarną ziemię, z którą zresztą należy go przed zastosowaniem wymieszać – mówi Iwona Bolt, rzeczniczka ZU. - Kompostowanie należy do najstarszych metod utylizacji odpadów i w dużym stopniu naśladuje procesy biochemiczne zachodzące w przyrodzie. Ta metoda jest z jednej strony ciągle aktualna, ale też ciągle udoskonalana poprzez nowoczesne technologie. Produkcja kompostu w naszym zakładzie jest ważna dla środowiska, ale także dla gdańszczan. Z jednej strony wykorzystujemy najlepszy sposób unieszkodliwiania odpadów , ograniczamy ich ilość oraz negatywne działanie na środowisko, z drugiej strony wytwarzamy produkt dostępny dla mieszkańców Gdańska. Każda praca włożona w segregację odpadów odwdzięcza się więc podwójnie: ochroną środowiska i produktem wykorzystywanym przez człowieka.

W tej chwili na terenie Zakładu Utylizacyjnego funkcjonuje kompostownia, której wydajność określa się maksymalnie na 80 tys. ton/rok. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem zagospodarowania bioodpadów podjęto decyzję o budowie dodatkowej instalacji - hermetycznej kompostowni. Jest to jedna z kluczowych inwestycji Zakładu, która z jednej strony podniesie efektywność działania firmy, z drugiej strony będzie odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców dotyczące ograniczenia emisji nieprzyjemnych zapachów, jakie wiązały się z dotychczasową technologią zagospodarowywania.

Woreczek z gdańskim kompostem SK-8
Woreczek z gdańskim kompostem SK-8
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Kompost powstający w ZU jest certyfikowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest kompostem typu SK-8.

Jak zaleca ministerstwo, kompost SK-8 może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, w tym:

- w uprawie roślin ozdobnych i trawników (poza roślinami jadalnymi)

- jako komponent dla uprawy roślin doniczkowych i balkonowych

- w leśnictwie

- do rekultywacji terenów zdegradowanych

- szczególnie polecany do gleb o niskiej zawartości próchnicy


Rekultywacja nieczynnej kwatery na terenie ZU z udziałem wyprodukowanego tu wcześniej kompostu
Rekultywacja nieczynnej kwatery na terenie ZU z udziałem wyprodukowanego tu wcześniej kompostu
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku


Czytaj także:

Zakład Utylizacyjny: plac z odpadami pusty, niebawem budowa nowej kompostowni-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora