PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trwa pierwsza w historii wirtualna sesja Rady Miasta Gdańska. Sprawdź program obrad

Trwa pierwsza w historii wirtualna sesja Rady Miasta Gdańska. Sprawdź program obrad
W którym miejscu zgłosić chęć zabrania głosu w trakcie dyskusji? Jak zagłosować? Jak będzie wyglądać procedura, jeżeli któryś z radnych zaproponuje zamknięcie przedłużającej się dyskusji? Radni Gdańska przygotowywali się w poniedziałek, 27 kwietnia, do pierwszej w historii zdalnej sesji Rady Miasta Gdańska. Tę zaplanowano na czwartek, 30 kwietnia. Transmisja trwa od godz. 9.00 na gdansk.pl. Program czwartkowej sesji RMG publikujemy na końcu tekstu.
Tak wyglądały poniedziałkowe przygotowania do sesji. Na zdjęciu: przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak i radni: Elżbieta Strzelczyk oraz Cezary Śpiewak-Dowbór
Tak wyglądały poniedziałkowe przygotowania do sesji. Na zdjęciu: przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak i radni: Elżbieta Strzelczyk oraz Cezary Śpiewak-Dowbór

 

To pierwsza taka sesja - z powodu epidemii radni nie mogą pojawią się w sali obrad Nowego Ratusza, a jedynie przed ekranami laptopów, głównie w domowym zaciszu. Takie rozwiązanie przyjęto ze względów bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią koronawirusa.

W poniedziałek, 27 kwietnia, większość radnych nie miała większych problemów z opanowaniem aplikacji, za pomocą których przeprowadzone zostanie czwartkowe posiedzenie. Niektórzy zgłaszali drobne problemy techniczne - okazało się bowiem, że część radnych została automatycznie wylogowana z systemu, gdy pozostawali zbyt długo bierni i nie zabierali głosu (niewykluczone, że była to kwestia przeglądarki, z jakiej korzystali).

Kilku radnych dopytywało, w którym czacie zgłosić chęć zabrania głosu, w co kliknąć, a w którym oddać głos - korzystać będą bowiem równolegle z dwóch aplikacji. Ktoś chciał zabrać głos, ale zgłosił to w niewłaściwym miejscu, itp. Większych problemów technicznych jednak nie było, wszystkim udało się połączyć z systemem.

Zarówno Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, jak i Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska, cierpliwie odpowiadały na wszystkie wątpliwości i pytania.

- Przypominam, żeby wyłączać dźwięk, kiedy nie będziecie zabierać głosu, by zapobiec ewentualnym niespodziankom i odgłosom domowym - instruowała  Agnieszka Owczarczak.

Tomasz Łuczyc-Wyhowski, kierownik Działu Produkcji i IT w Gdańskim Centrum Multimedialnym (będącym wydawcą portalu Gdansk.pl) podpowiadał z kolei, jak m.in. odpowiednio ustawić laptopa i światło, by radni byli odpowiednio widoczni (np. lepiej jest, gdy okno lub inne źródło światła nie znajduje się bezpośrednio za plecami rozmówcy, ponieważ najczęściej jego twarz jest wtedy źle widoczna). 

 

Na ekranach komputerów, w trakcie sesji widoczni będą radni, a także tablica z wynikami głosowania i tłumacz języka migowego. Na zdjęciu: przewodnicząca Agnieszka Owczarczak, radna Emilia Lodzińska i Tomasz Łuczyc-Wyhowski z portalu Gdansk.pl
Na ekranach komputerów, w trakcie sesji widoczni będą radni, a także tablica z wynikami głosowania i tłumacz języka migowego. Na zdjęciu: przewodnicząca Agnieszka Owczarczak, radna Emilia Lodzińska i Tomasz Łuczyc-Wyhowski z portalu Gdansk.pl
 

 

Poniedziałkowe testowanie systemu było próbą generalną przed kwietniową sesją. W ostatnich tygodniach przeprowadzono kilka podobnych prób - by każdy radny mógł opanować i swobodnie korzystać z wirtualnego systemu.

Mimo to przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak nie ukrywa, że pewne obawy pozostają.

- Boję się, że zawiedzie nam sprzęt: że będą problemy techniczne, czy to z logowaniem czy z oddawaniem głosu przez radnych. Przy tylu osobach zawsze może się zdarzyć, że coś komuś nie do końca prawidłowo będzie działało. Staraliśmy się jednak wszystko przygotować tak, aby chodziło bez zarzutu - zaznacza Agnieszka Owczarczak.

W poniedziałek każdy z radnych musiał zalogować się do nowego systemu, przetestować też sposób głosowania.

W wirtualnej rzeczywistości prowadzone są w tym tygodniu także posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Miasta Gdańska.

- Komisje prowadzone są przez aplikację Microsoft Teams. Poprzez nią odbywają się zarówno dyskusje, jak i głosowania. Każdy z członków komisji jest pytany, jak głosuje nad danym projektem. Tutaj nie potrzeba dodatkowego systemu, ponieważ w komisjach jest zazwyczaj kilka osób, dlatego w ten sposób można to szybko i łatwo przeprowadzić. Natomiast w czasie sesji dyskusję będziemy prowadzić w Teams, a głosowanie poprzez system "E-sesja" - po to, by szybciej i sprawniej można było liczyć głosy. Ten system automatycznie zapisuje, kto i jak głosuje - tłumaczy przewodnicząca Owczarczak.

 

Większość radnych testowała nowy system w domowym zaciszu. Wyjątkiem był radny Lech Wałęsa, który sprawdzał aplikacje w... samochodzie
Większość radnych testowała nowy system w domowym zaciszu. Wyjątkiem był radny Lech Artur Wałęsa, który sprawdzał działanie aplikacji w samochodzie

 

Portal Gdansk.pl będzie transmitował na żywo przebieg czwartkowej sesji. Na ekranach komputerów widoczne będą zarówno twarze kilku radnych, którzy będą uczestniczyć w dyskusji, jak również tablica z wynikami głosowania, a także wszelkie prezentacje czy wystąpienia przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego, w tym dyrektorów wydziałów. Na ekranach widoczny będzie również tłumacz języka migowego. Podobnie, jak w trakcie zwykłej sesji, radni będą mogli zabierać głos, uczestniczyć w dyskusji. Różnica będzie jedynie taka, że nie będzie się to odbywać w sali obrad Nowego Ratusza, a w domach bądź innych miejscach, w których będą przebywać w trakcie posiedzenia.

Będzie to także pewna nowość dla ekipy Gdansk.pl.

- Musieliśmy przejść na wirtualne połączenia, a nie na żywo z kamerami, jak zazwyczaj miało to miejsce w Nowym Ratuszu - tłumaczy Tomasz Łuczyc-Wyhowski. - To jest nowy system, więc na pewno dłużej potrwają same dyskusje czy przebieg głosowania. Radni muszą się po prostu z tym oswoić. Wszyscy będą na zdalnym połączeniu, w związku z czym, w razie problemów technicznych, będą musieli sami sobie z tym poradzić.

Transmisja z czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska odbywać się będzie przy współpracy portalu Gdansk.pl z Biurem Informatyki Urzędu Miejskiego i Gdańskim Centrum Informatycznym.


PROGRAM CZWARTKOWEJ SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

Na kwietniową sesję zgłoszono dotąd 39 projektów uchwał. Wciąż spływają jednak kolejne dokumenty. Poniżej ustalony dotychczas porządek sesji zaplanowanej na 30 kwietnia:

  1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

Ślubowanie Radnego - Pana Henryka Hałasa.

 

2. Komunikaty:

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska.

 

„Gdański Urząd Pracy - Podsumowanie 2019 roku Miasto Gdańsk” - prezentację przedstawi Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy Roland Budnik;

 

Informacja o realizacji Uchwały Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz Uchwały Nr XIV/1014/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zasad obciążania hipoteką praw do nieruchomości Gminy Miasta Gdańska za rok 2019 – informację przedstawi Dyrektor Wydziału Skarbu Tomasz Lechowicz;

 

Informacja wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2019 – informację przedstawi Dyrektor Wydziału Skarbu Tomasz Lechowicz;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:

 

 1. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (druk 589);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta Gdańska za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (druk 575);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym (druk 576);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku (druk 564);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku (druk 565);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku (druk 553);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem w mieście Gdańsku (druk 560);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza w mieście Gdańsku (druk 582);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biskupia Górka - część zachodnia w mieście Gdańsku (druk 583);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsku (druk 584);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku (druk 593);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. zmieniająca Uchwałę nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska, zmienioną Uchwałą Nr VI/62/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2019r. (druk 585);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca (druk 594);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

 1. w sprawie nadania nazwy Skwer Ruchu Młodej Polski (druk 559 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów (druk 562 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 563);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 579);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020 (druk 581);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 591);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 35 w Gdańsku przy ul. Wałowej 36 (druk 558);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 88 w Gdańsku przy ul. Meissnera 4 (druk 557);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 

 1. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Nr 94 w Gdańsku przy ul. Głębokiej 11 (druk 556);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 552);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdańsk w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 (druk 570);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku (druk 571 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku (druk 577);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku (druk 573 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 w Gdańsku z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (druk 572 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (druk 574 + autopoprawka);

 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby (druk 587);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby (druk 588);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku (druk 592);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. uchwała w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 578);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Miasta Gdańska na rok szkolny 2019/2020 (druk 586);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 569);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (druk 555);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 580);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 561);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Zaleszczak - Dyks – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

 1. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (druk 590);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

6. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Gdańska

 

Agnieszka Owczarczak

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze