Pracownicy gdańskiej służby zdrowia nagrodzeni. Łączna pula nagród wyniosła 30 tys. zł

Zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk wręczył dziś „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia” za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Podczas uroczystości wręczono również nominacje dla członków pierwszej w historii miasta Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego.

Pracownicy gdańskiej służby zdrowia nagrodzeni. Łączna pula nagród wyniosła 30 tys. zł
A
A
data publikacji: 15 grudnia 2016 r.

fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W tym roku wyróżnienia przyznane zostały już po raz ósmy. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Wnioski mogły składać wszystkie podmioty działalności leczniczej (w tym: szpitale, przychodnie itp.). W czasie siedmiu poprzednich edycji łącznie przyznano 55 nagród finansowych, w tym 11 nagród głównych. Do Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody wpłynęło w tym roku 10 wniosków.

W tegorocznej edycji przyznano pięć nagród w łącznej wysokości 30 tysięcy złotych: pierwsza w wysokości 10.000 zł i cztery wyróżnienia po 5.000 zł. Przyznano także jedno wyróżnienie pozafinansowe. 

Przypomnijmy, że główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Nagroda ta stanowi okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, jak również umożliwia wyrażenie uznania władz Miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

Lista nagrodzonych w VIII edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia:

Nagroda główna w wysokość 10.000 zł

Jolanta Zając – dyplomowana pielęgniarka, mgr pedagogiki, specjalistka z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, staż pracy zawodowej- 37 lat, rekomendowana przez PROFIL-MED Sp. z o.o., w którym pracuje obecnie.

Od 25 lat pracuje, jako pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania. Opracowuje nowe rozwiązania usprawniające pracę pielęgniarek oraz higienistek szkolnych, jak i działania mające zapewnić pełne bezpieczeństwo ucznia, a także cykliczną edukację dzieci i młodzieży. Jej wiedza wykorzystywana jest w kształceniu i doskonaleniu kadr pielęgniarskich. Prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Pielęgniarstwa. Prowadzi również wykłady na specjalizacjach z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego i kursach specjalistycznych dla pielęgniarek. Jest członkiem Zespołu pielęgniarek szkolnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, gdzie w roku 2015 brała udział w opracowaniu Standardu opieki pielęgniarskiej nad uczniem, a w 2016 r. w opracowaniu Strategii rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Jest koordynatorem wojewódzkim międzynarodowego projektu Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczącego monitorowania otyłości wśród dzieci.

Wszystkie działania Jolanty Zając mają na celu jedno: podnoszenie, jakości świadczeń opieki pielęgniarskiej w środowisku szkolnym, a nade wszystko dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Stworzyła na terenie miasta Gdańska i województwa, pozytywny obraz pielęgniarek szkolnych. Dotarła do świadomości niejednego człowieka, ukazując jak istotna i odpowiedzialna jest opieka pielęgniarska nad uczniem w szkole. Zawsze uważa, że dobro dziecka jest dobrem najwyższym.

Cztery wyróżnienia w wysokości 5000 zł otrzymali (w kolejności alfabetycznej):

Anita Gründemann – pielęgniarka, specjalistka z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego, staż pracy zawodowej- 18 lat, rekomendowana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym pracuje obecnie. Nominujący podkreślali Jej profesjonalizm, życzliwość i otwartość dla pacjentów oraz współpracowników, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, podnoszących jakość świadczonych usług.

Michał Sokołów – magister fizjoterapii, specjalista z zakresu fizjoterapii dzieci i osób dorosłych, ergoterapeuta, staż pracy zawodowej - 8 lat, rekomendowany przez Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, w którym obecnie pracuje. W nominacji szczególnie mocno podkreślano bardzo dobry, serdeczny kontakt z małoletnimi pacjentami i ich najbliższymi oraz ustawiczne podnoszenie kompetencji zawodowych.

Marzena Stawiarska – pielęgniarka, specjalistka z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego, staż pracy zawodowej- 18 lat, rekomendowana przez Grupę Pacjentów i Współpracowników za pośrednictwem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w którym obecnie pracuje. Nominujący zwrócili uwagę na Jej wysokie kompetencje medyczne, ciepły wobec otoczenia, przyjazny stosunek pacjentów i ich rodzin, ukierunkowanie na rozwój psychiatrii środowiskowej.

Waldemar Szafrański – lekarz medycyny, specjalista II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, staż pracy zawodowej- 32 lata, rekomendowany przez COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o., w którym obecnie pracuje. W uzasadnieniu nominujący podkreślali opinie pacjentów Pana doktora, o umiejętnym budowaniu pełną zrozumienia i cierpliwości ciepłą relację. Warto też podkreślić, że nagrodzony zajmuje się leczeniem żywieniowym, w tym dojelitowym i pozajelitowym, także w warunkach domowych.


Wyróżnienie pozafinansowe
W uznaniu zasług za sprawne zarządzanie Klinicznym Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Copernicus oraz aktywną pracę na rzecz Praw Pacjenta otrzymała Jolanta Jurczyk.
Jolanta Jurczyk jest magistrem pielęgniarstwa, specjalistką z zakresu organizacji i zarządzania w służbie zdrowia, pielęgniarką oddziałową Klinicznego Oddziału Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Copernicus, pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Copernicus, rekomendowana przez COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o., w którym obecnie pracuje.


Przypomnijmy

W siedmiu poprzednich edycjach przyznano ogółem 55 nagród finansowych, w tym 11 nagród głównych. Uhonorowano dotychczas 44 kobiety i 11 mężczyzn:
- 24 pielęgniarki różnych specjalności,
- 25 lekarzy różnych specjalizacji i stopni naukowych,
- 4 położne,
- 1 ratownika medycznego,
- 1 lekarza stomatologa.

Nagrody główne przyznano dotychczas 6 kobietom i 5 mężczyznom:
- 4 pielęgniarkom,
- 7 lekarzom.


Gdańska Rada Zdrowia Publicznego
Podczas uroczystości prezydent Kowalczuk wręczył nominacje członkom pierwszej w historii miasta Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego – organu doradczo-opiniującego Prezydenta Miasta Gdańska.

Do zadań Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego należy rekomendowanie priorytetowych kierunków działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz ograniczania szkód i zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. A także opiniowanie ramowych programów promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym, w tym zasadności realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych, finansowanych z budżetu Miasta. Rada konsultować będzie również wszelkie inne działania Miasta związane z obszarem zdrowia publicznego. Do jej zadań należeć będzie monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców Gdańska, ocena jego zagrożeń oraz pomoc w wytyczeniu przyszłych kierunków działań programowych.


Gdańska Rada Zdrowia Publicznego została powołana w 12-osobowym składzie:

1) Pan Łukasz Balwicki – dr n. med., Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
2) Pan Michał Brzeziński - dr. n. med., Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Pan Piotr Czauderna – profesor dr hab. nauk medycznych, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed, Radny Miasta Gdańska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska,
4) Pani Katarzyna Emerich, prof. dr hab. n. med. - Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne, Poradnia stomatologii dziecięcej (pedodoncji) i rodzinnej GUMed,
5) Pan Marek Jankowski – doktor nauk o zdrowiu, Ośrodek Promocji Zdrowia,
6) Pan Tadeusz Jędrzejczyk - doktor nauk med., Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed,
7) Pani Hanna Kujawska-Danecka - dr n med., Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed, Wojewódzka Konsultantka ds. Geriatrii,
8) Pani Katarzyna Plata-Nazar - dr hab. n. med. Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed,
9) Pan Jacek Sękiewicz – psycholog kliniczny, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku,
10) Pani Blanka Skrzypkowska-Brancewicz - lek. med. specjalista psychiatrii, Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed Spółka z o.o.,
11) Pan Tomasz Zdrojewski - prof. GUMed, dr hab. n. med. - Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed,
12) Pani Katarzyna Lewińska – koordynator Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym, sekretarz Rady.Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora